Khắc phục lỗi SmartArt thường gặp

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Từ khóa    sửa lỗi smartart; Các vấn đề smartart; khắc phục các bố trí smartart; khôi phục các hình dạng smartart; hoàn tác smartart; sử dụng lại smartart văn bản

Không có một vài cách để khắc phục lỗi SmartArt thường gặp. Phương pháp mà bạn chọn tùy thuộc vào những gì bạn đang cố gắng khắc phục. Bạn có thể nhanh chóng khôi phục lại tất cả các hình dạng trong đồ họa SmartArt của bố trí ban đầu và màu. Nếu bạn đã dành thời gian tùy chỉnh đồ họa SmartArt của bạn, bạn có thể muốn tăng dần hoàn tác thay đổi gần đây nhất của bạn hoặc khôi phục chỉ có một hình dạng duy nhất về trạng thái ban đầu. Trong một số trường hợp, nếu bạn đã thực hiện thay đổi văn bản mà bạn muốn giữ lại nhưng các hình dạng trong đồ họa không đại diện cho thông tin về cách thức tốt nhất, sửa chữa đơn giản nhất có thể chọn bố trí khác. Không có cách sai nào"" để khắc phục các lỗi thường gặp. Chọn phương pháp mà có vẻ có thể nhất để giúp bạn nhanh chóng đạt được các kết quả bạn muốn.

Bạn muốn làm gì?

Khôi phục bố trí mặc định và màu của toàn bộ đồ họa SmartArt của bạn

Khôi phục hình ban đầu của một hình dạng duy nhất mà bạn đã thay đổi trong đồ họa SmartArt của bạn

Hoàn tác thay đổi gần đây nhất của bạn

Giữ lại văn bản của bạn, nhưng bắt đầu lại với bố trí đồ họa smartart kiểu mới

Khôi phục bố trí mặc định và màu của toàn bộ đồ họa SmartArt của bạn

Nếu bạn tùy chỉnh nhiều hình dạng trong đồ họa SmartArt duy nhất, bạn có thể nhanh chóng hoàn tác hầu hết các tùy chỉnh của bạn trong một phép toán đơn giản bằng việc khôi phục bố trí mặc định và màu của toàn bộ đồ họa SmartArt.

 1. Bấm vào đồ họa SmartArt để chọn nó.

 2. Bên dưới Công cụ SmartArt, trên tab thiết kế , trong nhóm đặt lại , bấm Đặt lại đồ họa.

  Công cụ SmartArt - Đặt lại

  Nếu bạn không thấy tab Công cụ SmartArt hoặc Thiết kế, hãy bảo đảm bạn có chọn đồ họa SmartArt.

Ghi chú: 

 • Để khôi phục mặc định cho chỉ một hình dạng, bấm chuột phải vào hình dạng mà bạn muốn loại bỏ tùy chỉnh từ, sau đó bấm Đặt lại hình dạng trên menu lối tắt.

 • Khi bạn khôi phục mặc định, không phải tất cả tùy chỉnh của bạn sẽ bị loại bỏ. Bảng dưới đây cho biết các tùy chỉnh nào sẽ bị loại bỏ và không.

Tùy chỉnh không bị loại bỏ

Tùy chỉnh bị loại bỏ

Văn bản và bất kỳ thay đổi định dạng nào được thực hiện cho nó

Thay đổi trong hình dạng hình học (chẳng hạn như thay đổi vòng tròn vào một hình vuông)

Bố trí cho đồ họa SmartArt

Kiểu đường kẻ và màu tô (bao gồm tô màu, tô nền chuyển màu, kiểu đường kẻ và màu)

Bố trí sơ đồ tổ chức

Hiệu ứng (chẳng hạn như bóng đổ, phản xạ, góc xiên và vầng sáng)

Màu nền được áp dụng cho toàn bộ đồ họa SmartArt

Kiểu (cả những người được áp dụng cho hình dạng riêng biệt và các tệp được áp dụng cho toàn bộ đồ họa SmartArt)

Thay đổi theo hướng từ phải sang trái được áp dụng cho toàn bộ đồ họa SmartArt

Đổi kích cỡ hình dạng (hình dạng được chuyển trở về kích cỡ ban đầu của họ)

Di chuyển hình dạng (hình dạng được trả về vị trí ban đầu của họ)

Xoay hình dạng (hình dạng được trả về vị trí ban đầu của họ)

Đã đảo hình dạng (hình dạng được trả về vị trí ban đầu của họ)

Đầu Trang

Khôi phục hình ban đầu của một hình dạng duy nhất mà bạn đã thay đổi trong đồ họa SmartArt của bạn

 1. Bấm vào đồ họa SmartArt để chọn nó.

 2. Bấm chuột phải vào hình bạn muốn khôi phục, sau đó bấm Đặt lại hình dạng.

Đầu Trang

Hoàn tác thay đổi gần đây nhất của bạn

Để hoàn tác một hành động, hãy thực hiện một hoặc nhiều thao tác sau:

 • Bấm hoàn tác Ảnh nút trên thanh công cụ truy nhập nhanh.

  Thanh công cụ truy nhập nhanh

  Lối tắt bàn phím bạn cũng có thể nhấn CTRL + Z.

 • Để hoàn tác một số hành động cùng một lúc, hãy bấm vào mũi tên cạnh hoàn tác Ảnh nút , chọn các hành động trong danh sách mà bạn muốn hoàn tác, và sau đó bấm vào danh sách.

  Tất cả các hành động đã chọn được đảo ngược.

Ghi chú: Một số hành động này không thể hoàn tác, chẳng hạn như bấm vào bất kỳ lệnh Ảnh nút Microsoft Office Buttonhoặc lưu tệp. Nếu bạn không thể hoàn tác một hành động, lệnh hoàn tác thay đổi thành Không thể hoàn tác.

Đầu Trang

Giữ lại văn bản của bạn, nhưng bắt đầu lại với bố trí đồ họa smartart kiểu mới

 1. Bấm đồ họa SmartArt có bố trí bạn muốn thay đổi.

 2. Bên dưới Công cụ SmartArt, trên tab thiết kế , trong nhóm bố trí , bấm bố trí mà bạn muốn.

  Để xem tất cả các bố trí sẵn dùng trong một kiểu, trong nhóm bố trí , hãy bấm nút thêm bên cạnh hình thu nhỏ của bố trí. Để xem tất cả các kiểu và bố trí, hãy bấm Thêm bố trí.

  Công cụ SmartArt - Bố trí

  Nếu bạn không thấy tab Công cụ SmartArt hoặc Thiết kế, hãy bảo đảm bạn có chọn đồ họa SmartArt.

Đầu Trang

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×