Khôi phục cơ sở dữ liệu

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Để khôi phục cơ sở dữ liệu, bạn phải đã có bản sao lưu của cơ sở dữ liệu của bạn.

Bản sao lưu thường được gọi là một "sao tốt đã biết" của một tệp cơ sở dữ liệu — một bản sao mà bạn đang tự tin của tính toàn vẹn dữ liệu và thiết kế của nó. Bạn nên sử dụng lệnh Trở lên cơ sở dữ liệu trong Microsoft Office Access để tạo bản sao lưu, nhưng bạn có thể dùng bất kỳ sao tốt đã biết để khôi phục cơ sở dữ liệu. Ví dụ, bạn có thể khôi phục cơ sở dữ liệu từ một bản sao được lưu trữ trên thiết bị sao lưu USB bên ngoài.

Bạn có thể khôi phục cơ sở dữ liệu toàn bộ, hoặc bạn có thể có chọn khôi phục đối tượng trong cơ sở dữ liệu.

Nếu bạn không có bản sao lưu, bạn rủi ro mất dữ liệu và không mong muốn thay đổi hoặc bị hỏng thiết kế cơ sở dữ liệu của bạn. Lý do này, bạn nên sao lưu thường xuyên. Để biết thêm thông tin về lập kế hoạch và tạo bản sao lưu cơ sở dữ liệu, hãy xem bài viết sao lưu cơ sở dữ liệu.

Trong bài viết này

Khôi phục cơ sở dữ liệu toàn bộ

Khôi phục một phần của một cơ sở dữ liệu

Khôi phục cơ sở dữ liệu toàn bộ

Khi bạn khôi phục cơ sở dữ liệu toàn bộ, bạn sẽ thay thế tệp cơ sở dữ liệu bị hỏng, bị trục trặc dữ liệu hoặc thiếu hoàn toàn, với một bản sao lưu cơ sở dữ liệu toàn bộ.

 • Nếu tệp cơ sở dữ liệu bị thiếu, sao chép bản sao lưu vào vị trí cơ sở dữ liệu nên có.

  Quan trọng: Nếu cơ sở dữ liệu hoặc chương trình khác có nối kết đến đối tượng trong cơ sở dữ liệu mà bạn đang khôi phục, đó là quan trọng bạn khôi phục cơ sở dữ liệu đến vị trí chính xác. Nếu bạn không, nối kết đến các đối tượng cơ sở dữ liệu sẽ không hoạt động và sẽ có thể tái tạo, chẳng hạn như bằng cách dùng trình quản lý bảng đã nối kết.

 • Nếu tệp cơ sở dữ liệu bị hỏng hoặc bị trục trặc dữ liệu, xóa bỏ tệp bị hỏng và sau đó thay thế tệp bị hỏng với bản sao lưu.

Đầu trang

Khôi phục một phần của một cơ sở dữ liệu

Để khôi phục một đối tượng cơ sở dữ liệu, bạn nhập vào đối tượng từ bản sao lưu vào cơ sở dữ liệu chứa (hoặc thiếu) vào đối tượng mà bạn muốn khôi phục. Bạn có thể khôi phục nhiều hơn một đối tượng tại một thời điểm.

 1. Hãy mở cơ sở dữ liệu mà bạn muốn khôi phục một đối tượng vào đó.

 2. Nếu bạn muốn khôi phục một đối tượng thiếu, chẳng hạn như một bảng vô tình bị xóa, hãy chuyển sang bước 3. Nếu bạn muốn thay thế một đối tượng có chứa dữ liệu không hợp lệ hoặc bị thiếu hoặc đã ngừng hoạt động đúng, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Nếu bạn muốn giữ nguyên đối tượng hiện tại — ví dụ, để so sánh nó với khôi phục Phiên bản sau khi bạn khôi phục — bạn phải đổi tên đối tượng trước khi bạn khôi phục nó. Ví dụ, nếu bạn muốn khôi phục một biểu mẫu bị hỏng có tên kiểm xuất, bạn có thể đổi tên biểu mẫu bị hỏng Checkout_bad.

  • Xóa bỏ đối tượng mà bạn muốn thay thế.

   Lưu ý: Luôn cẩn thận khi bạn xóa đối tượng cơ sở dữ liệu.

 3. Trên tab Dữ liệu Ngoài, trong nhóm Nhập, bấm vào Access.

 4. Trong hộp thoại Lấy dữ liệu ngoài , hãy bấm duyệt để định vị cơ sở dữ liệu sao lưu.

 5. Bấm Nhập bảng, truy vấn, biểu mẫu, báo cáo, macro và mô-đun vào cơ sở dữ liệu hiện tại, rồi bấm OK.

 6. Trong hộp thoại Nhập Đối tượng, hãy bấm vào tab tương ứng với kiểu đối tượng mà bạn muốn khôi phục. Ví dụ, nếu bạn muốn khôi phục bảng, hãy bấm tab Bảng.

 7. Bấm vào đối tượng để chọn nó.

 8. Nếu bạn muốn khôi phục thêm các đối tượng khác, hãy lặp lại các bước 6 và 7 cho đến khi bạn đã chọn đủ tất cả các đối tượng bạn muốn khôi phục.

 9. Bạn có thể muốn điều chỉnh các tùy chọn nhập. Trong hộp thoại Nhập đối tượng , hãy bấm nút tùy chọn để xem lại các tùy chọn này trước khi nhập đối tượng của bạn.

 10. Sau khi bạn hoàn thành việc chọn đối tượng và tùy chọn thiết đặt, hãy bấm OK để khôi phục các đối tượng.

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×