Kiểm tra độ dễ đọc của tài liệu

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Khi Outlook và Word hoàn tất việc kiểm tra chính tả và ngữ pháp, bạn có thể chọn để hiển thị thông tin về mức đọc tài liệu, bao gồm điểm về độ dễ đọc theo các kiểm tra sau:

Cho phép hiện số liệu thống kê về độ dễ đọc

Bạn đang sử dụng chương trình Office nào?

Outlook

 1. Bấm Tệp, sau đó bấm Tùy chọn.

 2. Bấm Thư, sau đó dưới Soạn Thư, bấm Soát chính tả và Tự sửa.

 3. Bấm Soát lỗi.

 4. Dưới Khi sửa chính tả trong Outlook, hãy bảo đảm bạn đã chọn hộp kiểm Kiểm tra ngữ pháp đồng thời soát chính tả.

 5. Chọn hộp kiểm Hiện bản thống kê về độ dễ đọc.

Sau khi bạn bật tính năng này, hãy mở một tệp mà bạn muốn kiểm tra và kiểm tra chính tả. Khi Outlook hoặc Word đã hoàn tất việc kiểm tra chính tả và ngữ pháp, nó sẽ hiển thị thông tin về cấp độ chỉ đọc của tài liệu.

Word

 1. Hãy bấm tab Tệp, rồi bấm Tùy chọn.

 2. Bấm Soát lỗi.

 3. Dưới Khi sửa chính tả và ngữ pháp trong Word, hãy bảo đảm bạn đã chọn hộp kiểm Kiểm tra ngữ pháp đồng thời soát chính tả.

 4. Chọn Hiện bản thống kê về độ dễ đọc.

Sau khi bạn bật tính năng này, hãy mở một tệp mà bạn muốn kiểm tra và kiểm tra chính tả. Khi Outlook hoặc Word đã hoàn tất việc kiểm tra chính tả và ngữ pháp, nó sẽ hiển thị thông tin về cấp độ chỉ đọc của tài liệu.

Bạn đang sử dụng chương trình Office nào?

Outlook

 1. Trên menu Công cụ, bấm Tùy chọn.

 2. Bấm tab chính tả , sau đó bấm chính tả và AutoCorrection.

 3. Bấm Soát lỗi.

 4. Bên dưới khi sửa ngữ pháp trong Outlook, hãy chọn hộp kiểm kiểm tra ngữ pháp với chính tả .

 5. Chọn hộp kiểm Hiện bản thống kê về độ dễ đọc.

Sau khi bạn bật tính năng này, hãy mở một tệp mà bạn muốn kiểm tra và kiểm tra chính tả. Khi Outlook hoặc Word đã hoàn tất việc kiểm tra chính tả và ngữ pháp, nó sẽ hiển thị thông tin về cấp độ chỉ đọc của tài liệu.

Word

 1. Bấm Nút Microsoft Office Ảnh nút , sau đó bấm Tùy chọn Word.

 2. Bấm Soát lỗi.

 3. Hãy đảm bảo kiểm tra ngữ pháp với chính tả được chọn.

 4. Bên dưới khi sửa ngữ pháp trong Word, hãy chọn hộp kiểm hiện số liệu thống kê độ dễ đọc .

Tìm hiểu về điểm của độ dễ đọc

Mỗi trắc nghiệm về độ dễ đọc đều chấm điểm dựa vào số âm tiết trung bình trong mỗi từ và số từ trung bình trong mỗi câu. Phần sau đây sẽ giải thích cách chấm điểm độ dễ đọc cho tệp của bạn.

Trắc nghiệm mức độ Dễ Đọc Flesch

Trắc nghiệm này đánh giá văn bản theo thang điểm 100. Điểm càng cao thì tài liệu càng dễ hiểu. Đối với hầu hết các tệp chuẩn, bạn cần đạt điểm từ 60 đến 70.

Công thức tính điểm Mức độ Dễ Đọc Flesch là:

206.835 – (1.015 x ASL) – (84.6 x ASW)

trong đó:

ASL = độ dài trung bình của câu (tổng số từ chia cho tổng số câu)

ASW = số âm tiết trung bình trong một từ (tổng số âm tiết chia cho tổng số từ)

Trắc nghiệm Cấp độ Lớp Flesch-Kincaid

Trắc nghiệm này xếp hạng văn bản theo hệ thống cấp độ lớp học tại Hoa Kỳ. Ví dụ, điểm 8 có nghĩa là học sinh lớp 8 có thể hiểu được tài liệu. Đối với hầu hết tài liệu, hãy đặt mục tiêu đạt điểm khoảng từ 7 đến 8.

Công thức của trắc nghiệm Cấp độ Lớp Flesch-Kincaid là:

(.39 x ASL) + (11.8 x ASW) – 15.59

trong đó:

ASL = độ dài trung bình của câu (tổng số từ chia cho tổng số câu)

ASW = số âm tiết trung bình trong một từ (tổng số âm tiết chia cho tổng số từ)

Tìm hiểu xem ngôn ngữ tác động như thế nào đến điểm về độ dễ đọc

Ngôn ngữ mà bạn sử dụng trong tài liệu có thể ảnh hưởng đến cách mà chương trình Office kiểm tra và thể hiện điểm về độ dễ đọc.

 • Nếu bạn thiết lập để Word kiểm tra chính tả và ngữ pháp cho văn bản viết bằng các ngôn ngữ khác và tài liệu chứa văn bản nhiều ngôn ngữ, thì Word sẽ hiển thị số liệu thống kê về độ dễ đọc cho văn bản viết bằng ngôn ngữ cuối cùng mà nó kiểm tra. Ví dụ, nếu một tài liệu có ba đoạn — đoạn đầu bằng Tiếng Anh, đoạn thứ hai bằng Tiếng Pháp và đoạn thứ ba bằng Tiếng Anh — thì Word sẽ chỉ hiển thị số liệu thống kê về độ dễ đọc cho văn bản bằng Tiếng Anh.

 • Đối với một số ngôn ngữ Châu Âu trong một tài liệu bằng Tiếng Anh, Word chỉ hiển thị thông tin về tổng số và số trung bình chứ không hiển thị thông tin vể điểm cho độ dễ đọc.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×