Kiểm tra tính tương thích của tệp với các phiên bản trước

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn có thể kiểm tra tương thích giữa các phiên bản của tệp Microsoft Office của bạn để xem nếu tính năng trong tệp được hỗ trợ bởi phiên bản cũ hơn của Office bằng cách sử dụng kiểm tra tương thích.

Để kiểm tra tính tương thích với phiên bản cũ hơn của Office

  1. Bấm tab Tệp, rồi bấm Thông tin.

  2. Bấm kiểm tra vấn đề, sau đó bấm Kiểm tra tương thích.

    Trong Visio 2016, trên tab thông tin , hãy bấm Kiểm tra tương thích.

Bất kỳ vấn đề nào giữa các phiên bản được liệt kê bên dưới tóm tắt trong cửa sổ Bộ kiểm tra tương thích .

Ghi chú: Chọn kiểm tra tương thích khi lưu tài liệu trong Bộ kiểm tra tương thích sổ sẽ khiến các ứng dụng Office để tự động kiểm tra vấn đề tương thích khi bạn lưu tệp dưới dạng phiên bản cũ hơn.

Để lưu tệp theo định dạng Office cũ hơn, hãy xem lưu tệp Office dưới dạng phiên bản cũ hơn.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×