Kiểm tra ngữ pháp địa hóa giải thích bị loại bỏ trong Office 2010

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Phiên bản địa hóa giải thích một số được cung cấp bởi bộ kiểm tra ngữ pháp đã được loại bỏ trong phiên bản 2010 của Microsoft Office cho các ngôn ngữ sau đây:

  • Tiếng Đức bộ kiểm tra ngữ pháp bằng tiếng Anh ngắn gọn giải thích.

  • Tiếng Anh bộ kiểm tra ngữ pháp với Đức ngắn gọn giải thích.

  • Tiếng Anh GC với tiếng Hàn ngắn gọn giải thích.

  • Kiểm tra ngữ pháp tiếng Anh bằng tiếng Nhật ngắn gọn giải thích.

  • Tiếng Anh bộ kiểm tra ngữ pháp với giải thích ngắn gọn tiếng Trung giản thể.

  • Tiếng Anh bộ kiểm tra ngữ pháp với truyền thống tiếng Trung ngắn gọn giải thích.

  • Tiếng Nhật bộ kiểm tra kiểu bằng tiếng Anh ngắn gọn giải thích.

Tiếng Anh và tiếng Đức ngữ pháp và chức năng tiếng Nhật kiểu bộ kiểm tra không bị ảnh hưởng cho người dùng riêng của họ.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×