Không thể chia sẻ một cơ sở dữ liệu Business Contact Manager từ máy tính chạy Windows XP Home

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Nếu bạn nhận được thông báo này, máy tính của bạn đang chạy hệ điều hành Microsoft Windows XP Home Edition. Bạn không thể chia sẻ một Cơ sở dữ liệu Trình quản lý Liên hệ Công việc nằm trên máy tính chạy Windows XP Home Edition với người dùng trên máy tính khác. Bạn có thể, Tuy nhiên, chia sẻ một cơ sở dữ liệu Business Contact Manager được đặt trên máy tính chạy Windows XP Home Edition với những người dùng khác truy nhập từ cùng một máy tính.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×