Khắc phục sự cố hồ sơ tài khoản trong Business Contact Manager

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Tôi không thể mở một mục lịch sử liên lạc được nối kết với bản ghi tài khoản

Nối kết giữa Mục lịch sử giao tiếp và Hồ sơ tài khoản đã bị lỗi vì mục lịch sử được chuyển đến một vị trí mới hoặc bị xóa. Nếu bạn muốn khôi phục một nối kết chuyển, bạn có thể định vị mục lịch sử liên lạc và nối kết nó lại Tài khoản.

Tôi không thể nhìn thấy thư mục tài khoản trong Ngăn dẫn hướng

 • Trên TE000129504, bấm tài khoản.

 • Trên menu Business Contact Manager , bấm tài khoản.

Tôi không thể nối kết bản ghi tài khoản để bản ghi tài khoản khác

Trong Business Contact Manager cho Outlook, bản ghi tài khoản là công ty hoặc tổ chức mà bạn thực hiện công việc. Tài khoản được coi là độc lập bản ghi và không thể được nối kết đến tài khoản khác.

Bạn có thể nối kết bản ghi phụ thuộc, chẳng hạn như liên hệ công việc và cơ hội, dự án kinh doanh và tác vụ dự án và mục lịch sử liên lạc, để bản ghi tài khoản.

Nếu bạn thực hiện công việc với tài khoản có nhiều văn phòng, bạn có thể nối kết liên hệ công việc từ office mỗi bản ghi tài khoản, hoặc tạo một bản ghi tài khoản riêng biệt cho mỗi văn phòng, cho mỗi office mã định danh để phân biệt các tài khoản.

Làm thế nào để tôi giải quyết các bản ghi trùng lặp của tài khoản hoặc liên hệ công việc?

 1. Khi bạn lưu bản ghi tài khoản có cùng tên hoặc địa chỉ email dưới dạng một mà đã tồn tại trong thư mục tài khoản của bạn, Business Contact Manager cho Outlook Hiển thị hộp thoại mục trùng lặp đã được phát hiện với một số tùy chọn.

 2. Chọn tùy chọn thích hợp cho mục đích của bạn:

  • Thêm bản ghi này như một tài khoản mới vẫn

   Chọn tùy chọn này để thêm bản ghi tài khoản mới vào thư mục tài khoản của bạn với cùng một tên như bản ghi tài khoản hiện có. Bạn có thể thêm mã định danh vào tên của một tài khoản để phân biệt với khác, sau khi tài khoản mới này được thêm vào cơ sở dữ liệu tài khoản.

  • Cập Nhật và mở tài khoản hiện có các thông tin mới từ này

   Nếu bạn chọn để Cập Nhật bản ghi hiện có, Business Contact Manager cho Outlook so sánh tất cả các trường và thay thế dữ liệu xung đột với dữ liệu từ bản ghi tài khoản mới.

  • Mở các tài khoản hiện có

   Nếu bạn chọn để thực hiện theo cách thủ công bảng so sánh dữ liệu giữa hai tài khoản, thực hiện thay đổi sang một và xóa khác, hoặc thêm một mã định danh vào một trong các tài khoản để phân biệt với các tên và rồi lưu cả hai tài khoản.

Lưu ý: Để biết thêm thông tin về giải quyết bản ghi trùng lặp, hãy xem giải quyết bản ghi tài khoản hoặc liên hệ công việc trùng lặp trong Business Contact Manager.

Làm thế nào để tôi có thể tạo bản ghi riêng cho tài khoản với nhiều office vị trí?

Nếu tài khoản có nhiều văn phòng vị trí, bạn có thể tạo một tài khoản riêng biệt cho mỗi vị trí. Nếu bạn chọn để thêm bản ghi mới, một bản ghi tài khoản mới sẽ được thêm vào thư mục tài khoản của bạn với cùng một tên như bản ghi tài khoản hiện có. Để phân biệt giữa hai, thêm mã định danh vào tên tài khoản trong một trong các bản ghi.

Tôi muốn nối kết tài khoản với liên hệ công việc, nhưng không có liên hệ công việc xuất hiện trong danh sách, ngay cả khi có liên hệ công việc trong cơ sở dữ liệu Business Contact Manager của tôi

Vì một liên hệ công việc có thể được nối kết để chỉ có một tài khoản, danh sách hiển thị chỉ các liên hệ công việc không được nối kết với tài khoản. Nếu tất cả các liên hệ công việc được nối kết với tài khoản tương ứng, danh sách là trống vì có không sẵn dùng, không được nối kết liên hệ công việc để hiển thị.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×