Kiểu dữ liệu Excel: cổ phiếu và địa lý

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Bạn có thể nhận dữ liệu chứng khoán và địa lý trong Excel. Thật dễ dàng như nhập văn bản vào một ô, và chuyển đổi sang kiểu dữ liệu cổ phiếu , hoặc kiểu dữ liệu địa lý . Đây là hai kiểu dữ liệu mới và được coi là kiểu dữ liệu được liên kết vì có kết nối với nguồn dữ liệu trực tuyến. Kết nối đó cho phép bạn hiển thị lại những thông tin phong phú, thú vị mà bạn có thể làm việc cùng và làm mới.

Lưu ý: 28 tháng 3, 2019: Kiểu dữ liệu đã được phát hành để tất cả Windows người đăng ký Office 365. Nếu bạn là người đăng ký Office 365, hãy đảm bảo bạn có phiên bản Office mới nhất.

Chứng khoán

Cột A có chứa tên công ty và biểu tượng, cột B có chứa giá trị Giá và cột C có chứa giá trị Thay đổi

Trong hình trên, các ô có tên công ty trong cột A chứa kiểu dữ liệu Chứng khoán. Đó là bởi vì chúng có biểu tượng này: Biểu tượng bản được ghi liên kết cho Cổ phiếu . Kiểu dữ liệu Chứng khoán được kết nối với nguồn trực tuyến có chứa nhiều thông tin hơn. Cột B và C đang trích xuất thông tin đó. Cụ thể, các giá trị và biến động về giá cả được trích xuất từ kiểu dữ liệu Chứng khoán trong cột A.

Địa lý

Cột A có chứa các biểu tượng và tên quốc gia, cột B có chứa giá trị Dân số và cột C có chứa Giá xăng

Trong ví dụ này, cột A chứa các ô có kiểu dữ liệu Địa lý. Biểu tượng Biểu tượng bản ghi được liên kết cho Địa lý cho biết điều này. Kiểu dữ liệu này được kết nối với nguồn trực tuyến có chứa thông tin. Cột B và C đang trích xuất thông tin đó. Cụ thể, giá trị dân số và giá xăng được trích xuất từ kiểu dữ liệu Địa lý trong cột A.

  1. Nhập văn bản vào ô. Nếu bạn muốn thông tin chứng khoán, nhập ký hiệu cuộn, tên công ty hoặc quỹ tên vào mỗi ô. Nếu bạn muốn địa lý dữ liệu, hãy nhập một tên quốc gia, tỉnh, lãnh thổ, hoặc thành phố vào mỗi ô.

  2. Sau đó chọn các ô.

  3. Mặc dù không bắt buộc nhưng chúng tôi khuyên bạn nên tạo bảng Excel. Nhờ thao tác này mà sau đó việc trích xuất thông tin trực tuyến sẽ trở nên dễ dàng hơn. Để tạo bảng, hãy đến > chènbảng.

  4. Với các ô vẫn được chọn, đi tới tab dữ liệu , và sau đó bấm cổ phiếu hoặc địa lý.

  5. Nếu Excel tìm thấy khớp giữa văn bản trong các ô, và các nguồn trực tuyến của chúng tôi, nó sẽ chuyển đổi văn bản của bạn thành kiểu dữ liệu cổ phiếu hoặc kiểu dữ liệu địa lý. Văn bản đã được chuyển đổi sẽ có biểu tượng chứng khoán: Biểu tượng bản được ghi liên kết cho Cổ phiếu và biểu tượng địa lý: Biểu tượng bản ghi được liên kết cho Địa lý

  6. Chọn một hoặc nhiều ô có dữ liệu nhập và nút Chèn dữ liệu Nút Thêm cột sẽ xuất hiện. Bấm nút đó, sau đó bấm tên trường để trích xuất biết thêm thông tin. Ví dụ, để stocks, bạn có thể chọn giá và cho địa lý, bạn có thể chọn tập hợp.

  7. Bấm vào nút Chèn dữ liệu một lần nữa để thêm trường khác. Nếu bạn đang dùng một bảng, đây là Mẹo: nhập tên trường trong hàng tiêu đề. Ví dụ, thay đổi kiểu trong hàng tiêu đề cho cổ phiếu và thay đổi trong cột giá sẽ xuất hiện.

Lưu ý: Nếu bạn thấy Biểu tượng dấu chấm hỏi thay vì một biểu tượng thì có nghĩa là Excel đang gặp khó khăn trong việc khớp văn bản của bạn với dữ liệu trên các nguồn trực tuyến của chúng tôi. Hãy sửa mọi lỗi chính tả và khi bạn nhấn Enter, Excel sẽ cố gắng hết sức để tìm kiếm một thông tin phù hợp. Hoặc bấm vào Biểu tượng dấu chấm hỏi và một ngăn lựa chọn sẽ xuất hiện. Bạn có thể tìm kiếm dữ liệu cần thiết bằng một hoặc hai từ khóa, sau đó bấm Chọn.

