Kiểu dữ liệu SQL ANSI tương đương

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bảng sau đây liệt kê các kiểu dữ liệu ANSI SQL, của họ tương đương Microsoft Access cơ sở dữ liệu công cụ kiểu dữ liệu SQL, và từ đồng nghĩa hợp lệ của họ. Nó cũng liệt kê các kiểu dữ liệu Microsoft SQL Server tương đương.

ANSI SQL
kiểu dữ liệu

Microsoft Access
kiểu dữ liệu SQL


Từ đồng nghĩa

Microsoft SQL
loại dữ liệu máy chủ

CHÚT, BIT BIẾN ĐỔI

Nhị PHÂN (hãy xem ghi chú)

VARBINARY,
biến ĐỔI nhị PHÂN
BIT biến ĐỔI

NHỊ PHÂN, VARBINARY

Không hỗ trợ

BIT (hãy xem ghi chú)

BOOLEAN LÔ-GIC, LÔ-GIC 1, YESNO

BIT

Không hỗ trợ

TINYINT

INTEGER1, BYTE

TINYINT

Không hỗ trợ

Truy CẬP (hãy xem ghi chú)

AUTOINCREMENT

(Hãy xem ghi chú)

Không hỗ trợ

TIỀN

TIỀN TỆ

TIỀN

CÁC NGÀY, THỜI GIAN,

NGÀY GIỜ

NGÀY, thời GIAN (hãy xem ghi chú)

NGÀY GIỜ

Không hỗ trợ

UNIQUEIDENTIFIER

GUID

UNIQUEIDENTIFIER

DECIMAL

DECIMAL

SỐ, T12

DECIMAL

THỰC

THỰC

MỘT LẦN, FLOAT4, IEEESINGLE

REAL

ĐỘ CHÍNH XÁC KÉP, NỔI

FLOAT

Gõ ĐÚP, FLOAT8, IEEEDOUBLE, SỐ (hãy xem ghi chú)

FLOAT

SMALLINT

SMALLINT

NGẮN, INTEGER2

SMALLINT

SỐ NGUYÊN

SỐ NGUYÊN

DÀI, SỐ NGUYÊN, INTEGER4

INTEGER

KHOẢNG THỜI GIAN

Không hỗ trợ

Không hỗ trợ

Không hỗ trợ

Hình ảnh

LONGBINARY, CHUNG, OLEOBJECT

Hình ảnh

Không hỗ trợ

Văn BẢN (hãy xem ghi chú)

MỜ, LONGCHAR, ghi CHÚ, ghi CHÚ, NTEXT (hãy xem ghi chú)

VĂN BẢN

KÝ TỰ, BIẾN ĐỔI KÝ TỰ, KÝ TỰ QUỐC GIA, BIẾN ĐỔI KÝ TỰ QUỐC GIA

CHAR (hãy xem ghi chú)

Text(n), chữ và SỐ, ký TỰ, CHUỖI, VARCHAR, biến ĐỔI ký TỰ, NCHAR, ký TỰ Quốc GIA, CHAR Quốc GIA, biến ĐỔI ký TỰ Quốc GIA, CHAR Quốc GIA khác NHAU (hãy xem ghi chú)

CHAR, VARCHAR NCHAR, NVARCHAR


Ghi chú: 

  • Kiểu dữ liệu SQL ANSI BIT không tương ứng với loại dữ liệu Microsoft Access SQL BIT. Thay vào đó nó tương ứng với loại dữ liệu nhị PHÂN. Bạn sẽ không có SQL ANSI tương đương cho kiểu dữ liệu Microsoft Access SQL BIT.

  • Dấu thời GIAN không còn được hỗ trợ là từ đồng nghĩa cho DATETIME.

  • SỐ không còn được hỗ trợ là từ đồng nghĩa cho NỔI hoặc ĐÚP. SỐ được dùng làm từ đồng nghĩa với thập PHÂN.

  • Một trường MỜ luôn được lưu trữ trong định dạng biểu thị Unicode .

  • Nếu dữ liệu nhập tên văn BẢN được dùng mà không cần xác định độ dài tùy chọn, một trường MỜ được tạo ra. Điều này cho phép TẠO BẢNG câu lệnh ghi sẽ yield kiểu dữ liệu nhất quán với Microsoft SQL Server.

  • Một trường TỰ luôn được lưu trữ trong định dạng biểu thị Unicode, tương đương với loại dữ liệu ANSI SQL CHAR Quốc GIA.

  • Nếu tên kiểu dữ liệu văn BẢN được sử dụng và độ dài tùy chọn được xác định, ví dụ TEXT(25), kiểu dữ liệu của trường là tương đương CHAR kiểu dữ liệu. Điều này giữ nguyên ngược tương thích cho hầu hết các ứng dụng Microsoft Access, trong khi bật tính năng kiểu dữ liệu văn BẢN (không có đặc tính độ dài) để được liên kết với Microsoft SQL Server.Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×