Làm mới kết nối (nhập) dữ liệu

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bạn có thể làm mới dữ liệu được kết nối với người bên ngoài nguồn dữ liệu trong sổ làm việc Excel. Nguồn dữ liệu này có thể là một phạm vi ô, bảng Excel, báo cáo PivotTable, báo cáo PivotChart, tệp văn bản, hoặc truy vấn Web. Mỗi khi bạn làm mới dữ liệu, bạn hãy xem phiên bản mới nhất của thông tin trong nguồn dữ liệu, bao gồm bất kỳ thay đổi nào được thực hiện đối với dữ liệu.

Ghi chú Bảo mật: Kết nối với dữ liệu ngoài có thể thể hiện đang tắt trên máy tính của bạn. Để làm mới dữ liệu khi bạn mở một sổ làm việc, bạn phải bật kết nối dữ liệu bằng cách sử dụng thanh trung tâm tin cậy, hoặc bạn phải đặt sổ làm việc trong vị trí tin cậy.

Để biết thêm thông tin, hãy xem Thêm, loại bỏ, hoặc chỉnh sửa vị trí tin cậy cho tệp của bạn, Thêm, loại bỏ, hoặc xem người phát hành tin cậy, và xem tùy chọn và thiết đặt trong Trung tâm tin cậy của tôi.

Thực hiện một trong những thao tác sau:

 • Để làm mới kết nối dữ liệu cụ thể trong sổ làm việc, bấm vào một ô trong phạm vi dữ liệu ngoài. Trên tab dữ liệu , trong nhóm kết nối , bấm vào mũi tên bên cạnh Làm mới tất cả, sau đó bấm làm mới.

 • Để làm mới tất cả các kết nối dữ liệu trong sổ làm việc, hãy bấm Làm mới tất cả trên tab dữ liệu , trong nhóm kết nối .

Lưu ý: Nếu bạn có nhiều hơn một sổ làm việc được mở, bạn phải lặp lại thao tác trong mỗi sổ làm việc.

 1. Chọn trang tính có chứa tệp văn bản được nhập.

 2. Trên tab dữ liệu , trong nhóm kết nối , bấm vào mũi tên bên cạnh làm mới, sau đó bấm làm mới.

 3. Trong hộp thoại Nhập tệp văn bản , chọn tệp văn bản của bạn, sau đó bấm nhập.

Làm mới một tệp khối vuông ngoại tuyến, để tạo lại tệp bằng cách sử dụng dữ liệu gần đây nhất từ khối máy chủ, có thể mất thời gian và yêu cầu nhiều dung lượng đĩa tạm thời. Bắt đầu quá trình tại một thời điểm khi bạn làm không cần ngay lập tức truy nhập các tệp khác, và đảm bảo rằng bạn có đủ dung lượng ổ đĩa để lưu tệp vào lại.

 1. Bấm vào báo cáo PivotTable dựa trên tệp khối vuông ngoại tuyến.

 2. Trên tab dữ liệu , trong nhóm kết nối , bấm vào mũi tên bên cạnh làm mới, sau đó bấm làm mới.

  Ảnh Ribbon Excel

 1. Trên trang tính, bấm vào ô được ánh xạ để chọn bản đồ XML mà bạn muốn làm mới.

 2. Nếu tab nhà phát triển không sẵn dùng, Hiển thị nó. Để được hướng dẫn, hãy xem hiện tab nhà phát triển.

 3. Trên tab Người phát triển, trong nhóm XML, bấm Làm mới Dữ liệu.

  Nhóm XML trên Ruy-băng

Bạn có thể làm mới một phạm vi dữ liệu ngoài tự động khi bạn mở sổ làm việc. Hoặc bạn có thể, bạn có thể lưu sổ làm việc mà không lưu dữ liệu ngoài để giảm kích cỡ tệp của sổ làm việc.

 1. Bấm vào một ô trong phạm vi dữ liệu ngoài.

 2. Trên tab dữ liệu , trong nhóm kết nối , bấm vào mũi tên bên cạnh làm mới, sau đó bấm Thuộc tính kết nối.

  Ảnh Ribbon Excel

 3. Bấm tab Sử dụng.

 4. Dưới mục Làm mới Điều khiển, chọn hộp kiểm Làm mới dữ liệu khi mở tệp.

 5. Nếu bạn muốn lưu sổ làm việc với định nghĩa truy vấn nhưng không có dữ liệu ngoài, hãy chọn hộp kiểm Xóa dữ liệu khỏi phạm vi dữ liệu ngoài trước khi lưu sổ làm việc.

