Khắc phục sự cố: Hình thu nhỏ của bộ sưu tập chủ đề không hiển thị

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Nếu bạn nhận thấy rằng một số chủ đề hoặc mẫu hình thu nhỏ trong bộ sưu tập được trống khi bạn đi đến tệp > mới, không có bản sửa lỗi nhanh, bạn có thể thử để làm mới các hình thu nhỏ trong bộ sưu tập của bạn.

Theo cách thủ công xóa bộ đệm ẩn hình thu nhỏ

 1. Trên máy tính của bạn, hãy chọn bắt đầu Nút Bắt đầu của Windows trong Windows 8 và Windows 10 > File Explorer.

 2. Nếu bạn đang sử dụng Office 2016,

  • Đi tới (C:) > người dùng > [tên] > AppData > Microsoft > Office > 16.0và thư mục có tên là WebServiceCachetìm.

  Nếu bạn đang dùng Office 2013,

  • Đi tới (C:) > người dùng > [tên] > AppData > Microsoft > Office > 15.0, và tìm thư mục có tên là WebServiceCache.

 3. Chọn thư mục WebServiceCache và thực hiện một trong hai thao tác sau:

  • Xóa thư mục.

  • Đổi tên thư mục để nội dung lựa chọn của bạn.

  Một trong những lựa chọn theo cách thủ công sẽ xóa và đặt lại bộ đệm ẩn hình thu nhỏ, và khi bạn quay trở lại PowerPoint và đến tệp > mới, bạn sẽ thấy bản xem trước hình thu nhỏ của tất cả các chủ đề và mẫu trong bộ sưu tập một lần nữa.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×