Không hỗ trợ cài đặt Office bằng Click-to-Run và Windows Installer trên cùng một máy tính

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn sẽ nhận được thông báo lỗi này nếu bạn thử cài đặt một sản phẩm Office 365 hoặc độc lập ứng dụng Office 2013 hoặc Office 2016 (như truy nhập, Visio, Project, Skype for Business, hoặc OneDrive for Business) khi bạn có phiên bản 2013 hoặc 2016 của Microsoft Office Professional Plus hoặc Microsoft Office Standard chưa được cài đặt trên máy tính của bạn.

Lỗi khi cố gắng cài đặt Click-to-Run trên bản cài đặt MSI

Click-to-Run là công nghệ được sử dụng để cài đặt đăng ký Office 365 và hầu hết các sản phẩm Office 2013 và Office 2016 khác. Công nghệ Windows Installer (MSI) được sử dụng để cài đặt các phiên bản giấy phép số lượng lớn của Office, như Microsoft Office Professional Plus và Microsoft Office Standard.

Rất tiếc, bạn không có sản phẩm Office của cùng một phiên bản (chẳng hạn như 2013 hoặc 2016) sử dụng hai công nghệ cài đặt khác được cài đặt trên cùng một máy tính. Điều này cũng áp dụng cho ứng dụng độc lập như truy nhập, Visio, Project, Skype for Business, hoặc OneDrive for Business.

Bạn cũng không thể cài đặt hai phiên bản ứng dụng Click-to-Run khác nhau trên cùng một máy tính. Ví dụ: bạn không thể cài đặt ứng dụng Office 2013 và Office 2016 bằng cách sử dụng công nghệ Click-to-Run trên cùng một máy tính. Để biết thêm thông tin, hãy xem lỗi "Xin dừng lại, bạn nên đợi để cài đặt Office 2016".

Để khắc phục sự cố này, hãy làm theo các bước trong mục Gỡ cài đặt Office 2013, Office 2016 hoặc Office 365 khỏi máy tính chạy Windows để loại bỏ phiên bản Windows Installer của Office. Sau đó, hãy thử thực hiện lại việc cài đặt Office như bạn đã làm khi nhận được thông báo lỗi. Nghĩa là, trừ khi bạn quyết định vẫn tiếp tục sử dụng phiên bản Windows Installer của Office và không cài đặt sản phẩm Office 365.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Xem Thêm

Cài đặt và sử dụng nhiều phiên bản Office trên cùng một PC

Visio Pro for Office 365

Project for Office 365

Skype for Business

OneDrive for Business

Thông tin này có hữu ích không?

Thật tuyệt! Bạn có còn phản hồi nào khác không?

Chúng tôi có thể cải thiện bằng cách nào?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×