Khi bạn chuyển gói Office 365, việc thay đổi địa chỉ Website Công cộng của bạn có thể yêu cầu thêm lại tên miền

Nếu bạn có một Website Công cộng SharePoint Online và chuyển gói Office 365 Business Essentials của bạn sang một gói khác không thuộc dòng sản phẩm Business Essentials, chẳng hạn như Office 365 Enterprise, bạn có thể phải thực hiện thêm một số bước để thay đổi địa chỉ Website Công cộng Office 365 của bạn sau đó.

Để giúp tránh điều này, chúng tôi khuyên bạn nên thiết lập website công cộng để dùng tên miền riêng của bạn trước khi bạn chuyển gói. Nếu bạn thực hiện điều này, địa chỉ sẽ vẫn dùng được sau khi bạn chuyển đổi. Tuy nhiên, trong một số kịch bản, nếu bạn muốn thay đổi địa chỉ sau đó, bạn có thể cần loại bỏ và thêm lại tên miền riêng mà bạn muốn dùng cho địa chỉ website của bạn.

Cách loại bỏ và thêm lại tên miền riêng trong Office 365

  1. Đăng nhập vào Office 365 bằng tài khoản công ty hoặc trường học của bạn.

  2. Đi đến trang Miền.

  3. Trên trang Quản lý tên miền, chọn tên miền bạn muốn loại bỏ, chẳng hạn như contoso1.com, trong danh sách tên miền và bấm Loại bỏ. (Tìm hiểu thêm về loại bỏ tên miền trong Office 365.)

  4. Trên trang Quản lý tên miền, bấm Thêm tên miền và làm theo các bước trong trình hướng dẫn để thêm lại contoso1.com vào tài khoản của bạn.

Bây giờ bạn có thể trở lại Trung tâm quản trị SharePoint và thay đổi địa chỉ website công cộng của bạn thành contoso1.com.

Các kịch bản ví dụ

Kịch bản 1:

Bạn có thuê bao Office 365 Business Essentials. Bạn đã thêm hai tên miền riêng được quản lý bởi Office 365, contoso1.comcontoso2.com. Địa chỉ website công cộng của bạn được đặt thành contoso1.com.

Bây giờ bạn chuyển gói sang một thuê bao Office 365 Enterprise. Địa chỉ website công cộng của bạn vẫn hoạt động tại contoso1.com nhưng bạn muốn đổi địa chỉ website thành contoso2.com. Tuy nhiên, tên miền contoso2.com không xuất hiện trong danh sách thả xuống của Trung tâm quản trị SharePoint, vì thế, bạn không thể dùng nó cho một địa chỉ website.

Nếu có thể, hãy thay đổi website công cộng của bạn thành contoso2.com trước khi bạn chuyển các gói. Hoặc để khắc phục sự cố sau khi chuyển đổi, hãy loại bỏ contoso2.com khỏi Office 365, rồi làm theo các bước trong trình hướng dẫn tên miền Office 365 để thêm lại tên miền đó.

Sau khi thêm lại tên miền, trở lại Trung tâm quản trị SharePoint và thay đổi website công cộng của bạn để dùng contoso1.com.

Kịch bản 2:

Bạn có thuê bao Office 365 Business Essentials. Bạn đã thêm hai tên miền riêng, contoso1.com và contoso2.com, mà bạn quản lý bên ngoài Office 365. Địa chỉ website công cộng của bạn được đặt là địa chỉ mặc định contoso-public.sharepoint.com.

Bây giờ bạn chuyển gói sang một thuê bao Office 365 Enterprise. Bạn có thể thay đổi địa chỉ website thành contoso1.com và sau đó thay đổi nó thành contoso2.com mà không cần loại bỏ hoặc thêm lại các tên miền trong Office 365.

Kịch bản 3:

Bạn có thuê bao Office 365 Business Essentials. Bạn đã thêm một tên miền riêng được quản lý bởi Office 365, contoso1.com. Địa chỉ website công cộng của bạn được đặt thành contoso1.com.

Bây giờ bạn chuyển gói sang một thuê bao Office 365 Enterprise. Địa chỉ website công cộng của bạn vẫn hoạt động tại contoso1.com. Bạn muốn dùng tên miền riêng mới cho website công cộng của bạn, vì vậy bạn thêm contoso2.com vào Office 365, bằng cách dùng trình hướng dẫn tên miền.

Sau khi thêm tên miền, hãy đi đến Trung tâm quản trị SharePoint và thay đổi địa chỉ website thành contoso2.com.

Câu hỏi thường gặp

Chuyện gì xảy ra nếu DNS cho tên miền riêng của tôi được quản lý bên ngoài Office 365 thì sao?

Nếu bạn chọn quản lý tên miền của mình bên ngoài Office 365 trong quá trình thiết lập tên miền, thay cho việc để Office 365 quản lý DNS cho tên miền của bạn, bạn sẽ không cần phải loại bỏ và thêm lại tên miền để dùng nó cho website công cộng của mình sau khi bạn chuyển gói.

Nếu tôi chuyển sang một gói khác thuộc dòng sản phẩm Business Essentials, tôi có gặp sự cố này không?

Không, bạn sẽ chỉ cần thực hiện các bước bổ sung nếu bạn chuyển gói từ một thuê bao thuộc dòng sản phẩm Business Essentials sang một gói không thuộc nhóm gói đó.

Thông tin này có hữu ích không?

Thật tuyệt! Bạn có còn phản hồi nào khác không?

Chúng tôi có thể cải thiện bằng cách nào?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×