Khả năng truy nhập trong Sway cho iPhone

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Sway hoạt động với các tính năng khả năng truy nhập của iPhone sao cho bất kỳ ai cũng có thể tạo báo cáo tương tác, bản trình bày, câu chuyện cá nhân, và nhiều hơn nữa. Bạn cung cấp nội dung và Sway nào còn lại, đảm bảo rằng bố trí hoàn thành của bạn trông đẹp trên hầu như bất kỳ thiết bị.

Mẹo: 

 • Chủ đề này sử dụng từ viết tắt "VO" trong tổ hợp phím để có nghĩa là điều khiển phím và phím tùy chọn trên bàn phím ngoài được sử dụng VoiceOver.

Trong chủ đề này

Khám phá giao diện người dùng Sway

Khi bạn khởi động ứng dụng Sway, Sways của tôi sẽ xuất hiện ở phía trên cùng. Dạng xem này liệt kê tất cả các Sways liên kết với tài khoản mà bạn đăng nhập. Bao gồm Sways bạn đã tạo và bất kỳ Sways đã được chia sẻ với bạn.

Để bắt đầu một Sway mới, chọn + (nút dấu cộng đăng) trong thanh menu.

Khi bạn tạo hoặc sửa một Sway, hai nút nằm trong Trung tâm của thanh dẫn hướng trên đầu:

 • Sử dụng nút sửa để thêm nội dung vào một thẻ trên cốt truyện của bạn. Ở dưới cùng của màn hình, một hàng trong nút cho phép bạn thêm nội dung như đa phương tiện, hình ảnh từ camera, văn bản, tiêu đề, và nhiều hơn nữa.

 • Sử dụng nút xem trước để xem lại Sway của bạn. Ở đây bạn có thể phối lại thiết kế, hãy thử các kiểu khác nhau dẫn hướng và thay đổi bảng phối màu. Bạn cũng có thể xóa bỏ Sway của bạn bằng cách dùng nút ở góc dưới bên phải.

  Lưu ý: Để xóa bỏ Sway của bạn, hãy ... nút (thêm) Của tôi Sways dạng xem, trong góc dưới bên phải của Sway một.

Sử dụng VoiceOver để bắt đầu trong Sway

VoiceOver có thể giúp bạn dẫn hướng và làm việc trong Sway, cho dù bạn sử dụng cử chỉ hoặc bàn phím ngoài. VoiceOver là bộ đọc màn hình cài sẵn trên iPhone. Để bật VoiceOver, ba lần vào nút trang đầu hoặc dùng Siri bằng nói "này Siri, bắt đầu VoiceOver."

Dưới đây là hai Mẹo phím để duy trì phá các tính năng trong Sway:

 • Khi bạn bắt đầu Sway, đầu đề ở trên cùng của màn hình là Của tôi Sways, và khi bạn chạy ngón tay gần trung tâm trên cùng của màn hình, bạn nghe "Của tôi Sways, đầu đề." Nếu bạn nghe "Của tôi Sways, nút lùi," dạng xem bản xem trước hoặc sửa đang hoạt động và con trỏ VoiceOver nằm trên nút Sways của tôi .

 • Khi bạn sửa, để tìm các lệnh sẵn dùng, hãy vuốt lên hoặc xuống. Nếu bạn đang sử dụng một bàn phím, nhấn VO + mũi tên xuống. VoiceOver liệt kê các tùy chọn cho ngữ cảnh hiện tại tùy thuộc vào những gì được chọn. Khi bạn nghe tùy chọn bạn muốn, hãy gõ đúp hoặc trên bàn phím, nhấn VO + phím cách.

Đăng nhập

Nếu bạn không đăng nhập, khi bạn bắt đầu Sway, bạn nghe "Đăng nhập để bắt đầu." Đăng nhập:

 1. Để kích hoạt nút đăng nhập để bắt đầu , dẫn hướng qua màn hình Bắt đầu Chào mừng cho đến khi bạn tiếp cận màn hình cuối cùng. Vuốt sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe "Bắt đầu, nút" và sau đó gõ đúp vào bất kỳ đâu trên màn hình để mở hộp thoại Đăng nhập sẽ mở ra. Con trỏ VoiceOver nằm trên nút hủy ở góc trên bên trái.

 2. Chạm vào bên phải, hoặc nhấn VO + mũi tên phải liên tục, cho đến khi bạn nghe "email địa chỉ hoặc số điện thoại nào bạn muốn dùng để đăng nhập vào Sway?" và sau đó "kiểu của bạn email địa chỉ hoặc số điện thoại, trường văn bản, bắt buộc."

 3. Gõ đúp để đặt điểm chèn trong hộp văn bản, sau đó nhập thông tin tài khoản của bạn.

 4. Để di chuyển đến bước tiếp theo:

  • Trên màn hình, trượt xuống cho đến khi bạn nghe "Tiếp theo nút" và gõ đúp.

