Kiểm tra xem bản trình bày PowerPoint có thể mở bằng PowerPoint 2003 hoặc phiên bản cũ hơn

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Kiểm tra tương thích trong PowerPoint 2016 và Microsoft PowerPoint 2013 giúp tìm các vấn đề tiềm tàng với định dạng và tính năng có thể gặp nếu bản trình bày được mở trong PowerPoint 2003 hoặc phiên bản cũ hơn. Các vấn đề có thể ảnh hưởng đến hiệu suất của bản trình bày.

Để chạy bộ kiểm tra tương thích trong PowerPoint 2016 hoặc Microsoft PowerPoint 2013:

  1. Mở bản trình bày mà bạn muốn kiểm tra vấn đề.

  2. Bấm tab Tệp, rồi bấm Thông tin.

  3. Trong PowerPoint 2016, bên dưới Kiểm tra bản trình bày, bấm kiểm tra vấn đề, sau đó chọn Kiểm tra tương thích.

    Trong Microsoft PowerPoint 2013, bên dưới chuẩn bị chia sẻ, bấm kiểm tra vấn đề, sau đó chọn Kiểm tra tương thích.

Ví dụ, kiểm tra tương thích sẽ phát hiện xem bản trình bày chứa bất kỳ SmartArt, văn bản 3-D hoặc hiệu ứng hình dạng (chẳng hạn như phản chiếu và vầng sáng) - trong các phiên bản trước của PowerPoint, đây xuất hiện dưới dạng ảnh không thể sửa được. Ví dụ khác, bộ kiểm tra tương thích báo cáo nếu bạn đã nhúng video trong bản trình bày của bạn (thay vì cách nối kết video). Video nhúng xuất hiện trong PowerPoint 2003 hoặc phiên bản cũ hơn dưới dạng ảnh và sẽ không phát.

Để tìm hiểu về thông báo kiểm tra tương thích trả về, hãy xem Kiểm tra tương thích.

Ghi chú: 

  • Bạn không cần phải chạy kiểm tra tương thích nếu bạn đang dùng PowerPoint 2007 hay PowerPoint 2010 để mở các tệp được tạo bằng phiên bản mới hơn. Định dạng tệp là giống nhau trong các phiên bản PowerPoint, để có là không có vấn đề về tương thích.

  • Bạn không thể lưu hoặc mở một bản trình bày PowerPoint 2016 hoặc PowerPoint 2013 trong PowerPoint 95 hoặc phiên bản PowerPoint cũ hơn.

  • Nếu bạn thường xuyên lưu bản trình bày theo định dạng PowerPoint 97-2003, trong hộp thoại Microsoft PowerPoint Compatibility Checker, hãy chọn hộp kiểm Kiểm tra tương thích khi lưu ở định dạng PowerPoint 97-2003.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×