Kiểm tra chính tả

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn có thể sử dụng công cụ kiểm tra chính tả để kiểm tra chính tả trong máy tính bảng hoặc điện thoại chạy Word dành cho thiết bị Android, Word cho iPad, Word cho iPhone, hoặc Word Mobile.

Trong tài liệu của bạn, trên tab xem lại , hãy gõ nhẹ vào biểu tượng kiểm tra chính tả.

Biểu tượng kiểm tra chính tả trên tab xem lại

Trong tài liệu của bạn, gõ nhẹ vào biểu tượng sửa Biểu tượng Sửa , và sau đó gõ nhẹ vào nhà > xem lại > chính tả.

Chính tả

Trong tài liệu của bạn, trên tab xem lại , gõ nhẹ vào biểu tượng Kiểm tra chính tả kiểm tra chính tả, và sau đó trượt điều khiển để bật chính tả.

Bật kiểm tra chính tả

Trong tài liệu của bạn, gõ nhẹ vào biểu tượng sửa Biểu tượng Sửa , gõ nhẹ vào nhà > xem lại > công cụ soát lỗi, sau đó trượt điều khiển để bật chính tả.

Kiểm soát chính tả

Trong tài liệu của bạn, trên tab xem lại , hãy gõ nhẹ vào biểu tượng kiểm tra chính tả.

Biểu tượng kiểm tra chính tả trên tab xem lại

Mở trang chiếu để chỉnh sửa (theo hai cách gõ nhẹ nó hoặc bằng cách gõ nhẹ vào nó, rồi gõ nhẹ sửa). Sau đó, hãy bung rộng ruy-băng bằng cách gõ nhẹ Thêm Khác ở góc dưới bên phải của màn hình của bạn, và sau đó gõ nhẹ vào nhà > xem lại > chính tả.

Chính tả

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×