  • Với bàn phím, nhấn VO + phím cách + mũi tên phải cho đến khi bạn nghe "Tiếp theo nút", sau đó nhấn VO + phím cách. Mở hộp thoại đăng nhập cho tài khoản của bạn.

 5. Nhập thông tin đăng nhập của bạn theo hướng dẫn trên màn hình. Khi bạn thực hiện xong, Sway sẽ mở ra vào dạng xem Của tôi Sways .

Mở một Sway hiện có

 1. Trong Sways của tôi, vuốt bên phải hoặc vuốt sang trái cho đến khi bạn nghe tên Sway bạn muốn. Trên bàn phím, nhấn liên tục VO + mũi tên phải.

 2. Gõ đúp vào bất kỳ đâu trên màn hình hoặc trên bàn phím, nhấn VO + phím cách. Sway sẽ mở ra trong cửa sổ xem trước và con trỏ VoiceOver nằm trên thẻ đầu tiên trong Sway vào.

 3. Để xem trước này Sway, trượt ngón tay sang trái hoặc phải hoặc nhấn VO + mũi tên phải liên tục, cho đến khi bạn nghe "Bản xem trước, nút," và sau đó gõ đúp vào bất kỳ đâu trên màn hình.

Bắt đầu một Sway mới

 1. My Sways, trượt ngón tay xuống hoặc chạm ngón tay của bạn ở bên phải cho đến khi bạn nghe "Thêm, nút." Trên bàn phím, nhấn liên tục VO + mũi tên phải.

 2. Gõ đúp vào bất kỳ đâu trên màn hình hoặc trên bàn phím, nhấn VO + phím cách. Trong cốt truyện, mới, trống tiêu đề thẻ sẽ xuất hiện tiếp theo là một hàng các nút để thêm nội dung.

Sử dụng VoiceOver thêm nội dung vào một Sway mới

 1. Trong dạng xem sửa , di chuyển ngón tay của bạn tới thẻ đầu tiên trong cốt truyện. Hoặc, nếu bạn đang sử dụng một bàn phím, nhấn VO + mũi tên phải liên tục cho đến khi bạn nghe "Tiêu đề mà không có hình nền."

 2. Để thêm một hình ảnh sẽ xuất hiện ở phía sau tiêu đề, hãy vuốt xuống liên tục, hoặc, nếu bạn đang sử dụng một bàn phím bên ngoài, nhấn VO + mũi tên xuống, cho đến khi bạn nghe "Thay thế ảnh." Sau đó gõ đúp vào bất kỳ đâu. Điều này sẽ mở ra một hộp thoại nơi bạn có thể chọn Từ thư viện hoặc có ảnh. (Bạn có thứ nhất cần cấp Sway truy nhập cho hình ảnh trong thiết đặt của bạn.)

 3. Để thêm tiêu đề, trước tiên hãy đảm bảo rằng thẻ tiêu đề được chọn (trượt ngón tay xuống trên màn hình), và sau đó gõ đúp hoặc, trên bàn phím, nhấn VO + phím cách. Điểm chèn trong vùng văn bản. Nhập văn bản tiêu đề.

 4. Để thêm nhiều nội dung, dùng các nút bên dưới tiêu đề thẻ.

Sử dụng dạng xem khả năng truy nhập

Mẹo: Khả năng truy nhập dạng xem tùy chọn được bật theo mặc định khi bạn khởi động ứng dụng với VoiceOver trên.

Khi bạn xem trước Sway của bạn, bạn có thể bật dạng xem khả năng truy nhập. Khả năng truy nhập dạng xem Hiển thị công việc của bạn với hiệu ứng hoạt hình giảm, độ tương phản cao kiểu cho trở nên dễ dàng đọc và bố trí được tối ưu hóa cho VoiceOver. Nó ảnh hưởng đến dạng xem của bạn chỉ có trong ứng dụng này. Nó không ảnh hưởng đến thiết kế và bố trí của Sways khi xem trên thiết bị hoặc ứng dụng khác.

Bật dạng xem khả năng truy nhập

Để xem trước tất cả các Sways trong dạng xem khả năng truy nhập:

 1. Dẫn hướng đến hộp thoại tùy chọn trong Sways của tôi.

 2. Vuốt sang phải cho đến khi bạn nghe "Khả năng truy nhập dạng xem", sau đó gõ đúp để chọn.

 3. Vuốt sang phải lại cho đến khi bạn nghe "Khả năng truy nhập dạng xem, chuyển nút", gõ đúp đó để chuyển đổi thiết đặt trên.

