Khắc phục các vấn đề về nhập liên hệ từ Outlook.com

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Chúng tôi rất tiếc, bạn có vấn đề về nhập liên hệ của bạn vào Outlook.com. Chúng tôi sẽ giúp bạn khắc phục vấn đề này.

Nếu bạn theo các hướng dẫn về cách nhập các liên hệ vào một tài khoản Outlook.com và có lỗi, hãy chọn một trong các tùy chọn:

Không được nhập từ tệp .csv liên hệ

Sử dụng Excel để mở tệp .csv liên hệ của bạn xuất tệp.

  • Nếu dữ liệu bị hỏng hoặc bị thiếu bạn có thể sửa tệp .csv theo cách thủ công.

  • Nếu bạn không nhìn thấy bất kỳ dữ liệu được, chạy quy trình xuất một lần nữa.

Tôi nhận được thông báo lỗi định dạng của tệp .csv không chính xác

Hãy thử tải xuống tệp .csv mẫu này và sao chép thông tin từ tệp .csv của bạn vào các cột thích hợp trong tệp .csv mẫu.

Có là một số điều cần ghi nhớ khi làm việc với tệp .csv mẫu này:

  • Outlook yêu cầu đầu đề cột trong hàng đầu tiên, vì vậy không thay thế chúng với nội dung khác.

  • Hãy đảm bảo lưu tệp theo định dạng tệp .csv. Nếu bạn lưu tệp theo định dạng khác, bạn sẽ phải bắt đầu lại.

  • Thử nhập tệp .csv của bạn với một vài liên hệ để bảo đảm bảo rằng bạn thích kết quả. Sau đó, bạn có thể xóa các liên hệ đã nhập, thêm vào tệp .csv của bạn và nhập lại.

Không được nhập từ tệp liên hệ .pst Outlook cho Windows

Hãy xem khắc phục các vấn đề về nhập tệp .pst của Outlook cho danh sách các vấn đề đã biết và giải pháp thông thường.

Liên hệ của tôi bị thiếu sau khi bạn chuyển tôi từ Hotmail.com Outlook.com

Kiểm tra vị trí sau đây để đảm bảo rằng các liên hệ bạn đã dùng để đã lưu bị thiếu.

  • Kiểm tra sổ địa chỉ của bạn: Ở phía trên cùng của trang, hãy chọn công cụ khởi động ứng dụng Nút công cụ khởi động ứng dụng > mọi người. Bạn có thấy liên hệ cũ của bạn? Nếu bạn thực hiện, hãy bấm chúng để bảo đảm bảo rằng chi tiết có. Đây là nơi bạn có thể sửa/xóa liên hệ.

  • Chọn nút Cc-đến-Bcc: Khi bạn đang viết một email mới, nếu bạn bấm vào nút Cc-đến-Bcc bạn sẽ thấy danh sách địa chỉ của bạn đến cho bạn chọn mọi người vào email.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Nút Diễn đàn Cộng đồng Nút Liên hệ Hỗ trợ

Chủ đề Liên quan

Phiên bản Outlook tôi có?
Xuất các liên hệ từ Outlook.com đến một tệp CSV
xuất các liên hệ từ Outlook
nhập và xuất Outlook email, liên hệ, lịch và
Thêm và loại bỏ thành viên nhóm trong Outlook

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×