Kiểm tra tính sẵn sàng của Office 365

Sử dụng công cụ kiểm tra trạng thái, khả năng kết nối và tính sẵn sàng của Office 365 nhằm đảm bảo môi trường tại chỗ của bạn sẵn sàng cho các dịch vụ Office 365.

Công cụ kiểm tra tính sẵn sàng của Office 365 là một phần của một công cụ tự động thu thập yêu cầu cấu hình cho các dịch vụ bạn muốn thiết lập. Chúng tôi đề xuất bạn chạy công cụ kiểm tra trước khi thiết lập Office 365 và đây là lý do:

 • Kiểm tra có thể tìm thấy cài đặt trong môi trường hiện tại của bạn có thể gây ra sự cố khi bạn bắt đầu thiết lập hoặc sử dụng dịch vụ.

 • Nếu bạn biết trở ngại tiềm ẩn nằm ở đâu trước khi bắt đầu, bạn có thể khắc phục sự cố hoặc xử lý các trở ngại đó nhằm giúp quá trình triển khai dễ dàng hoàn thành hơn.

Điều kiện tiên quyết

Máy tính của bạn phải đáp ứng các yêu cầu tối thiểu, đồng thời, bạn phải tải xuống một ứng dụng nhỏ trước khi chúng tôi có thể chạy công cụ kiểm tra. Các yêu cầu được liệt kê trong công cụ trước khi bạn tải xuống ứng dụng và công cụ sẽ cho bạn biết nếu thiếu điều gì.

Công cụ kiểm tra tính sẵn sàng đang quan sát cài đặt trong môi trường mạng cục bộ hiện tại của bạn và mọi thứ bạn đã thiết lập trong Office 365. Công cụ kiểm tra sử dụng thông tin xác thực của bạn để tiến hành kiểm tra. Chạy công cụ kiểm tra khi kết nối với mạng cục bộ hiện tại của bạn và đăng nhập với tư cách người quản trị.

Để tải xuống công cụ kiểm tra tính sẵn sàng, bạn phải:

 • Windows 7 phiên bản 64 bit trở lên với .NET 3.5

 • Internet Explorer 9.0 (Ứng dụng này đã có trên máy tính của bạn nếu bạn đang chạy Windows 10).

 • Windows PowerShell V 2.0

Chạy công cụ kiểm tra tính sẵn sàng

Quan trọng: Công cụ kiểm tra tính sẵn sàng chạy dựa trên môi trường mà máy tính của bạn hiện đang kết nối, đồng thời, sử dụng thông tin xác thực của bạn để kiểm tra cấu hình. Bạn nên chạy các công cụ kiểm tra này khi kết nối với môi trường mạng cục bộ hiện tại của bạn và khi đăng nhập với tư cách người quản trị. Công cụ kiểm tra Outlook, cùng máy tính chỉ chạy dựa vào máy tính cục bộ và không kiểm tra tất cả máy trạm của bạn, vì vậy, nếu một số người dùng có cấu hình không chuẩn, bạn có thể muốn chạy các công cụ kiểm tra này từ nhiều máy tính. Không có dữ liệu nào được lưu trữ trong suốt quá trình này.

Để chạy công cụ kiểm tra tính sẵn sàng:

 1. Truy nhập https://portal.office.com/tools, đồng thời, trên trang Kiểm tra, chọn Kiểm tra cấu hình của bạn bằng công cụ kiểm tra trạng thái, tính sẵn sàng và khả năng kết nối của Office 365.

 2. Chọn Nhanh hoặc Nâng cao > tiếp theo > chạy các công cụ kiểm tra.

 3. Cài đặt mọi phần mềm tiên quyết (khi được nhắc). Bạn phải tải xuống một ứng dụng nhỏ cho các công cụ kiểm tra để chạy.

 4. Xem lại kết quả kiểm tra:

  • Đạt:    cài đặt chúng tôi đã kiểm tra chính xác với Office 365. Bạn có thể muốn xem lại các mục đạt để thấy những gì chúng tôi đã xem, tuy nhiên, các kết quả chỉ mang tính chất thông tin.

  • Cảnh báo:    cài đặt chúng tôi đã kiểm tra sẽ không làm hỏng bất cứ điều gì nhưng không được tối ưu hóa choOffice 365. Bạn có thể xem lại kết quả để xem liệu đây là một cài đặt quan trọng cho bạn hay không. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về cảnh báo hoặc tìm hiểu cách thay đổi cài đặt, bạn có thể xem trợ giúp từ bảng ở bên phải.

  • Lỗi:    cài đặt chúng tôi đã kiểm tra sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến thiết lập của bạn, đồng thời, cần được khắc phục trước khi bạn tiếp tục. Xem lại kỹ các kết quả này và thực hiện thay đổi nếu cần. Trợ giúp về cách khắc phục sự cố sẵn dùng từ bảng ở bên phải. Nếu bạn thấy lỗi cho nội dung nào đó mà bạn chưa thiết lập, như bản ghi DNS, bạn có thể bỏ qua ngay lỗi đó. Tuy nhiên, chúng tôi đề xuất bạn chạy lại công cụ kiểm tra tính sẵn sàng sau khi thiết lập.

Quan trọng: Nếu bạn thấy lỗi báo "xác thực proxy bắt buộc" khi bạn đang tìm cách cài đặt và chạy HRC thì mạng của bạn được cấu hình bằng proxy hoặc tường lửa có yêu cầu biểu mẫu xác thực không phải là 'Được tích hợp trong Windows.' Ví dụ: Xác thực cơ bản yêu cầu người dùng nhập tên người dùng và mật khẩu. Để tránh lỗi này, quá trình cấu hình lại máy chủ/thiết bị/ứng yêu cầu xác thực sẽ cần thiết để cho phép ứng dụng ClickOnce (trong trường hợp này là HRCClient.v3.5) thông qua mà không yêu cầu xác thực hiện tại. Để biết thêm thông tin, xem mục "ClickOnce và Xác thực Proxy" trong mục Sự cố Cấu hình Máy chủ và Máy khách trong Triển khai ClickOnce.

Xem Thêm

Triển khai Office 365 Enterprise cho tổ chức của bạn

Lập kế hoạch thiết lập Office 365

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×