Nếu bạn không có khả năng truy nhập dạng xem tùy chọn bật trong hộp thoại tùy chọn , bạn vẫn có thể xem trước Sways cụ thể trong dạng xem khả năng truy nhập. Trong bản xem trước, nối kết xem khả năng truy nhập là một khu vực mốc bị ẩn khỏi dạng xem.

Để hiển thị nối kết:

 • Nếu sử dụng một bàn phím bên ngoài, nhấn VO + mũi tên trái hoặc VO + mũi tên phải cho đến khi bạn nghe "Khả năng truy nhập nối kết", và sau đó bấm VO + phím cách. Sway của bạn sẽ mở ra trong dạng xem khả năng truy nhập trong cửa sổ trình duyệt mới.

 • Nếu sử dụng cử chỉ, di chuyển tiêu điểm tới Sway. Bạn nghe tiêu đề của Sway của bạn. Vuốt sang trái hoặc phải liên tục cho đến khi bạn nghe "Xem trợ năng." Gõ đúp. Sway của bạn sẽ mở ra trong dạng xem khả năng truy nhập trong cửa sổ trình duyệt mới.

Mẹo để làm việc trong dạng xem khả năng truy nhập

Dưới đây là một số Mẹo cho việc dùng khả năng truy nhập dạng xem:

 • Để dẫn hướng qua các tùy chọn có thể lựa chọn, trên bàn phím của bạn, hãy nhấn VO + mũi tên trái hoặc VO + mũi tên phải liên tục để đi đến tùy chọn bạn muốn. Hoặc bạn có thể trượt nhanh sang trái hoặc phải.

 • Để phóng to hình đã chọn trong Sway hiện tại của bạn, hãy nhấn phím cách trên bàn phím của bạn.

 • Để đóng hình và trở lại vào Sway, hãy nhấn phím Esc.

Thoát khỏi dạng xem khả năng truy nhập

 1. Vuốt ngón tay của bạn ở bên trái, hoặc nhấn VO + mũi tên phải hoặc VO + mũi tên trái, liên tục cho đến khi bạn nghe "Thêm tùy chọn", sau đó gõ đúp.

 2. Di chuyển đến khả năng truy nhập thoát khỏi dạng xem, và sau đó gõ đúp hoặc nhấn VO + phím cách.

 3. Để trở về sửa, hãy chuyển trở lại ứng dụng Sway:

  • Gõ đúp vào trang chủ nút để sử dụng ứng dụng Switcher.

  • Trượt ngón tay của bạn, hoặc nhấn VO + mũi tên trái hoặc VO + mũi tên phải liên tục, cho đến khi bạn nghe "Lại để Sway," và sau đó gõ đúp hoặc, trên bàn phím, nhấn VO + phím cách.

Làm cho hình ảnh và video có thể truy nhập với văn bản thay thế

Để làm cho hình ảnh và video có thể truy nhập những người dùng bộ đọc màn hình, bạn có thể thêm văn bản thay thế.

 1. Trong dạng xem sửa một Sway, mở thẻ ảnh hoặc video, gõ nhẹ vào trường "Văn bản thay thế".

 2. Thêm văn bản mô tả.

Tạo nối kết nhân dễ đọc hơn

Để tạo nối kết có thể truy nhập tất cả người dùng, bạn có thể thêm văn bản Hiển thị.

 1. Sửa dạng xem của một Sway, mở thẻ có chứa một nối kết, hãy gõ nhẹ vào nút nối kết ở trên bàn phím (nút ở bên trái).

 2. Thêm văn bản mô tả trong trường "Hiển thị văn bản".

Gửi cho chúng tôi phản hồi

Sway phát triển, và nhóm Sway là dành riêng cho việc tạo một trải nghiệm tuyệt vời, có thể truy nhập. Vui lòng cho chúng tôi biết những tính năng khả năng truy nhập đặt quan trọng với bạn. Để gửi phản hồi, hãy ghé thăm Sway người dùng thoại .

Hoặc, hãy làm theo các bước này để gửi cho chúng tôi email:

 1. Trong Sways của tôi, vuốt sang trái cho đến khi bạn nghe "Tùy chọn, nút," và sau đó gõ đúp.

 2. Trượt ngón tay xuống hoặc nhấn VO + mũi tên phải liên tục cho đến khi bạn nghe "gửi phản hồi, nút." Gõ đúp.

 3. Trong trang giúp chúng tôi cải thiện hộp thoại, trang chiếu cho đến khi bạn nghe "Nút OK" hoặc nhấn VO + mũi tên trái hoặc VO + mũi tên phải. Sau đó gõ đúp hoặc trên bàn phím, nhấn VO + phím cách. Thông điệp email sẽ mở ra, được gửi đến nhóm Sway tại Microsoft.

 4. Nhập tin nhắn của bạn và gửi. Vui lòng bao gồm từ "khả năng truy nhập" trong phản hồi của bạn.

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×