Không có lỗi không xác định khi tìm cách đồng bộ hóa cơ sở dữ liệu cục bộ của tôi với cơ sở dữ liệu được chia sẻ

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Dấu hiệu

Khi bạn đang làm việc trực tuyến, và bạn tìm cách đồng bộ hóa dữ liệu nghiệp vụ trong cơ sở dữ liệu cục bộ của bạn và cơ sở dữ liệu được chia sẻ từ xa, lỗi sẽ xảy ra mà ngăn không cho đồng bộ hóa.

Nguyên nhân

Lỗi là không xác định.

Giải quyết

Vì lỗi không xác định, tốt nhất để thực hiện là để dừng và sau đó khởi động lại đồng bộ hóa.

Dừng đồng bộ hóa và khởi động lại

  1. Trên menu Business Contact Manager , trỏ tới ngoại tuyến sau đó bấm Làm việc ngoại tuyến.

  2. Sau khi đã được khôi phục cơ sở dữ liệu ngoại tuyến, trên menu Business Contact Manager , trỏ đến ngoại tuyến và sau đó xóa tùy chọn Làm việc ngoại tuyến .

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×