Không kiểm tra chính tả thư gốc trong thư trả lời hoặc chuyển tiếp

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn muốn dừng việc soát lỗi chính tả trong các phần của thư mà bạn đang chuyển tiếp hoặc trả lời? Dưới đây cách để chỉ kiểm tra chính tả những gì bạn viết.

  1. Bấm Thư.

    Bấm Thư.

  2. Bấm Tệp > Tùy chọn > Thư.

  3. Trong Soạn thư, bấm Bỏ qua phần nội dung thư gốc trong thư trả lời hoặc chuyển tiếp.

    thiết đặt tùy chọn để bỏ qua kiểm tra chính tả cho nội dung thư gốc trong thư trả lời hoặc chuyển tiếp

  4. Hãy bấm OK để lưu các thay đổi của bạn.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×