Khắc phục các vấn đề chuyển cho lỗi mã 451 5.7.500-699 email (ASxxx) trong Office 365

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Gặp lỗi khi bạn gửi email có thể thể phức tạp. Nếu bạn nhận được thông báo "thoát", còn được gọi là báo cáo không chuyển phát (NDR), cho lỗi mã 451 5.7.500-699 (ASxxx), chủ đề này có thể giúp bạn khắc phục vấn đề và nhận được thông báo của bạn được gửi.

ký hiệu người dùng email

Tôi nhận thông báo thoát này. Giúp tôi khắc phục nó.

Ký hiệu của Người quản trị

Tôi là người quản trị. Làm thế nào tôi có thể sửa lỗi này?

Tại sao tôi nhận được thông báo thoát này?

Bạn nhận được thông báo này trả lại với lỗi mã 451 5.7.500-699 (ASxxx) vì địa chỉ IP kết nối thay đổi mẫu gửi trước đó của nó và bắt đầu gửi lưu lượng lớn hơn vì nó có trước.

Mã lỗi này là một phần của lọc trong Office 365chống thư rác. Bạn nhận được lỗi này khi địa chỉ IP gửi bạn gửi email thay đổi đáng kể từ các mẫu hình gửi đã thiết lập. Nó là một phần của một phương pháp lọc được gọi là graylisting. Khi danh sách người gửi mới xuất hiện, chúng được xử lý đáng ngờ hơn người gửi với đã thiết lập lịch sử.

Phản hồi lỗi này được gọi là IP điều chỉnh, và nó có thể giúp ngăn không cho bạn nhận nhiều thư rác email.

Tôi nhận thông báo thoát này. Giúp tôi khắc phục nó.

Nếu bạn đã gửi email và nhận được thông báo thoát này trong phản hồi, hãy thử làm như sau:

  1. Nếu tổ chức của bạn sử dụng Exchange Online Protection (EOP), người quản trị có thể thực hiện các bước để giúp ngăn chặn sự cố (hãy xem phần tiếp theo).

  2. Nếu tổ chức của bạn không sử dụng EOP, ví dụ, nếu bạn cung cấp dịch vụ bên thứ ba, lỗi sẽ giải quyết chính khi bạn chậm đoạn đường lập lưu lượng truy nhập email của bạn qua một khoảng một vài ngày và bạn thiết lập một lịch sử gửi với Office 365.

Nếu vấn đề vẫn tiếp tục gửi thông báo thoát cho quản trị email của bạn để được trợ giúp và giới thiệu họ đến tôi là người quản trị. Làm thế nào tôi có thể sửa lỗi này? phần dưới đây.

Tôi là người quản trị. Làm thế nào tôi có thể sửa lỗi này?

Có một vài cách để khắc phục vấn đề này nếu bạn là khách hàng của Exchange Online Protection (EOP):

  1. Nếu bạn đang cố gắng chuyển tiếp email từ máy chủ email tại chỗ của bạn thông qua Office 365 vào một trong hai ống nghe khác (được lưu trữ theo Office 365 hoặc một dịch vụ của bên thứ ba) hoặc cho người dùng khác trong tổ chức của bạn, sau đó để loại bỏ điều chỉnh từ trường hợp này bạn nên thiết lập một đường kết nối để cấu hình dòng email từ máy chủ email của bạn để Office 365.

  2. Nếu bạn đang nhận được email đến nhưng bạn phải khác bên thứ ba trên cơ sở hoặc dịch vụ thiết bị ở trước Office 365, sau đó loại bỏ điều chỉnh, bạn nên thiết lập một đường kết nối để áp dụng các hạn chế bảo mật vào thư gửi đi từ đối tác tổ chức của bạn (hoặc thiết bị trên cơ sở) để Office 365.

Sau khi bạn thiết lập một đường kết nối, bạn có thể xác thực các đường kết nối của bạn trong Office 365.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×