Khắc phục sự cố đăng ký thiết bị với MDM cho Office 365

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Nếu bạn gặp sự cố khi tìm cách đăng ký thiết bị trong Quản lý Thiết bị Di động (MDM) cho Office 365, hãy thử các bước được liệt kê dưới đây để truy tìm vấn đề. Nếu các bước chung không khắc phục vấn đề, hãy xem một trong những phần sau đó gồm các bước cụ thể cho loại thiết bị của bạn.

Các bước cần làm thử trước tiên

Để bắt đầu, hãy kiểm tra các mục sau:

 • Đảm bảo thiết bị chưa được đăng ký với nhà cung cấp dịch vụ quản lý thiết bị di động khác, chẳng hạn như Intune.

 • Đảm bảo thiết bị được đặt về đúng ngày giờ.

 • Chuyển sang mạng Wi-Fi hoặc mạng di động khác trên thiết bị.

 • Đối với thiết bị Android hoặc iOS, hãy dỡ cài đặt và cài đặt lại ứng dụng Intune Company Portal trên thiết bị.

Điện thoại hoặc máy tính bảng chạy iOS

 • Đảm bảo bạn đã thiết lập chứng chỉ APNs.

 • Trong Thiết đặt > Tổng quát > Hồ sơ (hoặc Quản lý Thiết bị), hãy đảm bảo chưa cài đặt Quản lý Hồ sơ. Nếu có, hãy loại bỏ nó.

 • Nếu bạn nhìn thấy thông báo lỗi "Thiết bị không thể đăng ký", hãy đăng nhập vào Office 365 và đảm bảo giấy phép bao gồm Exchange Online đã được gán cho người dùng đăng nhập vào thiết bị.

 • Nếu bạn nhìn thấy thông báo lỗi "Hồ sơ không thể cài đặt", hãy thử một trong những thao tác sau đây:

  • Đảm bảo Safari là trình duyệt mặc định trên thiết bị và cookie không bị tắt.

  • Khởi động lại thiết bị, sau đó dẫn hướng đến portal.manage.microsoft.com, đăng nhập bằng ID người dùng và mật khẩu Office 365 của bạn rồi tìm cách cài đặt hồ sơ theo cách thủ công.

Máy tính bảng chạy Windows RT

Windows Phone

Điện thoại hoặc máy tính bảng Android

 • Đảm bảo thiết bị đang chạy Android 4.0 trở lên.

 • Nếu bạn nhìn thấy thông báo lỗi "Chúng tôi không thể đăng ký thiết bị này", hãy đăng nhập vào Office 365 và đảm bảo giấy phép bao gồm Exchange Online đã được gán cho người dùng đăng nhập vào thiết bị.

 • Kiểm tra Khu vực Thông báo trên thiết bị để xem có bất kỳ hành động người dùng cuối nào đang chờ hay không, và nếu có thì hãy hoàn tất các hành động đó.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×