Khắc phục sự cố kiểm tra chính tả và ngữ pháp bằng nhiều ngôn ngữ

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Kiểm tra chính tả và ngữ pháp bằng nhiều ngôn ngữ có thể trình bày các vấn đề duy nhất, chẳng hạn như đúng cách viết các từ được gắn cờ là không chính xác, hoặc bằng một ngôn ngữ khác nhau không gắn cờ là không chính xác các từ viết sai chính tả. Bài viết này địa chỉ sự cố phổ biến và giúp bạn đảm bảo văn bản của bạn được xác định với đúng ngôn ngữ; từ điển đúng ngôn ngữ đang được dùng để kiểm tra chính tả và ngữ pháp; và được bật công cụ ngôn ngữ tự động trong Office.

Ghi chú: Nếu bạn muốn nhập chỉ có một vài ký tự theo ngôn ngữ khác, hãy xem chèn ký hiệu.

Vấn đề là gì?

Điều này có thể xảy ra. Hãy đảm bảo rằng:

Đảm bảo rằng đã bật ngôn ngữ mà bạn muốn

Để đúng cách kiểm tra chính tả và ngữ pháp bằng một ngôn ngữ khác nhau, người phải bật ngôn ngữ trong Office. Nếu bạn cần một ngôn ngữ không được liệt kê dưới dạng một ngôn ngữ soạn thảo trong hộp thoại đặt tùy chọn ngôn ngữ Office , bạn có thể cần phải có được và cài đặt gói ngôn ngữ trước khi bạn có thể kiểm tra chính tả. Để biết thêm thông tin về cách bật ngôn ngữ trong Office, hãy xem thêm ngôn ngữ hoặc đặt tùy chọn ngôn ngữ trong Officexác định nếu bạn cần một gói ngôn ngữ hay gói giao diện ngôn ngữ, hay các gói soát lỗi.

Đầu Trang

Hãy đảm bảo rằng đúng ngôn ngữ được áp dụng cho văn bản

Nếu bộ kiểm tra chính tả không kiểm tra từ mà bạn gõ vào theo ngôn ngữ khác hoặc nếu nó đánh dấu từ đúng chính tả ở ngôn ngữ khác là bị sai chính tả, các từ có thể bị nhận diện sai ngôn ngữ.

Để thay đổi theo cách thủ công ngôn ngữ cụ thể từ hoặc một phần của văn bản trong Word, hãy làm như sau:

 1. Trên tab xem lại , trong nhóm ngôn ngữ , bấm ngôn ngữ > Đặt ngôn ngữ soát lỗi.

  (Trong Word 2007, hãy bấm Thiết đặt ngôn ngữ trong nhóm soát lỗi .)

 2. Trong hộp thoại Ngôn ngữ, hãy chọn ngôn ngữ mà bạn muốn.

  Quan trọng: Nếu ngôn ngữ mà bạn muốn không được hiển thị trên dòng kép, bạn phải bật ngôn ngữ cho nó để sẵn dùng cho kiểm tra chính tả.

 3. Bắt đầu nhập.

  Ghi chú: Để nhập các ký tự như umlaut trong tiếng Đức (ö), tilde trong tiếng Tây Ban Nha (ñ), cedilla trong tiếng Thổ Nhĩ Kỳ (Ç), hoặc thậm chí một ký tự như dấu kiểm, trên tab Chèn, trong nhóm Biểu tượng, bấm Biểu tượng rồi bấm ký tự mà bạn muốn.

 4. Để chuyển về ngôn ngữ ban đầu, hoặc chuyển sang một ngôn ngữ khác nhau, lặp lại bước 1-3. Trong bước 3, chọn ngôn ngữ kế tiếp.

Đầu Trang

Hãy đảm bảo rằng đúng ngôn ngữ từ điển bạn đang dùng

Đảm bảo rằng vị trí đúng từ điển ngôn ngữ được chọn cho văn bản của bạn — ví dụ, tiếng Anh (Hoa Kỳ) thay vì tiếng Anh (Vương Quốc Anh).

Để thay đổi từ điển ngôn ngữ cụ thể trong Word, hãy làm như sau:

 1. Trên tab xem lại , trong nhóm ngôn ngữ , bấm ngôn ngữ > Đặt ngôn ngữ soát lỗi.

  (Trong Word 2007, hãy bấm Thiết đặt ngôn ngữ trong nhóm soát lỗi .)