Bạn có thể làm nhiều hơn nữa

Ô có bản ghi được liên kết cho Pháp, biểu tượng bấm con trỏ; hiện thẻ

Sau khi bạn chuyển đổi văn bản thành các kiểu dữ liệu Chứng khoán hoặc Địa lý, một biểu tượng sẽ xuất hiện trong ô. Hãy bấm vào biểu tượng để xem thẻ. Thẻ sẽ hiển thị danh sách trườnggiá trị tương ứng. Tùy thuộc vào dữ liệu mà có thể có nhiều cặp trường/giá trị mà bạn có thể xem và làm việc cùng.

Ví dụ trong hình này, thẻ cho Pháp được hiển thị. Thủ đô là một trong những trường có sẵn cho Pháp. Và Paris là giá trị cho trường đó. Lãnh đạo là một trường khác với tên của các nhà lãnh đạo là các giá trị.

Nếu bạn muốn xem thêm các cặp trường/giá trị, hãy cuộn xuống bên trong thẻ.

Nếu bạn muốn tìm nơi các trường và giá trị đến từ, bạn sẽ thấy các ghi chú "Powered bằng" ở dưới cùng của thẻ.

Con trỏ qua tập hợp trường trong thẻ và dùng nút trích xuất

Bạn cũng có thể thêm các trường từ thẻ. Với thẻ mở, đặt con trỏ trên một trường. Sau đó bấm nút Trích xuất nút trích xuất .

Ô A2 có chứa từ "Pháp"; ô B2 có chứa =A2. và menu tự hoàn chỉnh công thức xuất hiện với các trường từ bản ghi được liên kết

Bạn cũng có thể viết công thức sử dụng các giá trị từ các kiểu dữ liệu Chứng khoán hoặc Địa lý. Thao tác này có thể hữu ích nếu dữ liệu của bạn không có trong bảng. Ví dụ, nhập = A2 và sau đó của Excel tự động điền menu sẽ xuất hiện, Hiển thị cho bạn các trường sẵn dùng cho "Pháp." Bạn cũng có thể nhập một dấu chấm"", ví dụ: = A2. và mà sẽ hiển thị menu cũng. Để biết thêm thông tin, hãy xem cách viết công thức có tham chiếu kiểu dữ liệu.

Mẹo và thủ thuật

Đối với Windows, hãy nhấn Ctrl + Shift + F5.

Cho Mac, hãy nhấn Cmd + Shift + F5.

Nhấn Alt + Shift + F10 để mở menu Chèn dữ liệu . Bạn cũng có thể nhấn phím Ctrl . Sau đó sử dụng các phím mũi tên để di chuyển đến trường và nhấn Enter để chọn một trường.

Các kiểu dữ liệu Chứng khoán và Địa lý được coi là kiểu dữ liệu được liên kết. Đó là bởi vì chúng tham chiếu đến một nguồn dữ liệu trực tuyến. Sau khi bạn chuyển đổi văn bản thành kiểu dữ liệu được liên kết, kết nối dữ liệu ngoài sẽ được thiết lập trong sổ làm việc. Bằng cách này, nếu dữ liệu thay đổi trực tuyến, bạn vẫn có thể cập nhật bằng cách làm mới trong Excel. Để làm mới dữ liệu, bấm chuột phải vào một ô có kiểu dữ liệu được nối kết và bấm vào Kiểu dữ liệu > làm mới. Mà sẽ làm mới ô bạn đã chọn, cộng với bất kỳ ô nào khác có cùng loại dữ liệu đó.

Nếu bạn muốn làm mới tất cả các kiểu dữ liệu được nối kết và tất cả các kết nối dữ liệu có thể trong sổ làm việc (bao gồm truy vấn, kết nối dữ liệu khác, và Pivottable), hãy bấm dữ liệu > Làm mới tất cả hoặc nhấn Ctrl + Alt + F5.

Có. Chọn một ô với một kiểu dữ liệu được nối kết, rồi nhấn CTRL + C để sao chép nó. Nhấn CTRL + ALT + V, sau đó chọn giá trị. Điều này sẽ dán kiểu dữ liệu vào ô mới, nhưng sẽ không thể làm mới dữ liệu.

Bạn có thể thay đổi thông tin cho kiểu dữ liệu Chứng khoán hoặc Địa lý. Chỉ cần bấm chuột phải vào ô và bấm Kiểu dữ liệu > Thay đổi... . Một cửa sổ sẽ xuất hiện ở bên phải. Tìm kiếm dữ liệu bạn muốn, rồi bấm Chọn để đưa thông tin đó vào vị trí của dữ liệu gốc.

Nếu bạn không muốn các cổ phiếu hoặc dữ liệu địa lý nhập nữa, chỉ cần bấm chuột phải vào ô và bấm Kiểu dữ liệu > chuyển đổi thành văn bản. Kiểu dữ liệu sẽ bị loại bỏ, bạn sẽ không kết nối trực tuyến và giá trị trong ô được chuyển đổi thành văn bản. Hãy nhớ rằng nếu bạn chuyển đổi loại dữ liệu thành văn bản, bất kỳ cột hoặc công thức đã trích xuất giá trị từ loại dữ liệu đó sẽ hiển thị #FIELD! .

