Không tìm thấy thư mời chia sẻ Office 365 Home

Nếu người mà bạn mời chia sẻ đăng ký Office 365 Home của bạn không nhận được thư mời, hãy thử làm như sau:

  • Xác nhận rằng bạn đã dùng địa chỉ email ưu tiên của họ.

  • Yêu cầu họ kiểm tra thư mục thư rác xem có thư chứa “Office 365” trong chủ đề không. Thư sẽ được gửi từ "Tài khoản Không Trả lời" (maccount@microsoft.com).

Nếu họ không tìm thấy lời mời, bạn có thể gửi lại.

Nếu người được bạn đã chia sẻ đăng ký không nhớ Tài khoản Microsoft hoặc mật khẩu của họ, hãy yêu cầu họ đọc Tôi không nhớ tài khoản hoặc mật khẩu mà tôi sử dụng với Office.

Nếu người được bạn chia sẻ đăng ký đã chấp nhận lời mời và chỉ muốn cài đặt Office trên một thiết bị khác, họ sẽ không cần thêm thư mời. Họ chỉ cần đi đến trang Tài khoản Office của Tôi rồi chọn Cài đặt.

Gửi lại lời mời

  1. Trên trang Tài khoản Office của Tôi, chọn Chia sẻ Office 365.

    Mục Chia sẻ Office 365 thuộc trang Tài khoản của Tôi trước khi đăng ký được chia sẻ với bất kỳ người nào.

    Lưu ý: Bạn chỉ có thể chia sẻ đăng ký nếu bạn có đăng ký Office 365 Home. Nếu bạn không nhìn thấy Chia sẻ Office 365 trên trang Tài khoản Office của Tôi, bạn hiện không có đăng ký Office 365 Home. Tìm hiểu cách chuyển sang đăng ký Office 365 dành cho gia đình khác.

  2. Trên trang Chia sẻ Office 365, chọn Quản lý lời mời và chọn lời mời bạn muốn gửi lại. Nếu muốn, bạn có thể thay đổi cách thức gửi lời mời. Chỉ cần xóa lời mời bạn không muốn sử dụng và tạo lời mời mới.

  3. Chọn thư mời bạn muốn gửi lại.

Xem Thêm

Chia sẻ đăng ký Office 365 Home với tối đa bốn người

Cài đặt Office trên PC hoặc máy Mac

Hủy bỏ Office 365 dành cho gia đình

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×