Khôi phục thư đã xóa khi sử dụng tài khoản IMAP

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Khi bạn đang dùng tài khoản email IMAP, bạn có thể khôi phục thư đã được đánh dấu cho thao tác xóa. Thư đã xóa được hiển thị trong văn bản gạch ngang chữ.

  1. Chọn thư đã xóa.

  2. Trên menu sửa , bấm Undelete.

    Để nhanh chóng xem tất cả các thư của bạn được đánh dấu cho việc xóa bỏ, trên menu dạng xem , trỏ đến Dạng xem hiện tại , sau đó bấm thư nhóm được đánh dấu để xóa bỏ.

Lưu ý: Khi bạn xóa hẳn thư đã xóa, họ không còn xuất hiện trong Microsoft Outlook. Họ sẽ bị xóa khỏi máy chủ thư IMAP và không thể khôi phục. Đang dọn dẹp thư là tương tự như làm trống Thùng rác trên màn hình nền Microsoft Windows của bạn.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×