Khắc phục sự cố các vấn đề về danh sách phân phối

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Chủ đề này đề cập đến cách giải quyết vấn đề về danh sách phân phối mà bạn có thể gặp phải khi dùng Office 365.

Email không được gửi đến danh sách phân phối

Có thể có một số vấn đề sau đây:

  • Nó thường sẽ mất khoảng 60 phút cho danh sách phân phối có được tạo ra và sẵn sàng để quản lý. Đảm bảo rằng bạn đã đợi khoảng thời gian, thích hợp và tìm cách gửi email một lần nữa.

  • Đôi khi, mọi người tạo một Office 365 nhóm thay vì danh sách phân phối. Kiểm tra danh sách phân phối của bạn trong Trung tâm quản trị Office 365 và đảm bảo rằng bạn đã tạo một danh sách phân phối.

Ngoài các thành viên không nhận email được gửi đến danh sách phân phối

Có thể có một số vấn đề sau đây:

  • Hãy đảm bảo rằng bạn đã cho phép mọi người bên ngoài tổ chức của bạn để gửi email tới phân bố. Từ Trung tâm quản trị Office 365 , tìm danh sách phân phối mà bạn muốn cho phép mọi người bên ngoài trên và tắt nút chuyển đổi để trên.

    Ảnh chụp màn hình: Bật nút bật tắt để cho phép các thành viên bên ngoài để gửi đến một dl
  • Ngoài các thành viên không nhận được thông điệp email được gửi đến danh sách phân phối họ là thành viên và người gửi vào không nhận được thông báo không chuyển phát về email. Đọc thành viên bên ngoài không nhận được email... để biết các bước về cách khắc phục vấn đề này.

Tôi là người quản trị và tôi không thể sửa danh sách phân phối trong Trung tâm quản trị

Đảm bảo rằng bạn có một giấy phép Office 365 . Bạn cần một Office 365 dành cho doanh nghiệp giấy phép trước khi bạn có thể sửa danh sách phân phối trong Trung tâm quản trị Office 365 .

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×