Không thể đổi tên site nhóm trong SharePoint

Không thể chỉ thay đổi tên của site nhóm hiện có do cách thức hoạt động của kiến trúc đối với site nhóm Office 365.

Chẳng hạn, bạn không thể thay đổi:

  • contoso.sharepoint.com thành fourthcoffee.sharepoint.com

  • https://contoso.sharepoint.com/sites/sample1 to https://contoso.sharepoint.com/sites/sample2

Nếu bạn phải thay đổi miền của một site nhóm (contoso.sharepoint.com thành fourthcoffee.sharepoint.com), bạn sẽ cần thực hiện như sau:

  1. Tạo tài khoản Office 365 mới và sử dụng tên mà bạn muốn sử dụng cho miền onmicrosoft.com như một phần trong quá trình đăng ký. 

  2. (Tùy chọn) Loại bỏ tên miền riêng của bạn khỏi tài khoản gốc (tên miền chứa tên site nhóm bạn không muốn sử dụng)

  3. (Tùy chọn) Di chuyển mọi email, tệp hoặc dữ liệu khác mà bạn có thể thiết lập với tài khoản đó sang tài khoản mới.

Mẹo: Để di chuyển nội dung site nhóm sang một site mới, hãy làm theo các bước trong bài viết KB này.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×