Khôi phục tài khoản từ bản sao lưu

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Khôi phục tài khoản cung cấp cho bạn một danh sách tham khảo của bạn không gian làm việc trong thanh khởi động. Bạn phải tải xuống dữ liệu nội dung cho Workspace của bạn từ một máy tính khác có tài khoản của bạn, hoặc từ các thành viên workspace.

Lưu ý: Để khôi phục tài khoản, bạn phải có quyền truy nhập vào một bản sao của tệp tài khoản. Để biết thông tin, hãy xem lưu bản sao của tài khoản của bạn.

Để khôi phục tài khoản từ bản sao lưu, chạy Trình hướng dẫn cấu hình tài khoản.

 1. Khởi động SharePoint Workspace.

 2. Bấm vào biểu tượng không gian làm việc SharePoint trong thanh tác vụ của bạn và sau đó bấm Tài khoản mới.

 3. Bấm khôi phục tài khoản hiện có.

 4. Bấm Duyệt.

 5. Tìm và chọn tệp sao lưu tài khoản (ví dụ, myaccountfile.grv).

 6. Bấm Mở.

 7. Nhập mật khẩu bạn đã nhập để bảo mật tài khoản đó khi bạn lưu tệp sao lưu của tài khoản, rồi bấm OK.

  Nếu bạn quên mật khẩu, bạn có thể bấm vào quên mật khẩu của bạn? nối kết để có tài khoản đặt lại mã được gửi đến địa chỉ email của bạn.

  Lưu ý: Các quên mật khẩu của bạn? nối kết Hiển thị chỉ nếu tính năng Bật khôi phục tài khoản đã được bật trong tùy chọn tài khoản của bạn.

Tài khoản được thêm vào và thanh khởi động mở ra. Bây giờ bạn có thể tiếp tục để tải xuống dữ liệu workspace của bạn.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×