Không thể tìm thấy Office sau khi làm mới Windows 8 hoặc 8.1

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Thao tác làm mới PC của bạn sẽ cài đặt lại Windows nhưng sẽ xóa tệp, thiết đặt và các ứng dụng của bạn - ngoại trừ các ứng dụng đi kèm PC. Vì vậy, nếu Office không được cài sẵn trên máy tính của bạn, nó có thể sẽ bị xóa. Đây là cách để cài đặt lại:

Để biết thêm thông tin về tính năng Làm mới Windows, hãy xem Làm thế nào để làm mới, đặt lại hoặc khôi phục PC của bạn.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×