Khắc phục kết nối email Outlook bằng cách sửa hồ sơ

Quan trọng   Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Gặp sự cố khi kết nối với email của bạn từ Outlook vào máy tính của bạn? Thực hiện theo các bước sau để cho phép Outlook chẩn đoán và sửa chữa lỗi trong hồ sơ thư Outlook của bạn có thể gây ra vấn đề.

Bạn có một tài khoản Office 365?

Văn phòng 365 hỗ trợ và phục hồi chương trình hỗ trợ có thể chẩn đoán và sửa chữa several các vấn đề Outlook cho bạn, bao gồm cả sửa chữa hồ sơ Outlook của bạn. Bạn có thể tải về công cụ ở đây (chỉ có bằng tiếng Anh).

Sửa chữa một hồ sơ trong Outlook 2007

  1. Trong Outlook 2007, bấm vào công cụ > Cài đặt tài khoản.

  2. Trên tab Email, chọn tài khoản (hồ sơ) của bạn, sau đó bấm Sửa chữa.

  3. Làm theo lời nhắc trong trình hướng dẫn và khi bạn làm xong, hãy khởi động lại Outlook.

Sửa chữa một hồ sơ trong Outlook 2010, 2013, hoặc 2016

  1. Trong Outlook 2010, 2013, hoặc 2016, hãy nhấp vào tập tin.

  2. Nhấp vào mũi tên xuống bên cạnh Cài đặt tài khoản, và sau đó Cài đặt tài khoản.

  3. Trên tab Email, chọn tài khoản (hồ sơ) của bạn, sau đó bấm Sửa chữa.

  4. Làm theo lời nhắc trong trình hướng dẫn và khi bạn làm xong, hãy khởi động lại Outlook.

Outlook kết nối vẫn không làm việc?

  • Chạy Windows Update để đảm bảo rằng bạn có cập nhật mới nhất cho Outlook và các ứng dụng máy tính để bàn cho Office 365.

  • Tải về và chạy văn phòng 365 hỗ trợ và phục hồi chương trình hỗ trợ ở đây (chỉ có bằng tiếng Anh).

Bạn vẫn gặp vấn đề kết nối email? Liên hệ với Office 365 Beta dành cho doanh nghiệp hỗ trợ.

Ghi chú  Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Áp dụng Cho: Office 365 End User, Outlook 2013, Outlook 2016, Outlook 2010Thông tin này có hữu ích không?

Không

Chúng tôi có thể cải thiện như thế nào?

255 ký tự còn lại

Để bảo vệ sự riêng tư của bạn, vui lòng không đưa thông tin liên hệ trong phản hồi của bạn. Xem xét chính sách về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Thay đổi ngôn ngữ