Khôi phục mục hoặc email đã xóa trong Outlook Web App

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bài viết này dành cho Outlook Web App. Sử dụng nội dung khác?

Hãy thử Outlook.com | Outlook trên web | Outlook 2013 hoặc Outlook 2016 | Outlook 2010

Khi bạn vô tình xóa một mục từ hộp thư của bạn Outlook Web App (phiên trình duyệt web của Outlook), bạn thường có thể khôi phục nó. Đầu tiên nơi để tìm kiếm một mục đã xóa, chẳng hạn như thông điệp email, cuộc hẹn lịch, liên hệ hoặc tác vụ là thư mục khoản mục đã xóa trong hộp thư của bạn. Nếu bạn không thể tìm thấy nó ở đây, vị trí tiếp theo để tìm là thư mục có thể khôi phục mục, bạn có thể truy nhập bằng cách sử dụng công cụ Khôi phục khoản mục đã xóa .

Cần khôi phục một mục đã xóa thư trong Outlook Web App?    Bạn có thể khôi phục một thư mục đã xóa (với tất cả các thư của nó) nếu nó vẫn còn trong thư mục khoản mục đã xóa của bạn —Hãy xem làm thế nào. Rất tiếc, bạn không thể khôi phục một thư mục bị xóa vĩnh viễn. Nhưng bạn có thể dùng các bước trong chủ đề này để khôi phục thư khỏi thư mục có thể khôi phục mục đang ở trong một thư mục khi nó đã bị xóa vĩnh viễn.

Làm thế nào để khôi phục email đã xóa, liên hệ, cuộc hẹn trong lịch và tác vụ trong Outlook Web App

Khôi phục một mục vẫn còn trong thư mục Các mục Đã xóa của bạn

Khôi phục một mục không còn trong thư mục Các mục Đã xóa của bạn

Khôi phục một mục vẫn còn trong thư mục Các mục Đã xóa của bạn

Khi bạn xóa thông điệp email, liên hệ, mục lịch hoặc nhiệm vụ, nó sẽ được chuyển vào thư mục khoản mục đã xóa trong hộp thư của bạn. Nếu bạn đang cố gắng tìm thư đã bị xóa, thư mục khoản mục đã xóa là vào vị trí đầu tiên để tìm. Nếu thư đang ở đó, đây là cách để khôi phục nó:

 1. Đăng nhập vào tài khoản của bạn. Để biết thêm thông tin, hãy xem Đăng nhập vào Outlook Web App.

 2. Trong danh sách thư mục email của bạn, hãy bấm Mục đã xóa.

 3. Khi bạn tìm thấy thư của bạn, hãy thực hiện một trong các thao tác sau để khôi phục nó:

  • Để khôi phục một thư vào hộp thư đến của bạn, bấm chuột phải vào nó, sau đó bấm di chuyển > hộp thư đến.

   Đường dẫn menu dùng để khôi phục mục từ thư mục Các mục Đã xóa trong Outlook Web App

  • Để khôi phục một thư vào một thư mục khác, bấm chuột phải vào nó, sau đó bấm di chuyển > Thêm. Chọn một vị trí thư mục và sau đó bấm di chuyển.

 4. Để khôi phục các loại mục trong thư mục khoản mục đã xóa, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để khôi phục một liên hệ, bấm chuột phải vào nó và sau đó bấm di chuyển đến liên hệ.

  • Để khôi phục một mục lịch, bấm chuột phải vào nó và sau đó bấm di chuyển tới lịch.

  • Để khôi phục một nhiệm vụ, bấm chuột phải vào nó và sau đó bấm di chuyển nhiệm vụ.

Đầu Trang

Mẹo khi khôi phục mục trong thư mục Các mục Đã xóa của bạn

 • Nếu bạn xóa thư mục, nó được chuyển vào thư mục khoản mục đã xóa và xuất hiện dưới dạng một thư mục con. Để khôi phục nó (và tất cả các mục đó), bấm chuột phải vào thư mục đã xóa, bấm di chuyển, sau đó chọn một thư mục để di chuyển.

 • Để giúp dễ dàng để tìm các mục trong thư mục khoản mục đã xóa, bạn có thể sắp xếp theo kiểu, nhóm cùng nhau tương tự như các loại hộp thư mục.

  Sắp xếp theo Loại trong thư mục Các mục Đã xóa
 • Người quản trị của bạn có thể đã thiết lập chính sách để xóa các mục trong thư mục Các mục Đã xóa sau một số ngày nhất định. Giống như khi bạn xóa một mục, mục đã xóa do chính sách sẽ được di chuyển vào thư mục Các mục Có thể khôi phục. Vì vậy nếu bạn không thể tìm thấy điều gì đó trong thư mục Các mục Đã xóa của mình, hãy tìm trong thư mục Các mục Có thể khôi phục. Phần tiếp theo sẽ hướng dẫn bạn cách thực hiện.

