Kiểm tra chính tả theo các quy tắc chính tả chặt chẽ trong tiếng Nga

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Giờ đây, bạn có thể kiểm tra chính tả của tiếng Nga theo các quy tắc chính tả chặt chẽ. Để thực hiện điều này, trước tiên bạn phải sử dụng phiên bản Microsoft Office hoặc Gói Ngôn ngữ Office có chứa các công cụ soát lỗi tiếng Nga, sau đó cấu hình các chương trình Office để sử dụng một trong các thiết đặt sau:

 • Viết đúng chữ ë    Những từ cần được viết với chữ ë sẽ được gắn cờ nếu phần dấu mũ bị bỏ qua và chỉ các biến thể có chữ ë sẽ được đề nghị.

 • Cho chữ ë e    Những từ yêu cầu chữ ë sẽ không được gắn cờ nếu phần dấu mũ bị bỏ qua, và biến thể cả hai đều được chấp nhận; cả hai biến thể gợi ý. Đây là thiết đặt mặc định.

Trong bài viết này

Trước khi bạn bắt đầu

Bước 1: Cấu hình các chương trình Office để sử dụng tiếng Nga

Bước 2: Sử dụng các quy tắc chính tả chặt chẽ của tiếng Nga

Trước khi bạn bắt đầu

Kiểm tra chính tả tiếng Nga văn bản bạn phải sử dụng phiên bản Microsoft Office hoặc một gói ngôn ngữ Office, bao gồm các công cụ soát lỗi tiếng Nga-ngôn ngữ và cấu hình các chương trình Office để sử dụng tiếng Nga. Để biết thêm thông tin về gói ngôn ngữ, hãy xem:

Đầu Trang

Bước 1: Cấu hình các chương trình Office để sử dụng tiếng Nga

Quy trình này giả định rằng bạn đã cài sẵn một gói ngôn ngữ thích hợp.

 1. Bấm Bắt đầu, trỏ tới Tất cả các Chương trình, trỏ tới Microsoft Office, trỏ tới Công cụ Microsoft Office, rồi bấm Ngôn ngữ Ưa thích trong Microsoft Office.

 2. Dưới Chọn Ngôn ngữ Soạn thảo, hãy bấm vào mũi tên Thêm Ngôn ngữ Soạn thảo bổ sung, chọn tiếng Nga, rồi bấm Thêm.

  Lưu ý: 

  • Nếu máy tính của bạn không đúng cách cấu hình cho ngôn ngữ soạn thảo mà bạn đã thêm, không được bật hay chưa cài đặt có thể xuất hiện trong các cột Bố trí bàn phím hoặc soát lỗi . Để tìm hiểu thêm về các cảnh báo, hãy xem thêm ngôn ngữ hoặc đặt tùy chọn ngôn ngữ trong Office.

  • Sau khi bạn thay đổi ngôn ngữ mặc định, bạn cần phải đóng tất cả các chương trình Office, sau đó mở lại để thay đổi có hiệu lực.

Đầu Trang

Bước 2: Sử dụng các quy tắc chính tả chặt chẽ của tiếng Nga

Các tùy chọn chính tả chặt chẽ của tiếng Nga chỉ khả dụng nếu bạn đang sử dụng phiên bản Office có chứa các công cụ soát lỗi tiếng Nga hoặc sau khi bạn đã cài đặt và cấu hình gói ngôn ngữ này.

 1. Bấm tab Tệp.

 2. Bấm Tùy chọn, sau đó bấm Soát lỗi.

 3. Để thay đổi thiết đặt chính tả tiếng Nga, hãy chọn hoặc xóa hộp kiểm tiếng Nga: Viết đúng ë, rồi bấm OK.

Đầu Trang

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×