Khi OneDrive đổi tên mục với ký tự không hợp lệ

Khi OneDrive đổi tên mục với ký tự không hợp lệ

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Khi OneDrive không thể đồng bộ tệp hoặc thư mục vì tên của nó chứa các ký tự không hợp lệ, OneDrive đôi khi có thể đổi tên nó cho bạn. Chỉ cần chọn nút đổi tên trong thông báo bạn nhận được.

Ảnh chụp màn hình của thông báo đổi tên trong ứng dụng đồng bộ trên máy tính OneDrive

Tùy chọn tự động đổi tên tệp và thư mục sẽ xuất hiện chỉ dành cho tên với các vấn đề sau:

  • Tên bắt đầu hoặc kết thúc bằng khoảng trắng

  • Tên bắt đầu hoặc kết thúc bằng dấu chấm

  • Có chứa tên không hỗ trợ Unicode mã điểm

  • Tên với các vấn đề cặp thay thế

Trong khi đổi tên, OneDrive thay thế mỗi ký tự không hợp lệ bằng một dấu gạch dưới. Ví dụ, một tệp có tên là .file cho đồng bộ sẽ được đổi tên để _file để đồng bộ hóa.

Các ký tự không hợp lệ đó OneDrive không thể đổi tên cho bạn

Bên cạnh ký tự không hợp lệ vào đó OneDrive có thể đúng cho bạn, ký tự và tổ hợp các ký tự khác có thể cũng ngăn không cho tệp và thư mục đồng bộ. Các ký tự khác có ý nghĩa đặc biệt khi sử dụng trong tên tệp trong OneDrive, SharePoint, Windows và macOS, chẳng hạn như "*" cho ký tự đại diện, "\" trong tệp tên đường dẫn và tên có chứa .lock, CON, hoặc _vti_. Bạn sẽ cần phải đổi tên tệp hoặc thư mục để loại bỏ các ký tự trước khi bạn tải lên chúng.

Ký tự sau không được phép dùng trong tên tệp và thư mục trong OneDrive, OneDrive for Business trên Office 365và SharePoint Online:

" * : < > ? / \ |

Lưu ý: 

  • Để đổi tên tệp hoặc thư mục trong Windows, hãy chọn tệp hoặc thư mục, rồi nhấn F2. Để đổi tên tệp hoặc thư mục trên máy Mac, chọn tệp hoặc thư mục đó, rồi nhấn phím 'return' (quay lại). 

  • Một số tổ chức chưa hỗ trợ #% về tên. Nếu bạn là người quản trị chung hoặc người quản trị SharePoint trong Office 365, xem mục Cho phép Hỗ trợ # và % trên blog SharePoint để tìm hiểu cách cho phép những ký tự này.

  • Nếu đang sử dụng Office 2010, bạn sẽ không thể sử dụng "&" trong tên tệp và thư mục.

Xem thêm

Tên tệp và loại tệp không hợp lệ trong OneDrive, OneDrive for Business và SharePoint

Sắp xếp, đổi tên hoặc di chuyển ảnh và tệp trong OneDrive

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×