 2. Trong hộp thoại Ngôn ngữ, hãy chọn ngôn ngữ mà bạn muốn.

  Quan trọng: Nếu ngôn ngữ mà bạn muốn không được hiển thị trên dòng kép, bạn phải bật ngôn ngữ cho nó để sẵn dùng cho kiểm tra chính tả.

  Ghi chú: Nếu phiên bản Office của bạn không cung cấp các công cụ soát lỗi như bộ kiểm tra chính tả cho ngôn ngữ mà bạn muốn sử dụng, bạn có thể cần có gói ngôn ngữ. Để biết thêm thông tin, hãy xem Xác định xem liệu bạn có cần một gói ngôn ngữ hoặc gói giao diện ngôn ngữ.

Để thay đổi từ điển cho văn bản đã chọn, hãy làm như sau:

 1. Chọn văn bản mà bạn muốn thay đổi ngôn ngữ từ điển.

 2. Trên tab xem lại , trong nhóm ngôn ngữ , bấm ngôn ngữ > Đặt ngôn ngữ soát lỗi.

  (Trong Word 2007, hãy bấm Thiết đặt ngôn ngữ trong nhóm soát lỗi .)

 3. Dưới đánh dấu đã chọn văn bản dưới dạng, bấm ngôn ngữ mà bạn muốn phần văn bản được nhận dạng dưới dạng. Nếu ngôn ngữ mà bạn sử dụng không được hiển thị trên dòng kép, bạn phải bật các ngôn ngữ (bật các tùy chọn dành riêng cho ngôn ngữ) cho chúng sẵn dùng.

Đầu Trang

Hãy đảm bảo rằng phát hiện ngôn ngữ tự động đã chọn hộp kiểm

Để chọn hộp kiểm Tự động phát hiện ngôn ngữ trong Word, hãy làm như sau:

 1. Trên tab xem lại , trong nhóm ngôn ngữ , bấm ngôn ngữ > Đặt ngôn ngữ soát lỗi.

  (Trong Word 2007, hãy bấm Thiết đặt ngôn ngữ trong nhóm soát lỗi .)

 2. Trong hộp thoại Ngôn ngữ, hãy chọn hộp kiểm Tự động phát hiện ngôn ngữ.

 3. Xem lại các ngôn ngữ hiển thị trên dòng kép trong danh sách đánh dấu đã chọn văn bản dưới dạng . Word có thể phát hiện chỉ những ngôn ngữ được liệt kê trên dòng kép. Nếu ngôn ngữ mà bạn cần sẽ không sẵn dùng, bạn phải bật ngôn ngữ soạn thảo có Word tự động phát hiện chúng.

  Hộp thoại Ngôn ngữ

Ghi chú: 

 • Phát hiện ngôn ngữ tự động yêu cầu một câu văn bản được viết bằng ngôn ngữ đó. Tùy thuộc vào độ dài của câu của mình, bạn có thể cần phải nhập một vài câu trước khi Word có đủ thông tin theo ngữ cảnh để tự động phát hiện ngôn ngữ và áp dụng đúng từ điển.

 • Các từ viết giống nhau trong một số ngôn ngữ, chẳng hạn như "Trung tâm" trong tiếng Anh (Vương Quốc Anh) và tiếng Pháp (Pháp) có thể gây ra các hộp kiểm tự động phát hiện ngôn ngữ không đúng cách xác định ngôn ngữ của văn bản. Để giải quyết vấn đề này, nhập nhiều từ hơn trong ngôn ngữ mà bạn muốn, hoặc xóa hộp kiểm tự động phát hiện ngôn ngữ .

Đầu Trang

Hãy đảm bảo rằng các tự động chuyển bàn phím để khớp với ngôn ngữ của văn bản kiểm hộp xung quanh được chọn

Hộp kiểm tự động chuyển bàn phím để khớp với ngôn ngữ của văn bản xung quanh có thể được bật và gây ra lỗi in bằng cách thay đổi ngôn ngữ bàn phím của bạn khi bạn nhập. Hãy thử cách nhập nhiều từ hơn trong ngôn ngữ mà bạn muốn, hoặc xóa hộp kiểm tự động chuyển bàn phím để khớp với ngôn ngữ của văn bản xung quanh .

