Khắc phục sự cố tệp OneNote được chia sẻ trong Skype for Business

Khắc phục sự cố tệp OneNote được chia sẻ trong Skype for Business

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Tại sao tôi không nhìn thấy tệp OneNote được chia sẻ trong Skype for Business?

Skype for Business không thể hiển thị tệp OneNote mà bạn đang cố gắng xem xét, bởi vì bạn không có OneNote 2010 hoặc OneNote 2013 được cài đặt trên máy tính của bạn, và tệp nằm trong một thư mục hoặc trên một máy chủ không hỗ trợ ứng dụng Web Microsoft đồng (WAC).

Tôi cần phải làm gì để có thể xem được tệp đó?

Hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Có được một bản sao của OneNote từ trang web Microsoft Office OneNote tại http://office.microsoft.com/en-us/onenote/. (Bạn có thể mua một bản sao hoặc tải xuống phiên bản dùng thử miễn phí). Sau đó khởi động lại Skype for Business và kết nối với cuộc họp một lần nữa. Với OneNote trên máy tính của bạn, bạn sẽ có thể xem tệp.

  • Hãy yêu cầu người đang chia sẻ tệp này sao chép nó vào một vị trí cho phép WAC (SharePoint hoặc OneDrive) rồi chia sẻ lại. Khi đó bạn có thể xem tệp mà không cần phải có OneNote trên máy tính.

Để tìm hiểu thêm về OneDrive, dịch vụ miễn phí do Microsoft cung cấp, vui lòng ghé thăm http://OneDrive.live.com. Để tìm hiểu thêm về SharePoint, vui lòng truy cập http://sharepoint.microsoft.com.

Thêm thông tin về vấn đề này

Thông thường, bạn có thể nhìn thấy tệp OneNote được chia sẻ trong hội thoại Skype for Business nếu bạn đáp ứng ba điều kiện:

  • Bạn đã cài đặt OneNote 2010 hoặc 2013 trên máy tính của bạn.

  • Bạn có các thông tin đăng nhập của người dùng cần thiết và các quyền để xem tệp đó.

  • Bạn có kết nối tới vị trí của tệp.

Nếu bạn không có OneNote 2010 hoặc 2013 được cài đặt, nhưng bạn đã gặp khác hai tiêu chí ở trên, Skype for Business sẽ cố gắng mở tệp OneNote bằng cách dùng Web ứng dụng đồng (WAC), đây là phiên bản của Office cho phép để xem tài liệu bằng cách dùng một trình duyệt web.

Vì bạn không có một bản sao của OneNote cài đặt trên máy tính của bạn và tệp nằm trong một thư mục hoặc trên một máy chủ không được thiết lập để hỗ trợ WAC, Skype for Business là không thể hiển thị nó.

Một trong 2 hành động đã mô tả bên trên có thể giải quyết được vấn đề này.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×