Kích hoạt và cấu hình ID Tài liệu trong tuyển tập trang

Kích hoạt và cấu hình ID Tài liệu trong tuyển tập trang

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

ID Tài liệu giúp bạn quản lý tài liệu bằng cách đưa ra cách thức dễ dàng để theo dõi các mục bất kể vị trí của chúng ở đâu. Ví dụ: nếu hợp đồng pháp lý bị di chuyển từ một thư viện tài liệu tới thư viện lưu trữ trên một trang khác, hợp đồng đó vẫn chứa ID Tài liệu của nó. Bạn có thể dùng ID Tài liệu để dễ dàng tìm hợp đồng đã lưu trữ. ID Tài liệu tự động được gán cho các tài liệu đã tải lên và ID này theo dõi mục đó trong suốt thời gian nó được sử dụng. Cũng có thể gán ID Tài liệu vào Tập Tài liệu.

Kích hoạt, bật và cấu hình ID Tài liệu

Để dùng ID Tài liệu nhằm theo dõi tài liệu hoặc bản ghi, trước tiên bạn phải kích hoạt tính năng đó trong tuyển tập trang.

Kích hoạt tính năng tuyển tập trang ID Tài liệu

Lưu ý:  Để bật tính năng ID Tài liệu, bạn phải là người quản trị tuyển tập trang.

 1. Đi đến trang mức cao nhất hoặc tuyển tập trang.

 2. Bấm thiết đặt Nút Thiết đặt SharePoint 2016 trên thanh tiêu đề. và sau đó bấm Thiết đặt trang.

  Trong SharePoint nhóm kết nối site, bấm thiết đặt Nút Thiết đặt SharePoint 2016 trên thanh tiêu đề. , sau đó bấm Nội dung trang, sau đó bấm Thiết đặt trang.

 3. Trong phần Quản trị tuyển tập trang, hãy bấm vào Các tính năng của tuyển tập trang.

 4. Bên cạnh Dịch vụ ID Tài liệu, hãy bấm Kích hoạt. Biểu tượng Hiện hoạt xuất hiện bên cạnh mục và tính năng được kích hoạt cho tuyển tập trang hiện tại.

Kích hoạt và cấu hình ID Tài liệu trong tuyển tập trang

Khi bạn bật tính năng ID Tài liệu cho bất kỳ tuyển tập trang nào đã cho, tất cả tài liệu trong tuyển tập trang tự động được gán một ID Tài liệu. Số lượng tài liệu trong tuyển tập trang đó ảnh hưởng đến thời gian cần thiết để hoàn thành quá trình này...

Lưu ý:  Để bật và cấu hình tính năng ID Tài liệu, bạn phải là người quản trị tuyển tập trang.

 1. Đi đến trang mức cao nhất hoặc tuyển tập trang.

 2. Bấm thiết đặt Nút Thiết đặt SharePoint 2016 trên thanh tiêu đề. và sau đó bấm Thiết đặt trang.

  Trong SharePoint nhóm kết nối site, bấm thiết đặt Nút Thiết đặt SharePoint 2016 trên thanh tiêu đề. , sau đó bấm Nội dung trang, sau đó bấm Thiết đặt trang.

 3. Trong phần Quản trị tuyển tập trang, hãy bấm vào Thiết đặt ID Tài liệu.

 4. Trên trang thiết đặt ID Tài liệu, trong phần Gán ID Tài liệu, hãy xác nhận rằng đã đánh dấu hộp kiểm Gán ID Tài liệu.

  Gán ID tài liệu trong các trang thiết đặt ID tài liệu

  Lưu ý: Khi bạn bật ID Tài liệu trong tuyển tập trang, bạn sẽ nhận được thông báo sau: Cấu hình của tính năng ID Tài liệu đã được lên lịch để hoàn thành theo quy trình tự động. Thời gian cần thiết cho quá trình này tùy thuộc vào số lượng tài liệu trong tuyển tập trang của bạn.

  1. Để đặt chuỗi ký tự hoặc số tùy chỉnh tự động được nối vào phần đầu của mỗi ID Tài liệu, hãy nhập chuỗi đó trong phần Bắt đầu ID với…

  2. Chọn hộp kiểm Đặt lại tất cả ID Tài liệu … nếu bạn muốn tự động thêm tiền tố vào tất cả ID Tài liệu hiện có trong tuyển tập trang.

  3. Trong phần Phạm vi Tìm kiếm Tra cứu ID Tài liệu, hãy chọn trang định dùng làm phạm vi tìm kiếm cho tra cứu ID.

 5. Bấm OK.

Khi bạn bật ID Tài liệu cho tuyển tập trang, một cột được thêm vào Kiểu Nội dung Tài liệu và Tập Tài liệu ở mức tuyển tập trang. ID đã gán cho mục xuất hiện trong cột ID Tài liệu.

Chúng tôi luôn lắng nghe

Cập Nhật tháng 5 17, 2017

Bài viết này được hữu ích không? Nếu vậy, vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này. Nếu nó không hữu ích, cho chúng tôi biết điều gì đã được gây nhầm lẫn hay bị thiếu. Vui lòng bao gồm phiên bản của bạn SharePoint, Hệ điều hành và trình duyệt bạn đang dùng. Chúng tôi sẽ sử dụng phản hồi của bạn để kiểm tra lại các sự kiện, thêm thông tin và cập nhật các bài viết này.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×