Menu Bộ lọc, menu Hiển thị giá trị, các trường từ kiểu dữ liệu được liên kết được liệt kê

Bạn luôn có thể sắp xếp và lọc dữ liệu trong Excel bằng cách sử dụng nút bộ lọc trên các tiêu đề cột. (Bật nút lọc bằng cách bấm vào Dữ liệu > Bộ lọc.)

Tuy nhiên, bạn có thể dùng mẹo sau đây cho các ô có kiểu dữ liệu: Bấm vào nút lọc phía trên các ô có biểu tượng. Sau đó, quyết định cách bạn muốn sắp xếp hoặc lọc. Nếu bạn muốn sắp xếp hoặc lọc theo tên hiển thị, hãy giữ Giá trị hiển thị được chọn trong Chọn trường. Nếu bạn muốn sắp xếp hoặc lọc theo một trường khác từ kiểu dữ liệu được liên kết, hãy chọn trường đó trong Chọn trường.

Trong ví dụ này, chúng tôi đã chọn trường Khu vực. Excel rồi dùng có như một cơ sở cho các hộp kiểm bộ lọc dưới đây và dân số cho các quốc gia mà chúng tôi có hiển thị trong bảng. Một điều hữu ích bạn cần biết: Excel sẽ thay đổi các menu Bộ lọc số tùy thuộc vào trường bạn chọn trong Chọn trường .

Các câu hỏi thường gặp

Excel luôn luôn có kiểu dữ liệu. Nhưng chúng đã là truyền thống nào chẳng hạn như văn bản, số, v.v.. Cổ phiếu và địa lý kiểu dữ liệu được duy nhất vì chúng được xem là kiểu dữ liệu được nối kết. Kiểu dữ liệu được nối kết chứa kết nối với nguồn dữ liệu trực tuyến. Tại thời điểm này, cổ phiếu và địa lý là các loại chỉ có dữ liệu được nối kết. Chúng tôi lên kế hoạch hỗ trợ nhiều hơn nữa trong tương lai, dựa trên phản hồi của khách hàng.

Có, nhưng họ cần sử dụng Excel 2016 dành cho người đăng ký Office 365.

Lưu ý: Tính năng này đang được cung cấp cho khách hàng dần dần trong vài ngày hoặc vài tuần. Trước tiên, tính năng này sẵn dùng cho người tham gia là Người dùng nội bộ Office, rồi sau đó đến người đăng ký Office 365. Nếu bạn là người đăng ký Office 365, hãy đảm bảo bạn có phiên bản mới nhất của Office.

Hiện tại, chỉ có Excel 2016 dành cho người đăng ký Office 365 hỗ trợ các kiểu dữ liệu Chứng khoán và Địa lý. Các phiên bản Excel khác có thể dần dần sẽ hỗ trợ các kiểu dữ liệu này trong tương lai vì chúng tôi liên tục cải thiện Excel. Nếu bạn mở các kiểu dữ liệu mới này trong phiên bản Excel không được hỗ trợ, #VALUE! sẽ xuất hiện trong các ô đó. Và #NAME? sẽ xuất hiện trong bất kỳ công thức nào tham chiếu các kiểu dữ liệu này.

Bạn không thể chọn một ô với một kiểu dữ liệu và kéo mục tô xử lý xuống nối kết lên văn bản không đã có kiểu dữ liệu. Bút định dạng cũng tương tự như vậy. Tuy nhiên, nếu bạn đang sử dụng các kiểu dữ liệu trong bảng, bạn có thể loại bên dưới hàng cuối cùng của bảng. Khi bạn nhấn Enter, Excel sẽ tự động tìm cách khớp văn bản của bạn với dữ liệu trực tuyến và chuyển đổi thành một kiểu dữ liệu. Nó cũng sẽ thực hiện điều này nếu bạn không dùng một bảng. Chỉ cần đảm bảo ô bạn đang nhập có hai hoặc nhiều ô phía trên nó đã sử dụng một kiểu dữ liệu.

Cổ phiếu và địa lý kiểu dữ liệu rất mới và có một số tính năng Excel truyền thống sẽ không hoạt động tốt với chúng. Ví dụ, nếu bạn tìm cách tạo PivotTable dựa trên thông tin từ các kiểu dữ liệu, bạn sẽ nhận được một #VALUE! . Và dùng các kiểu dữ liệu với Power Pivot, Power Query, hoặc thậm chí là một số biểu đồ có thể không hoạt động như mong muốn. 

Ví dụ khác với biểu đồ bản đồ. Nếu bạn cố tạo một biểu đồ bản đồ dựa trên dữ liệu từ kiểu dữ liệu địa lý, bản đồ có thể không hiển thị chính xác. Chúng tôi đang làm việc để cải thiện vấn đề này. Trong lúc này, vui lòng tham khảo bài viết biểu đồ bản đồ để biết thêm thông tin.

Hiện tại, các kiểu dữ liệu này chỉ sẵn dùng nếu ngôn ngữ soạn thảo Tiếng Anh được thêm vào Tùy chọn ngôn ngữ Office của bạn. Chúng tôi hy vọng sẽ hỗ trợ nhiều ngôn ngữ hơn trong tương lai.

Xem thêm

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×