Không có khoảng trống giữa các ngày vẽ trong biểu đồ của tôi.

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Nếu dữ liệu biểu dữ liệu cho trục thể loại có chứa ngày số định dạng, Microsoft Graph tự động sử dụng một kiểu đặc biệt của trục trong biểu đồ được gọi là một trục tỉ lệ thời gian. Một tỉ lệ thời gian trục Hiển thị một thể loại trống cho ngày tháng mà bạn có không có dữ liệu. Nếu bạn không muốn xem các lỗ hổng của — ví dụ, nếu bạn có dữ liệu cho 1 tháng 1, 15-Jan, 3 tháng hai, ngày 12 và 2-tháng ba, và bạn muốn vẽ ngày bên cạnh nhau — bạn có thể thay đổi tỉ lệ thời gian trục vào trục thể loại tiêu chuẩn. Trên menu công cụ biểu đồ , bấm Tùy chọn biểu đồ, bấm tab trục , sau đó bấm thể loại dưới trục thể loại (X).

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×