Kiểm tra lỗi trong cơ sở dữ liệu Business Contact Manager

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Để cải thiện hiệu quả của bạn Cơ sở dữ liệu Trình quản lý Liên hệ Công việc , chúng tôi khuyên bạn đôi khi kiểm tra lỗi. Quy trình này cũng defragments cơ sở dữ liệu của bạn.

Thận trọng: Nếu cơ sở dữ liệu được chia sẻ, bạn nên hỏi tất cả người dùng thoát khỏi Outlook trước khi kiểm tra cơ sở dữ liệu lỗi. Điều này ngăn không cho các vấn đề khi quá trình này đang chạy.

  1. Bấm tab Tệp.

  2. Bấm tab Business Contact Manager , sau đó bấm vào nút Quản lý cơ sở dữ liệu .

  3. Bấm kiểm tra lỗi.

  4. Trong hộp thoại kiểm tra lỗi , hãy bấm bắt đầu.

    Quy trình này defragments cơ sở dữ liệu và kiểm tra lỗi. Ngăn chi tiết Hiển thị kết quả của hình quét vào.

  5. Khi kết thúc quy trình, bấm đóng.

Mẹo: Nếu bạn nhận được thông báo lỗi cho biết một số dữ liệu của bạn có thể không được chuyển, cơ sở dữ liệu của bạn vẫn có chức năng đầy đủ. Cho hiệu suất tối ưu, dồn liền cơ sở dữ liệu của bạn một lần nữa.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×