Không thể chia sẻ tệp OneDrive từ Outlook.com

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Nếu bạn không thể chia sẻ OneDrive tệp hoặc thư mục với các liên hệ trong Outlook.com, hãy làm theo các bước sau để giúp giải quyết vấn đề.

  1. Đi tới https://account.live.com/reputationcheck để xác thực Account Microsoft của bạn.

  2. Đảm bảo hồ sơ Account Microsoft của bạn được Cập Nhật và hoàn thành. Hãy đảm bảo bạn chấp nhận điều khoản sử dụng, nếu yêu cầu.

  3. Sau khi tài khoản của bạn đã được xác thực và Cập Nhật, đi đến dạng xem Outlook.com mọi người của bạn và chọn bất kỳ liên hệ.

  4. Sửa (Thêm, xóa hoặc thay đổi) bất kỳ thông tin và lưu thay đổi của bạn. Điều này sẽ giúp chia sẻ qua email.

  5. Vui lòng lưu ý bạn có thể phải chờ đến 24 tiếng trước khi những thay đổi này giải quyết vấn đề.

Bạn vẫn cần trợ giúp?

Nút Diễn đàn Cộng đồng Nút Liên hệ Hỗ trợ

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×