Để chọn hộp kiểm tự động chuyển bàn phím để khớp với ngôn ngữ của văn bản xung quanh (trong Office 2010, Office 2013 và Office 2016):

 1. Mở Word.

 2. Bấm Tệp > Tùy chỉnh > Nâng cao.

 3. Dưới mục Tùy chọn Soạn thảo, hãy chọn hộp kiểm Tự động chuyển bàn phím để khớp với ngôn ngữ của văn bản xung quanh.

  Ghi chú: Hộp kiểm tự động chuyển bàn phím để khớp với ngôn ngữ của văn bản xung quanh chỉ được hiển thị sau khi bạn bật bố trí bàn phím cho ngôn ngữ. Nếu bạn không nhìn thấy tùy chọn này, bật bố trí bàn phím cho ngôn ngữ mà bạn muốn dùng.

Đầu Trang

Hãy đảm bảo rằng các không kiểm tra hộp kiểm kiểm tra chính tả và ngữ pháp được xóa

Nếu không kiểm tra chính tả và ngữ pháp kiểm hộp được chọn, kiểm tra chính tả trong tài liệu của bạn không được kiểm nhập.

Để xóa hộp kiểm Tự động phát hiện ngôn ngữ trong Word, hãy làm như sau:

 1. Trên tab xem lại , trong nhóm ngôn ngữ , bấm ngôn ngữ > Đặt ngôn ngữ soát lỗi.

  (Trong Word 2007, hãy bấm Thiết đặt ngôn ngữ trong nhóm soát lỗi .)

 2. Trong hộp thoại Ngôn ngữ, hãy xóa hộp kiểm Không kiểm tra chính tả hoặc ngữ pháp.

  Hộp thoại Ngôn ngữ

Tìm hiểu thêm về kiểm tra chính tả và ngữ pháp bằng ngôn ngữ khác nhau.

Đầu Trang

Hãy đảm bảo rằng từ sai chính tả không bị thêm vô tình vào từ điển tùy chỉnh

Nếu một từ sai chính tả được thêm vào từ điển tùy chỉnh, bạn cần phải tìm và xóa bỏ từ. Để biết thông tin về cách để kiểm tra một từ điển tùy chỉnh cho từ sai chính tả, hãy xem sử dụng từ điển tùy chỉnh để thêm từ vào bộ kiểm tra chính tả. Để biết thông tin về cách loại bỏ từ khỏi từ điển, hãy xem tôi có thể loại bỏ từ khỏi từ điển speller trong Office.

Đầu Trang

Các lý do phổ biến nhất cho một ngôn ngữ từ điển không xuất hiện trong danh sách từ điển ngôn ngữ trong hộp thoại ngôn ngữ là ngôn ngữ chưa được bật dưới dạng một ngôn ngữ soạn thảo, hoặc nó là một ngôn ngữ mà không có trong phiên bản được cài đặt Office và một gói ngôn ngữ cho ngôn ngữ cần được cài đặt. Để biết thông tin về cách để kích hoạt một ngôn ngữ soạn thảo, hãy xem thêm ngôn ngữ hoặc đặt tùy chọn ngôn ngữ trong Office.

Đầu Trang

Nếu bạn có Outlook Express 6.0 cài đặt nhưng tiếng Pháp ngôn ngữ kiểm tra chính tả chỉ sẵn dùng, bạn phải sử dụng bộ kiểm tra chính tả bên thứ ba. Để biết thêm thông tin, hãy xem kiểm tra chính tả các vấn đề với Outlook Express 6.0.

Đầu Trang

Bạn vẫn cần trợ giúp?

Liên hệ với chúng tôi với câu hỏi hoặc vấn đề của bạn.

Nếu bạn có một gợi ý hoặc yêu cầu về chính tả và ngữ pháp, vui lòng đăng nó ở đây.

Thông tin thêm về chính tả và ngữ pháp

Kiểm tra chính tả và ngữ pháp

Chọn tùy chọn văn phong và ngữ pháp

Thêm hoặc chỉnh sửa từ trong từ điển kiểm tra chính tả

Trình soát chính tả và ngữ pháp không hoạt động như mong muốn

Thêm ngôn ngữ hoặc đặt tùy chọn ngôn ngữ trong Office

Kiểm tra chính tả và ngữ pháp bằng một ngôn ngữ khác nhau

Đầu Trang

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×