Kiểu dữ liệu cho ứng dụng web Access

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Quan trọng    Microsoft không còn đề xuất tạo và sử dụng các ứng dụng web Access trong SharePoint. Thay vào đó, hãy cân nhắc tới việc sử dụng Microsoft PowerApps để xây dựng các giải pháp doanh nghiệp không cần viết mã cho web và các thiết bị di động.

Khi tạo bảng trong ứng dụng web Access, bạn cần phải chọn một kiểu dữ liệu cho mỗi cột của dữ liệu. Các kiểu dữ liệu trong ứng dụng web Access được tương tự như các cơ sở dữ liệu trên máy tính (.accdb), nhưng có một số khác biệt vì dữ liệu thực sự được lưu trữ trong SQL Server (hoặc Microsoft Azure SQL cơ sở dữ liệu, nếu ứng dụng web của bạn nằm trên một site Office365). Bảng sau đây cho thấy các kiểu dữ liệu sẵn dùng cho ứng dụng web Access và loại dữ liệu họ đang phù hợp. Đối với SQL Server aficionados, chúng tôi cũng liệt kê các kiểu dữ liệu SQL Server chúng tương ứng với.

Kiểu dữ liệu

Thiết đặt thuộc tính loại con

Mô tả

Kiểu dữ liệu SQL Server tương ứng

Tự động Đánh số

không áp dụng

Giá trị duy nhất được tạo bởi Access cho mỗi bản ghi mới.

int

Văn bản Ngắn

không áp dụng

Dữ liệu cả chữ và số, 1 đến 4000 ký tự (giới hạn ký tự mặc định là 255).

nvarchar với độ dài từ 1 đến 4000

Văn bản Dài

không áp dụng

Dữ liệu cả chữ và số, lên đến 2^30-1 byte.

nvarchar(max)

Số

Số nguyên (không có dấu thập phân)

Dữ liệu số.

int

Số

Số dấu phẩy động (số chữ số thập phân khác nhau)

Dữ liệu số.

kép

Số

Số điểm cố định (6 chữ số thập phân)

Dữ liệu số.

thập phân(28,6)

Ngày/Giờ

Ngày

Ngày.

ngày

Ngày/Giờ

Thời gian

Thời gian.

thời gian(3)

Ngày/Giờ

Ngày kèm Thời gian

Ngày kèm thời gian.

datetime2(3)

Tiền tệ

không áp dụng

Dữ liệu tiền tệ.

thập phân(28,6)

Có/Không

không áp dụng

Dữ liệu Boolean (có/không).

bit (mặc định là false)

Siêu kết nối

không áp dụng

Địa chỉ nối kết tới tài liệu hoặc tệp trên Internet hoặc trên mạng nội bộ

nvarchar(max)

Hình ảnh

không áp dụng

Dữ liệu ảnh.

Dữ liệu Ảnh Nhị phân varbinary(max), 2^31-1 byte

Được tính toán

không áp dụng

Kết quả của biểu thức bạn tạo bằng dữ liệu từ một hoặc nhiều trường trong bảng.

Tùy thuộc vào kết quả của biểu thức.

Tra cứu

Danh sách Giá trị

Dùng nội dung của danh sách giá trị để xác nhận nội dung của trường.

nvarchar(220)

Tra cứu

Bảng hoặc truy vấn khác

Dùng ID trường của bảng hoặc truy vấn khác để xác nhận nội dung của trường.

int

Tìm hiểu thêm về Kiểu dữ liệu SQL Server.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×