Kiểm tra chính tả và ngữ pháp trong Office 2010 trở lên

Kiểm tra chính tả và ngữ pháp trong Office 2010 trở lên

Tất cả các chương trình Office đều có thể kiểm tra chính tả và ngữ pháp cho tệp của bạn. Bạn có thể kiểm tra chính tả và ngữ pháp cùng lúc bằng cách chạy trình soát chính tả và ngữ pháp hoặc bạn có thể kiểm tra chính tả và ngữ pháp tự động, đồng thời chỉnh sửa trong khi làm việc. Bạn cũng có thể tắt kiểm tra chính tả và ngữ pháp tự động khi cần.

Ghi chú: Bài viết này đề cập đến Office 2010 trở lên.

 1. Mở trình soát chính tả và ngữ pháp:

  • Trong hầu hết các chương trình Office, hãy bấm vào tab Xem lại, rồi bấm Chính tả trong nhóm Kiểm lỗi.

  • Trong Access, hãy bấm vào tab Trang đầu, rồi bấm Chính tả trong nhóm Bản ghi.

  • Trong InfoPath, hãy bấm vào tab Trang đầu, rồi bấm Chính tả trong nhóm Chỉnh sửa.

  • Trong OneNote, hãy bấm vào tab Xem lại, rồi bấm Chính tả trong nhóm Chính tả.

 2. Một hộp thoại hoặc ngăn tác vụ sẽ xuất hiện với từ sai chính tả đầu tiên mà trình soát chính tả phát hiện được. Các tùy chọn và nút sẽ thay đổi một chút tùy vào việc bạn đang sử dụng ngăn tác vụ hay hộp thoại.

  Hộp thoại Chính tả Ngăn sửa lỗi chính tả

 3. Sửa từng lỗi bằng cách thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để sử dụng một trong các từ được đề xuất, hãy chọn từ đó rồi bấm Thay đổi.

  • Để tự thay đổi từ, hãy chỉnh sửa từ trực tiếp trong tài liệu hoặc trong hộp Không có trong Từ điển.

  • Cách thêm từ vào từ điển mặc định để Office ngừng gắn cờ từ đó là sai chính tả, bấm vào Thêm hoặc Thêm vào Từ điển.

   Ghi chú: Nếu tùy chọn Thêm hoặc Thêm vào Từ điển không sẵn dùng, hãy đảm bảo bạn đã chọn từ điển tùy chỉnh mặc định trong hộp thoại Từ điển Tùy chỉnh. Xem mục Thay đổi từ điển tùy chỉnh để trình soát chính tả có thể thêm từ vào đó để tìm hiểu cách chọn từ điển tùy chỉnh mặc định.

  • Để bỏ qua từ và chuyển sang từ được gắn cờ tiếp theo, bấm Bỏ qua hoặc Bỏ qua Một lần.

  • Để bỏ qua mọi trường hợp của từ bị gắn cờ và chuyển sang từ tiếp theo, bấm Bỏ qua Tất cả.

Hầu hết các chương trình Office đều tự động kiểm tra lỗi chính tả và ngữ pháp tiềm ẩn khi bạn nhập, do đó bạn không cần làm gì để hiển thị lỗi trong khi làm việc. Tuy nhiên, nếu bạn muốn chờ đến khi viết xong mới kiểm tra chính tả và ngữ pháp, bạn có thể tắt trình soát chính tả và ngữ pháp tự động.

Ghi chú: 

 • Tự động kiểm tra chính tả và ngữ pháp không sẵn dùng trong Access, Excel hoặc Project.

 • Tự động kiểm tra ngữ pháp chỉ sẵn dùng trong Outlook, Word, PowerPoint 2013 và PowerPoint 2016.

Office đánh dấu các lỗi chính tả tiềm ẩn bằng đường gợn sóng màu đỏ:

Lỗi chính tả được đánh dấu bằng đường gợn sóng màu đỏ

Các lỗi ngữ pháp tiềm ẩn được đánh dấu bằng đường gợn sóng màu lam:

Đường gợn sóng màu lam chỉ ra các lỗi ngữ pháp có thể xảy ra

Nếu các lỗi chính tả hoặc ngữ pháp không được đánh dấu thì có thể tính năng kiểm tra tự động đã bị tắt. Bạn có thể bật trình soát chính tả và ngữ pháp tự động.

Khi bạn nhìn thấy lỗi chính tả hoặc ngữ pháp, bấm chuột phải hoặc nhấn giữ ở từ hoặc cụm từ đó và chọn một trong các tùy chọn để sửa lỗi.