Lưu ý: Để làm mới dữ liệu khi sổ được mở cho báo cáo PivotTable, bạn cũng có thể chọn hộp kiểm làm mới dữ liệu khi mở tệp . Chọn hộp kiểm này nằm bên dưới phần Dữ liệu PivotTable trên tab dữ liệu của hộp thoại Tùy chọn PivotTable .

Để biết thêm thông tin, hãy xem tùy chọn PivotTable.

 1. Bấm vào một ô trong phạm vi dữ liệu ngoài.

 2. Trên tab dữ liệu , trong nhóm kết nối , bấm vào mũi tên bên cạnh làm mới, sau đó bấm Thuộc tính kết nối.

  Ảnh Ribbon Excel

 3. Bấm tab Sử dụng.

 4. Chọn hộp kiểm Làm mới mỗi, rồi nhập số phút giữa các thao tác làm mới.

Được lưu trữ mật khẩu không được mã hóa và không được đề xuất. Nếu nguồn dữ liệu của bạn yêu cầu một mật khẩu để kết nối với nó, bạn có thể yêu cầu người dùng nhập mật khẩu trước khi họ có thể làm mới phạm vi dữ liệu ngoài. Thủ tục sau đây không áp dụng với dữ liệu được lấy từ một tệp văn bản (.txt) hoặc truy vấn Web (.iqy).

Quan trọng: Dùng mật khẩu mạnh kết hợp chữ hoa và chữ cái, số, và ký hiệu. Yếu mật khẩu không nên trộn lẫn các thành phần. Mật khẩu phải 8 hoặc nhiều ký tự trong độ dài. Một cụm từ pass sử dụng 14 hoặc nhiều ký tự là tốt hơn. Đó là quan trọng là bạn nhớ mật khẩu của bạn. Nếu bạn quên mật khẩu của bạn, Microsoft không thể truy xuất. Lưu trữ mật khẩu mà bạn ghi lại trong một vị trí bảo mật ra khỏi những thông tin mà họ giúp bảo vệ.

 1. Bấm vào một ô trong phạm vi dữ liệu ngoài.

 2. Trên tab dữ liệu , trong nhóm kết nối , bấm vào mũi tên bên cạnh làm mới, sau đó bấm Thuộc tính kết nối.

  Ảnh Ribbon Excel

 3. Bấm tab Định nghĩa.

 4. Xóa hộp kiểm Lưu mật khẩu.

Lưu ý: Excel sẽ nhắc bạn nhập mật khẩu chỉ lần đầu tiên phạm vi dữ liệu ngoài được làm mới trong mỗi phiên làm việc Excel. Lần sau khi bạn khởi động Excel, bạn sẽ được nhắc nhập mật khẩu lại nếu bạn mở sổ làm việc có chứa truy vấn và sau đó tìm cách một thao tác làm mới.

Chạy một truy vấn ở nền cho phép bạn sử dụng Excel trong khi chạy truy vấn.

Lưu ý: Bạn không thể chạy một truy vấn OLAP ở nền.

 1. Bấm vào một ô trong phạm vi dữ liệu ngoài.

 2. Trên tab dữ liệu , trong nhóm kết nối , bấm vào mũi tên bên cạnh làm mới, sau đó bấm Thuộc tính kết nối.

  Ảnh Ribbon Excel

 3. Bấm tab Sử dụng.

 4. Chọn hộp kiểm Cho phép làm mới nền để chạy truy vấn ở nền. Xóa hộp kiểm này để chạy truy vấn trong khi bạn chờ.

Lưu ý: Trong khi bạn đang ghi một macro bao gồm một truy vấn, Excel không chạy truy vấn ở nền. Để thay đổi đã ghi macro để chạy ở nền của truy vấn, hãy sửa macro trong Trình soạn thảo Visual Basic. Thay đổi phương thức làm mới cho đối tượng QueryTable từ BackgroundQuery: = False để BackgroundQuery: = True. Để biết thông tin về sửa macro, hãy xem Visual Basic cho ứng dụng trợ giúp.

Hãy thực hiện một hoặc nhiều thao tác sau:

 • Kiểm tra trạng thái của một truy vấn    Biểu tượng xoay xuất hiện trên thanh trạng thái để cho biết rằng truy vấn đang chạy. Bấm đúp vào biểu tượng Chỉ báo Làm mới Nền làm mớiđể kiểm tra trạng thái của truy vấn.

 • Dừng làm mới nền    Để dừng truy vấn đang chạy ở nền, bấm đúp vào biểu tượng Chỉ báo Làm mới Nền làm mớitrên thanh trạng thái để hiển thị hộp thoại Trạng thái làm mới dữ liệu bên ngoài , sau đó bấm Ngừng làm mới.

 • Dừng truy vấn    Để dừng chạy khi bật nền làm mới đã bị tắt truy vấn, hãy nhấn ESC.

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×