Khắc phục sự cố bản xem trước Microsoft việc cần làm trong Office 365

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Sử dụng ứng dụng bản xem trước Microsoft việc cần làm với một tài khoản cơ quan phải tuân theo một vài điều kiện bao gồm cấp phép, tùy chọn tổ chức. và pre-requisites. Dưới đây, bạn sẽ tìm thấy thông tin về mỗi của các điều kiện và cần phải làm gì nên các ứng dụng cung cấp cho bạn với bất kỳ lỗi nào có liên quan đến chúng.

Bản xem trước Microsoft việc cần làm là hiện đang sẵn dùng cho người dùng trong năm bộ sản phẩm Office 365 khác. Nếu bạn không có giấy phép hợp lệ cho Business Essentials, Business Premium, Enterprise E1, E3 doanh nghiệp hoặc Enterprise E5, rồi bản xem trước Microsoft việc cần làm đã không được phát hành để sử dụng bởi tổ chức của bạn chưa. Vui lòng lưu ý rằng rằng tổ chức giáo dục và đối tượng thuê trên đám mây hoàng/độc lập chẳng hạn như Office 365 DE là không bao gồm trong bản phát hành này. Ngoài việc có một giấy phép cho một trong những bộ ở trên, bạn cũng sẽ cần một hộp thư Exchange Online cho dung lượng lưu trữ và đồng bộ để làm việc. Nếu bạn tin rằng bạn đã nhận được thông báo này trong lỗi hoặc muốn tìm hiểu thêm về cách để truy nhập vào Microsoft To-Do, tốt nhất là liên hệ với người quản trị CNTT của bạn khi họ sẽ có thể tốt nhất để hỗ trợ bạn.

Bản xem trước Microsoft việc cần làm kiểm tra với tổ chức của bạn để bảo đảm bảo rằng chúng đã bật sử dụng ứng dụng. Nếu tổ chức của bạn chuyển đổi cho bản xem trước Microsoft việc cần làm được chuyển sang "Tắt" trong Trung tâm quản trị O365, sau đó bạn sẽ không thể sử dụng Microsoft To-Do cho đến khi nó được bật lên. Nếu bạn tin rằng bạn đã nhận được thông báo này trong lỗi hoặc muốn tìm hiểu thêm về cách để truy nhập vào Microsoft To-Do, tốt nhất là liên hệ với người quản trị CNTT của bạn khi họ sẽ có thể tốt nhất để hỗ trợ bạn.

Bản xem trước Microsoft việc cần làm hiện yêu cầu một hộp thư Exchange Online để lưu trữ và đồng bộ các việc cần làm của bạn. Vì đây là các chức năng quan trọng của Microsoft To-Do, bạn sẽ không thể sử dụng ứng dụng cho đến khi bạn có một hộp thư Exchange Online. Gói hiện đang hỗ trợ bao gồm:Exchange Essentials, Exchange Online Kiosk, Exchange Online gói 1, Exchange Online (gói 1), Exchange Online (gói 2), Exchange Online (P1) và Exchange Online POP. Tại cơ sở cài đặt Exchange Server không được hỗ trợ tại thời điểm này.

Chúng tôi đang làm việc để hỗ trợ nhiều loại tài khoản trong tương lai nhưng trong lúc này, tốt nhất để liên hệ với người quản trị CNTT của bạn về cách để truy nhập khi họ sẽ có thể tốt nhất để hỗ trợ bạn.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×