Nếu bạn không muốn Word đánh dấu các lỗi tiềm ẩn bằng đường gợn sóng trong khi đang làm việc, bạn có thể tắt tính năng kiểm tra chính tả và ngữ pháp tự động:

 1. Mở các tùy chọn chính tả và ngữ pháp:

  • Trong OneNote, PowerPoint, Publisher, Visio và Word: Trên menu Tệp, bấm vào Tùy chọn, rồi bấm Kiểm lỗi.

  • Trong InfoPath: Trên tab Trang đầu, bấm vào mũi tên bên cạnh hoặc bên dưới Chính tả, rồi bấm Tùy chọn Chính tả.

  • Trong Outlook: Trên menu Tệp, bấm vào Tùy chọn và bấm Thư, sau đó bấm Soát chính tả và Tự sửa.

 2. Chọn hoặc bỏ chọn hộp kiểm Kiểm tra chính tả khi nhập. Trong một số chương trình, bạn cũng có thể chọn hoặc bỏ chọn hộp kiểm Đánh dấu lỗi ngữ pháp khi nhập.

  Hộp kiểm Kiểm tra Chính tả Khi Nhập

  Ghi chú: Trong Word, bạn có thể bật hoặc tắt trình soát chính tả cho tài liệu đang làm việc hoặc cho tất cả các tài liệu mới. Chọn một tùy chọn trong danh sách Ngoại lệ đối với , rồi chọn hoặc bỏ chọn các hộp kiểm Chỉ ẩn các lỗi chính tả trong tài liệu nàyChỉ ẩn các lỗi ngữ pháp trong tài liệu này.

Nếu bạn hoàn toàn không muốn ứng dụng Word kiểm tra ngữ pháp (khi chạy kiểm tra chính tả hay chạy tự động khi nhập), bạn có thể tắt tính năng này:

 1. Mở các tùy chọn chính tả và ngữ pháp:

  • Trong OneNote, PowerPoint, Publisher, Visio và Word: Trên menu Tệp, bấm vào Tùy chọn, rồi bấm Kiểm lỗi.

  • Trong InfoPath: Trên tab Trang đầu, bấm vào mũi tên bên cạnh hoặc bên dưới Chính tả, rồi bấm Tùy chọn Chính tả.

  • Trong Outlook: Trên menu Tệp, bấm vào Tùy chọn và bấm Thư, sau đó bấm Soát chính tả và Tự sửa.

 2. Bỏ chọn các hộp kiểm Đánh dấu lỗi ngữ pháp khi nhậpKiểm tra ngữ pháp với chính tả.

  Hộp kiểm Ngữ pháp

  Ghi chú: Không phải mọi chương trình Office đều sẽ có cả hai tùy chọn này. Chỉ cần bỏ chọn hộp kiểm ngữ pháp bất kỳ để yêu cầu Word ngừng kiểm tra ngữ pháp.

Trong Word, Outlook, PowerPoint 2013 và PowerPoint 2016, bạn có thể buộc kiểm tra lại các từ và ngữ pháp mà bạn đã bỏ qua bằng cách thực hiện như sau:

 1. Mở tài liệu hoặc mục mà bạn muốn kiểm tra.

 2. Trong menu Tệp, bấm Tùy chọn, sau đó:

  • Trong Word: Bấm Kiểm lỗi, sau đó bên dưới Khi sửa chính tả và ngữ pháp trong Word, hãy bấm Kiểm tra lại Tài liệu.

  • Trong PowerPoint: Bấm Kiểm lỗi, sau đó bên dưới Khi sửa chính tả và ngữ pháp trong PowerPoint, hãy bấm Kiểm tra lại Tài liệu.

  • Trong Outlook: Bấm Thư, bấm Soát chính tả và Tự sửa, sau đó bên dưới Khi sửa chính tả và ngữ pháp trong Outlook, hãy bấm Kiểm tra lại Email (ngay cả khi bạn muốn kiểm tra một mục trên lịch).

 3. Bấm khi bạn thấy thông báo cảnh báo về việc đặt lại trình soát chính tả và ngữ pháp.

 4. Bấm OK trong hộp thoại để quay lại tài liệu, sau đó chạy trình soát chính tả và ngữ pháp lần nữa.

Xem thêm

Nếu trình soát chính tả và ngữ pháp không hoạt động như dự kiến hoặc bạn muốn tùy chỉnh các kết quả, hãy xem các bài viết liên quan sau đây:

Nếu bạn có phản hồi hoặc đề xuất về tính năng chính tả và ngữ pháp, vui lòng đăng tại đây.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×