Không in các chi tiết của mục lịch riêng tư

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Khi bạn in Microsoft Outlook lịch, chi tiết cho lịch mục được đánh dấu là riêng tư bằng cách dùng các bước dưới đây được bỏ qua. Những mục này xuất hiện chỉ với mô tả Các cuộc hẹn riêng tư.

Thời gian bắt đầu và kết thúc sẽ được in ra, nhưng chủ đề, địa điểm, người tổ chức và các chi tiết khác sẽ không in ra. Không có tùy chọn in lịch mà không xuất hiện các cuộc hẹn hoặc cuộc họp.

  1. Trong Lịch, trên menu Tệp, bấm In.

    Lối tắt bàn phím để in, nhấn Ctrl + P.

  2. Tại mục Máy in, bấm Tùy chọn In.

  3. Trong hộp thoại In, tại mục Phạm vi In, hãy chọn hộp kiểm Ẩn chi tiết của các cuộc hẹn riêng tư.

  4. Chọn bất kỳ tùy chọn in bổ sung nào.

  5. Bấm In.

Đầu Trang

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×