Kiểm tra xem một biểu mẫu mới bằng cách dùng vai trò, không mã

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Nếu bạn đang tìm kiếm một cách để tìm hiểu xem có nếu một biểu mẫu dựa trên mẫu biểu mẫu sẽ được điền cho lần đầu tiên hoặc tiếp theo thời gian, hãy xem các mục nhập blog này, Blog nhóm Microsoft InfoPath: kiểm nếu biểu mẫu mới bằng cách dùng vai trò, không mã, để biết cách dùng vai trò người dùng để xác định nếu biểu mẫu mới hoặc chỉ cần đi qua thông qua dòng công việc.

Bạn có thể sử dụng phương pháp này cho mẫu biểu mẫu sẽ được sử dụng một vài người có các yêu cầu khác nhau. Ví dụ, mẫu biểu mẫu của bạn có thể có một dạng xem cho người điền vào biểu mẫu cho lần đầu tiên và các dạng xem khác cho trình quản lý xem lại báo cáo chi phí.

Để biết thêm thông tin về vai trò người dùng và dạng xem, hãy xem các bài viết sau đây:

Chúng tôi chuyển liên tục cải tiến Office Online dựa trên phản hồi của chúng tôi nhận được từ các khách hàng chẳng hạn như bạn. Nếu bài viết này hữu ích cho bạn, vui lòng cho chúng tôi biết bằng bầu chọn bên dưới phần thông tin này hữu ích ở cuối bài viết này. Nếu nó không hữu ích, chúng tôi muốn biết rằng, quá. (Các chi tiết hơn bạn có thể là về vấn đề của bạn, tốt hơn.)

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×