Đầu Trang

Khôi phục một mục không còn trong thư mục Các mục Đã xóa của bạn

Nếu bạn không thể tìm thấy một mục trong thư mục Các mục Đã xóa, nơi tiếp theo cần tìm là thư mục Các mục Có thể khôi phục. Đây là thư mục ẩn và là nơi các mục được chuyển đến khi bạn thực hiện một trong những thao tác sau đây:

 • Xóa mục khỏi thư mục Các mục Đã xóa.

 • Làm trống thư mục Các mục Đã xóa.

 • Xóa vĩnh viễn mục bằng cách chọn mục và nhấn Shift+Delete.

Sau đây là cách khôi phục mục từ thư mục Các mục Có thể khôi phục:

 1. Đăng nhập vào tài khoản của bạn. Để biết thêm thông tin, hãy xem Đăng nhập vào Outlook Web App.

 2. Trong danh sách thư mục email của bạn, bấm chuột phải vào Các mục Đã xóa rồi bấm Khôi phục các mục đã xóa.

  Đường dẫn menu dùng để truy nhập hộp thoại Khôi phục các mục trong Outlook Web App

 3. Nếu cần thiết, hãy dùng hộp tìm kiếm để tìm mục bạn muốn khôi phục.

 4. Khi bạn tìm thấy mục, chọn nó, sau đó bấm khôi phục.

  Hộp thoại Khôi phục các mục đã xóa Outlook Web App

Mẹo: Bạn có thể khôi phục các email, liên hệ, mục lịch và nhiệm vụ từ thư mục Các mục Có thể khôi phục.

Thực hiện phục hồi mục sẽ đi về đâu?    Mục được di chuyển đến vị trí mặc định cho kiểu mục. Điều này nghĩa là:

 • Thư đến hộp thư đến của bạn.

 • Mục lịch vào lịch của bạn.

 • Liên hệ đến thư mục liên hệ của bạn.

 • Nhiệm vụ đến thư mục nhiệm vụ của bạn.

Đầu Trang

Mẹo khi khôi phục mục trong thư mục Các mục Có thể khôi phục của bạn

 • Nếu bạn đang dùng Outlook.com (trước đây là Hotmail.com), hãy xem các chủ đề để khôi phục email đã xóa thư hoặc liên hệ đã xóa.

 • Ngày đã bị xóa bỏ một mục trong thư mục các mục có thể khôi phục xác định khi mục ban đầu đã được xóa và chuyển vào thư mục khoản mục đã xóa. Nó không phải là ngày mục vĩnh viễn bị xóa và chuyển vào thư mục có thể khôi phục.

 • Nếu bạn có nhiều mục trong thư mục các mục có thể khôi phục, nó có thể khó để tìm những gì bạn đang tìm kiếm vì mục không có biểu tượng và tất cả nhìn rất giống. Dưới đây là một số Mẹo:

  • Nếu bạn đang tìm kiếm một liên hệ, tìm tên của người đó. Liên hệ cũng không có trường chủ đề.

  • Nếu bạn đang tìm kiếm cuộc hẹn trong lịch, hãy tìm một mục không có tên của một người hoặc dòng chủ đề.

  • Nếu bạn đang tìm kiếm một liên hệ, cuộc hẹn lịch hoặc tác vụ tìm kiếm văn bản, xem trước không sẵn dùng.

 • Để khôi phục nhiều mục, bấm vào hộp kiểm bên cạnh mỗi mục và sau đó bấm khôi phục. Hộp kiểm không xuất hiện cho đến khi bạn di chuột qua đó.

  Di chuột qua một hộp kiểm để hiển thị hộp kiểm; rồi bấm vào đó để chọn mục

  Bạn cũng có thể khôi phục nhiều mục liền kề bằng cách bấm vào hộp kiểm cho mục đầu tiên, nhấn giữ phím Shift , rồi bấm vào hộp kiểm cho mục cuối cùng. Khi tất cả các mục được chọn, bấm khôi phục.

 • Bạn cũng có thể xóa hẳn các mục được hiển thị trong cửa sổ khôi phục các mục đã xóa . Chỉ cần chọn mục đó và sau đó bấm xóa hẳn. Nhưng hãy cẩn thận, nếu bạn xóa hẳn một mục, bạn không thể sử dụng công cụ khôi phục khoản mục đã xóa để quay lại. Bạn sẽ phải yêu cầu quản trị của bạn nếu họ vẫn có thể khôi phục một mục đã xoá.

 • Nếu bạn làm việc cho một tổ chức, quản trị của bạn có thể đã xác định khoảng thời gian mục trong thư mục có thể khôi phục khoản mục có sẵn cho khôi phục. Ví dụ, có thể có một chính sách xóa bất kỳ điều gì đã nằm trong thư mục khoản mục đã xóa của bạn cho 30 ngày và chính sách khác cho phép bạn khôi phục các mục trong thư mục các mục có thể khôi phục cho đến khác 14 ngày. Thậm chí sau này 14 ngày, quản trị của bạn có thể vẫn có thể khôi phục một mục. Nếu bạn không thể tìm thấy một mục trong thư mục các mục có thể khôi phục, yêu cầu quản trị của bạn nếu họ có thể khôi phục nó cho bạn.

Đầu Trang

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×