Khắc phục hội thảo âm thanh và các vấn đề

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bài viết này dành cho Skype cho người dùng doanh nghiệp và Microsoft Teams bằng Microsoft là nhà cung cấp hội thảo âm thanh của họ. Nó không áp dụng cho khách hàng người đang sử dụng một nhà cung cấp hội thảo âm thanh bên thứ ba (ACP).

Các vấn đề đã biết và khắc phục sự cố

Hội thảo âm thanh sử dụng Microsoft như nhà cung cấp hội thảo âm thanh có vấn đề hiện tại đang được theo dõi và điều tra tích cực và sẽ được có khả năng khắc phục khi tính năng này được Cập Nhật trong tương lai bản phát hành của Office 365.

Bây giờ, sử dụng như tham chiếu khi bạn đang khắc phục sự cố các vấn đề tiềm ẩn có nhận thiết lập hội thảo âm thanh và làm việc cho những người dùng Skype for Business hoặc Microsoft Teams ứng dụng trong tổ chức của bạn.

Sự cố

Hành vi/dấu hiệu

Các giải pháp thay thế

Khám phá ngày

Người gọi PSTN với giống "Từ" số được hiển thị như là người dùng cùng trong danh sách người dự cuộc họp.

Khi nhiều PSTN người gọi tham dự cuộc họp, và ID người gọi của họ được ẩn dưới dạng một số duy nhất, chúng sẽ hiển thị là một người gọi duy nhất trong danh sách người dự cuộc họp.

Không có giải pháp thay thế.

9/25/2017

Pa-nen thông tin cuộc họp không hiển thị đôi.

Pa-nen thông tin cuộc họp có thể không hiển thị trong ứng dụng khách nhóm khi người dùng đang tìm cách tra cứu cho hội thảo cầu số điện thoại hoặc ID hội nghị.

Xem chi tiết cuộc họp hoặc lịch Outlook để xem số điện thoại hội thảo cầu hoặc ID hội nghị.

9/25/2017

Thư mời họp từ Outlook bổ trợ hiển thị ký tự rác trong PSTN tọa độ đối với địa phương-US.

Khi lên lịch cuộc họp riêng tư bằng cách dùng bổ trợ Outlook dành cho Microsoft Teams trên một máy tính với địa phương ngoài Hoa Kỳ, PSTN tọa độ có thể chứa ký tự rác.

Không có giải pháp thay thế.

9/25/2017

Quay số ra nhu cầu để dùng 5 chữ số trở lên.

Người dùng cố gắng quay số ra khỏi một cuộc họp bạn cần phải nhập trong 5 hoặc nhiều chữ số, ngay cả khi quy tắc chuẩn hóa kế hoạch quay số sẵn dùng với chuẩn hóa ngắn chữ số quay số vào E.164.

Quay số bằng cách nhập đầy đủ DID số hoặc định dạng số cục bộ thay vì số máy nhánh nội bộ.

9/25/2017

Quay số ra điều khiển không hiển thị đôi.

Quay số ra điều khiển có thể không hiển thị từ Pa-nen thông tin cuộc họp.

Không có giải pháp thay thế.

9/25/2017

ID hội thảo tĩnh không hỗ trợ cho Microsoft Teams cuộc họp.

Nếu người quản trị sẽ ghi đè thiết đặt mặc định từ ID hội thảo động để ID hội thảo tĩnh, thiết đặt này không có hiệu lực đối với Microsoft Teams cuộc họp. Hãy xem dùng hội thảo âm thanh ID động trong tổ chức của bạn.

Không có giải pháp thay thế.

9/25/2017

Sự cố

Hành vi/dấu hiệu

Các giải pháp thay thế

Khám phá ngày

Mục nhập và thoát ra thông báo được bật lên khi bắt đầu một cuộc họp, nhưng họ đang tắt ngay sau khi bắt đầu cuộc họp.

Theo mặc định, thông báo nhập và thoát khỏi sẽ bị tắt cho các cuộc họp nơi những người dự gia nhập từ cả Skype for Business ứng dụng và khi họ quay số vào. Bạn có thể bật thông báo trong Tùy chọn cuộc họp Skype trong Skype for Business ứng dụng. Cho một cuộc họp mà tất cả người dự quay số vào và gia nhập cuộc họp, mục nhập và thoát ra thông báo được bật theo mặc định như bảng phân công người dự không sẵn dùng cho bất kỳ người dự. Khi cuộc họp đã bắt đầu với chỉ những người dự cách gọi vào mục nhập và thoát ra thông báo sẽ được bật, nhưng khi một người dự nối bằng một Skype for Business ứng dụng, thông báo sẽ bị tắt. Khi được tắt, thông báo có thể bật lại bằng cách dùng Tùy chọn cuộc họp Skype trong Skype cho Business ứng dụng.

Không có giải pháp thay thế.

8/30/2017

Nếu người dùng sẽ được cung cấp lần đầu tiên bằng được gán một giấy phép E5, thì có thể có cho email chào mừng hội thảo âm thanh sẽ không được gửi đến người dùng nếu hộp thư chưa được bật.

Nếu điều này xảy ra, bạn luôn có thể gửi lại hội thảo âm thanh thông tin của người dùng dùng hội thảo âm thanh trong Skype for Trung tâm quản trị doanh nghiệp hoặc sử dụng PowerShell. Hãy xem bật hoặc tắt tính năng gửi email khi thay đổi thiết đặt hội thảo âm thanh.

Ghi chú: Để gửi lại mã PIN hội thảo âm thanh cho người dùng, mã PIN có thể đặt lại. Điều này cũng có thể được thực hiện bằng cách dùng hội thảo âm thanh trong Skype for Trung tâm quản trị doanh nghiệp hoặc bằng cách sử dụng PowerShell.

Không có giải pháp thay thế.

8/30/2017

Cuộc gọi hội thảo âm thanh có thể mất tối đa 24 giờ để hiển thị trong báo cáo sử dụng.

Chúng tôi đang tìm chuyển tiếp để thực hiện các cải tiến trên khu vực này trong bản Cập Nhật dịch vụ tương lai.

Không có giải pháp thay thế.

8/30/2017

Khi người gọi quay số vào cầu hội thảo sau khi cuộc họp đã bị khóa bởi người dùng Skype for Business , không có thông báo trong ứng dụng Skype for Business báo mà người dùng đang chờ trong phòng đợi.

Đây là hiện bằng thiết kế, nhưng chúng tôi đã thực hiện phản hồi liên quan đến việc hỗ trợ chức năng này trong bản Cập Nhật dịch vụ tương lai.

Không có giải pháp thay thế.

8/30/2017

Chủ đề Liên quan

Thiết lập hội thảo âm thanh cho Skype for Business và Microsoft Teams

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×