Khắc phục lỗi của lịch

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Khắc phục lỗi của lịch

Nếu bạn đang gặp vấn đề với lịch, hãy dùng Khắc phục lỗi của lịch để được trợ giúp cho vấn đề lịch của bạn.

Làm thế nào để tôi khắc phục lỗi của lịch?

  • Hãy nhập chủ đề của mục lịch mà bạn đang gặp vấn đề vào Tìm kiếm những từ này trong dòng chủ đề.

  • Bấm Gửi nhật ký lịch của tôi.

  • Bộ phận hỗ trợ sẽ liên hệ với bạn sau khi họ xem xét những nhật ký lịch này.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×