Không thể đăng nhập vào Docs.com bằng tài khoản cơ quan hoặc trường học Office 365

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Quan trọng: Dịch vụ Docs.com đã ngừng hoạt động vào 15/12/2017. Để biết thêm thông tin, hãy xem mục Thông tin quan trọng về việc kết thúc dịch vụ Docs.com.


Cập Nhật lần cuối: 30 tháng mười một, 2016

Sự cố

Nếu bạn tìm cách đăng nhập vào Docs.com bằng tài khoản cơ quan hoặc trường học của Office 365, bạn có thể gặp lỗi sau đây:

"Truy nhập vào Docs.com đã tắt đối với tổ chức của bạn."

Nền

Docs.com là dịch vụ trực tuyến dành cho người tiêu dùng từ Microsoft, nơi bạn có thể đăng nhập bằng Tài khoản Microsoft miễn phí (ví dụ: Hotmail, Live hoặc Outlook.com) để phát hành và khám phá tài liệu Word, bảng tính Excel, bản trình bày PowerPoint, sổ tay OneNote, câu chuyện Sway và tệp PDF.

Mặc dù Docs.com cũng sẵn dùng cho các đăng nhập của cơ quan hoặc trường học nhưng Người quản trị Đối tượng thuê Office 365 cho tổ chức của bạn trước tiên vẫn phải chọn cho phép Docs.com sẵn dùng cho các loại tài khoản này.

Giải pháp

Nếu bạn là người dùng tài khoản tổ chức không thể đăng nhập vào Docs.com, vui lòng liên hệ với Người quản trị Đối tượng thuê Office 365 bên bạn, là những người có thể quản lý việc sử dụng Docs.com trong tổ chức của bạn. Nếu tổ chức của bạn chọn cấm người dùng đăng nhập (hoặc phát hành tài liệu và tệp) vào Docs.com bằng tài khoản cơ quan hoặc trường học, bạn sẽ chỉ có thể phát hành nội dung cá nhân của riêng của bạn bằng Tài khoản Microsoft cá nhân của bạn.

Quan trọng: Nếu bạn là Người quản trị Đối tượng thuê Office 365 đã bỏ chọn dịch vụ Docs.com cho tổ chức của mình, xin lưu ý rằng bất cứ người dùng nào bên bạn có thể đã phát hành nội dung lên Docs.com trước đây sẽ không còn có thể sửa đổi nội dung trừ khi quyền truy nhập vào dịch vụ được khôi phục. Nếu bạn muốn loại bỏ toàn bộ nội dung hiện có cho tổ chức của mình khỏi Docs.com, vui lòng liên hệ docscom@microsoft.com kèm theo yêu cầu thực hiện việc đó và chúng tôi sẽ hoàn thành yêu cầu của bạn ngay khi có thể.


Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Xem Thêm

Các bản sửa lỗi hoặc giải pháp thay thế cho các sự cố Office gần đây

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×