Kiểu khác nhau của các số điện thoại được dùng trong Skype for Business Online

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Skype for Business Online sử dụng kiểu số điện thoại khác nhau tùy theo mục đích mà bạn muốn sử dụng số điện thoại. Skype for Business Online sử dụng các số có thể gán cho người dùng trong các số tổ chức và dịch vụ được gán cho các dịch vụ chẳng hạn như hội thảo âm thanh trong Office 365, tổng đài tự động hoặc gọi hàng đợi. Số điện thoại Dịch vụ có một số cao hơn đồng thời gọi công suất hơn thuê bao (hoặc người dùng). Số điện thoại Dịch vụ sẵn dùng nhưng sẽ khác nhau tùy theo quốc gia/khu vực và kiểu của số (cho dù đó là một số điện thoại hoặc số miễn phí). Nếu bạn cần bổ sung hoặc các loại số khác với các số hiển thị trong Skype for Trung tâm quản trị doanh nghiệp, bạn có thể gửi yêu cầu số điện thoại cho bộ phận dịch vụ số Microsoft điện thoại.

 • Người đăng ký số

  Các số được gán cho người dùng và có hai loại:

  • Số địa lý Số địa lý phải mối quan hệ một khu vực địa lý và phổ biến nhất. Ví dụ, số điện thoại địa lý trong hầu hết các trường hợp chỉ có thể dùng trong các địa chỉ, thành phố, trạng thái hoặc khu vực quốc gia.

  • Số không phải địa lý Số địa lý không phải là số quốc gia mà không cần phải mối quan hệ một khu vực địa lý trong một quốc gia/khu vực. Ví dụ, số không phải địa lý thường có cùng chi phí khi gọi số từ bất kỳ đâu trong quốc gia/khu vực. Ngoài ra, một số quốc gia chẳng hạn như Đan Mạch chỉ có số không phải địa lý sẵn dùng.

 • Dịch vụ số Dịch vụ số sẵn dùng trong một số loại khác số và trạng thái sẵn sàng khác nhau tùy theo quốc gia/khu vực.

  • Số điện thoại trả tiền dịch vụ

   Số điện thoại trả tiền dịch vụ có thể phải chịu phí điện thoại trả tiền cho người gọi và có hai loại:

   • Số địa lý Số địa lý phải mối quan hệ một khu vực địa lý. Ví dụ, số điện thoại địa lý trong hầu hết các trường hợp chỉ có thể dùng trong các địa chỉ, thành phố, trạng thái hoặc khu vực quốc gia.

   • Số không phải địa lý Số địa lý không phải là số quốc gia mà không cần phải mối quan hệ một khu vực địa lý trong một quốc gia/khu vực. Ví dụ, số không phải địa lý thường có cùng chi phí khi gọi số từ bất kỳ đâu trong quốc gia/khu vực.

  • Số miễn phí dịch vụ Các số dịch vụ thông thường không phải chịu phí điện thoại trả tiền cho người gọi. Skype for Business Online cung cấp các quốc gia số miễn phí trong hơn 60 quốc gia/khu vực.

   Thận trọng: Một số quốc gia/khu vực và số gốc loại, chẳng hạn như cuộc gọi có nguồn gốc từ điện thoại di động, có thể trong một số trường hợp, phải chịu phí điện thoại trả tiền cho người gọi.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×