Không thể chia sẻ tệp OneDrive từ Outlook.com

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Nếu bạn không thể chia sẻ OneDrive tệp hoặc thư mục với các liên hệ trong Outlook.com, hãy làm theo các bước sau để giúp giải quyết vấn đề.

  1. Đi tới https://account.live.com/reputationcheck để xác thực Account Microsoft của bạn.

  2. Đảm bảo hồ sơ Account Microsoft của bạn được Cập Nhật và hoàn thành. Hãy đảm bảo bạn chấp nhận điều khoản sử dụng, nếu yêu cầu.

  3. Sau khi tài khoản của bạn đã được xác thực và Cập Nhật, đi đến dạng xem Outlook.com người của bạn và chọn bất kỳ liên hệ.

  4. Sửa (Thêm, xóa hoặc thay đổi) bất kỳ thông tin và lưu thay đổi của bạn. Điều này sẽ giúp chia sẻ qua email.

  5. Vui lòng lưu ý bạn có thể phải chờ đến 24 tiếng trước khi những thay đổi này giải quyết vấn đề.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×