Khôi phục người dùng trong Office 365

Người đóng góp: Diane Faigel
Cập nhật gần nhất vào 10/01/2018

Nếu bạn khôi phục tài khoản người dùng trong vòng 30 ngày sau khi xóa, tài khoản và toàn bộ các dữ liệu đã liên kết sẽ được khôi phục. Người dùng có thể đăng nhập bằng cùng một tài khoản công ty hoặc trường học. Hộp thư của họ sẽ được khôi phục hoàn toàn. Để tìm hiểu khoảng thời gian còn lại trước khi không thể khôi phục một tài khoản người dùng cụ thể nữa, hãy liên hệ với chúng tôi.

Đây là một số mẹo:

Khôi phục một hoặc nhiều tài khoản người dùng

Bạn phải có quyền quản trị trong Office 365 để thực hiện điều này.

 1. Đi đến Bấm vào đây để đi tới Trung tâm quản trị Office 365. .

  Đi đến Trung tâm quản trị Office 365.

  Đi đến Trung tâm quản trị Office 365.

 2. Trong Trung tâm quản trị, đi đến Người dùng > Người dùng đã xóa.

  Chọn Người dùng > Người dùng đã xóa.

 3. Trên trang Người dùng đã xóa, chọn tên những người dùng mà bạn muốn khôi phục, rồi chọn Khôi phục.

  Khôi phục người dùng trong Office 365.

 4. Hãy làm theo lời nhắc để đặt mật khẩu.

 5. Nếu người dùng được khôi phục thành công, hãy bấm Gửi email và đóng. Nếu bạn gặp phải xung đột tên hoặc xung đột địa chỉ proxy, hãy xem các hướng dẫn bên dưới về cách khôi phục các tài khoản đó.

Sau khi bạn đã khôi phục người dùng, hãy đảm bảo bạn đã đặt lại mật khẩu người dùng; xem mục Đặt lại mật khẩu người dùng.

Khôi phục người dùng có xung đột tên người dùng

Xung đột tên người dùng xảy ra khi bạn xóa một tài khoản người dùng, tạo một tài khoản người dùng mới có cùng tên với người dùng đó (cho cùng một người dùng hoặc cho một người dùng khác với tên tương tự), rồi tìm cách khôi phục tài khoản đã xóa.

Để giải quyết xung đột này, bạn có thể thay thế tài khoản người dùng hiện hoạt bằng tài khoản mà bạn đang khôi phục. Hoặc gán một tên người dùng khác cho tài khoản bạn đang khôi phục, sao cho không có hai tài khoản có cùng tên người dùng. Dưới đây là các bước thực hiện.

 1. Đi đến Bấm vào đây để đi tới Trung tâm quản trị Office 365. .

  Đi đến Trung tâm quản trị Office 365.

  Đi đến Trung tâm quản trị Office 365.

 2. Trong Trung tâm quản trị, đi đến Người dùng > Người dùng đã xóa.

  Chọn Người dùng > Người dùng đã xóa.

 3. Trên trang Người dùng đã xóa, chọn tên những người dùng mà bạn muốn khôi phục, rồi chọn Khôi phục.

  Lưu ý: Nếu không thể khôi phục hai hoặc nhiều người dùng, một thông báo lỗi sẽ cho bạn biết quá trình khôi phục không thành công đối với một số người dùng. Hãy xem nhật ký để biết người dùng nào chưa được khôi phục, rồi khôi phục lần lượt từng tài khoản bị lỗi.

 4. Hãy làm theo lời nhắc để đặt mật khẩu.

 5. Bấm Khôi phục.

 6. Một thông báo sẽ bật lên cho biết đã xảy ra sự cố khi khôi phục tài khoản. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Hủy bỏ khôi phục và đổi tên người dùng đang hiện hoạt hiện tại. Sau đó, cố gắng khôi phục lại.

  • HOẶC nhập một địa chỉ email chính mới cho người dùng và bấm Khôi phục.

 7. Xem lại kết quả, rồi chọn Đóng.

Khôi phục người dùng có xung đột địa chỉ proxy

Xung đột địa chỉ proxy xảy ra khi bạn xóa một tài khoản người dùng có chứa địa chỉ proxy, hãy gán cùng một địa chỉ proxy cho một tài khoản khác, rồi tìm cách khôi phục tài khoản đã xóa. Làm theo các bước dưới đây để khắc phục sự cố này.

Bạn phải có quyền quản trị trong Office 365 để thực hiện điều này.

 1. Đi đến Bấm vào đây để đi tới Trung tâm quản trị Office 365. .

  Đi đến Trung tâm quản trị Office 365.

  Đi đến Trung tâm quản trị Office 365.

 2. Trong Trung tâm quản trị, đi đến Người dùng > Người dùng đã xóa.

  Chọn Người dùng > Người dùng đã xóa.

 3. Trên trang Người dùng đã xóa, chọn người dùng mà bạn muốn khôi phục, rồi chọn Khôi phục.

 4. Trên trang Khôi phục , làm theo hướng dẫn để đặt mật khẩu.

 5. Bấm Khôi phục. Bất kỳ địa chỉ proxy xung đột nào cũng sẽ tự động bị loại bỏ khỏi người dùng mà bạn đang khôi phục.

 6. Xem lại kết quả, rồi chọn Đóng.

Bạn vẫn cần trợ giúp?

Nhận trợ giúp từ các diễn đàn cộng đồng Office 365 Người quản trị: Đăng nhập và tạo một yêu cầu dịch vụ Người quản trị: Gọi bộ phận Hỗ trợ

Chủ đề Liên quan

Xóa người dùng

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×