Khôi phục mục đã xóa trong hộp thư của người dùng - trợ giúp quản trị

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bài viết này dành cho người quản trị. Bạn tìm cách khôi phục các mục đã xóa trong hộp thư riêng?

Hãy thử Outlook 2013 hoặc 2016 | Outlook Web App | Outlook trên web | Outlook.com

Sao người dùng xóa vĩnh viễn các mục từ hộp thư của họ Outlook ? Người dùng muốn chúng lại nhưng không thể khôi phục chúng. Bạn có thể khôi phục các mục đã xoá nếu chúng chưa được loại bỏ vĩnh viễn khỏi hộp thư của người dùng. Bạn thực hiện điều này bằng cách dùng công cụ khám phá điện tử tại chỗ trong Exchange Online để tìm kiếm email đã xóa và các mục khác — và chẳng hạn như liên hệ, cuộc hẹn trong lịch và tác vụ — trong hộp thư của người dùng. Nếu bạn tìm thấy các mục đã xóa, bạn có thể xuất chúng đến một tệp PST (còn được gọi là tệp dữ liệu Outlook), mà người dùng có thể dùng để khôi phục các mục trở về hộp thư của họ.

Đây là các bước để phục hồi mục đã xóa trong thư của người dùng. Sẽ này mất bao lâu? Lần đầu tiên có thể sẽ mất 20 hoặc 30 phút để hoàn thành tất cả các bước này, tùy thuộc vào số lượng các mục bạn đang tìm cách khôi phục.

Lưu ý: Bạn phải là một người quản trị Exchange hoặc người quản trị toàn cục trong Office 365 hoặc là thành viên của nhóm vai trò quản lý tổ chức trong Exchange Online để thực hiện các bước trong bài viết này. Để biết thêm thông tin, hãy xem các vai trò quản trị về Office 365.

Bước đầu tiên là gán cho chính bạn những quyền cần thiết trong Exchange Online để bạn có thể dùng công cụ khám phá điện tử tại chỗ để tìm kiếm thư của người dùng. Bạn chỉ phải thực hiện điều này một lần. Nếu bạn cần phải tìm kiếm hộp thư khác trong tương lai, bạn có thể bỏ qua bước này.

 1. Đăng nhập Office 365 bằng tài khoản cơ quan hoặc trường học của bạn.

 2. Chọn biểu tượng công cụ khởi động ứng dụng Biểu tượng công cụ khởi động ứng dụng trong Office 365 trong góc trên bên trái và bấm quản trị.

 3. Trong dẫn hướng bên trái trong Trung tâm quản trị Office 365 , bung rộng Trung tâm quản trị, sau đó bấm Exchange.

  Danh sách Trung tâm quản trị
 4. Trong Trung tâm quản trị Exchange, bấm quyền, sau đó bấm vai trò quản trị.

 5. Trong dạng xem danh sách, chọn Quản lý khám phá, và sau đó bấm sửa Biểu tượng Sửa .

  Thêm chính bạn vào nhóm vai trò Quản lý Tìm kiếm Nhiều Hộp thư trong EAC
 6. Trong Nhóm vai trò, bên dưới thành viên, bấm Thêm Biểu tượng Thêm .

 7. Trong Chọn thành viên, chọn chính bạn từ danh sách tên, bấm Thêm, sau đó bấm OK.

  Lưu ý: Bạn cũng có thể thêm một nhóm mà bạn là thành viên của, chẳng hạn như quản lý tổ chức hoặc TenantAdmins. Nếu bạn thêm một nhóm, các thành viên của nhóm sẽ được gán quyền cần thiết để chạy công cụ khám phá điện tử tại chỗ.

 8. Trong Nhóm vai trò, hãy bấm lưu.

 9. Đăng xuất khỏi Office 365.

  Bạn phải đăng xuất trước khi bạn bắt đầu bước tiếp theo, vì vậy các quyền mới sẽ có hiệu lực.

Thận trọng: Các thành viên của nhóm vai trò quản lý khám phá có thể truy nhập nội dung nhạy cảm thư. Bao gồm tìm kiếm tất cả hộp thư trong tổ chức của bạn, xem trước kết quả tìm kiếm (và các mục hộp thư khác), sao chép các kết quả với một hộp thư khám phá và xuất kết quả tìm kiếm một tệp PST.

Trở về đầu trang

Khi bạn chạy một tìm kiếm khám phá điện tử tại chỗ, thư mục có thể khôi phục mục trong hộp thư mà bạn tìm tự động được bao gồm trong tìm kiếm. Thư mục các mục có thể khôi phục là đó đã bị xóa bỏ vĩnh viễn các mục được lưu trữ cho đến khi họ đang tẩy (loại bỏ vĩnh viễn) từ hộp thư. Vậy, nếu một mục vẫn chưa được tẩy, bạn sẽ có thể tìm thấy nó bằng cách sử dụng công cụ khám phá điện tử tại chỗ.

 1. Đăng nhập Office 365 bằng tài khoản cơ quan hoặc trường học của bạn.

 2. Chọn biểu tượng công cụ khởi động ứng dụng Biểu tượng công cụ khởi động ứng dụng trong Office 365 trong góc trên bên trái và bấm quản trị.

 3. Trong dẫn hướng bên trái trong Trung tâm quản trị Office 365 , bung rộng quản trị, sau đó bấm Exchange.

 4. Trong Trung tâm quản trị Exchange, bấm quản lý tuân thủ, bấm khám phá điện tử tại chỗ & giữ, sau đó bấm New Biểu tượng Thêm .

  Trong EAC, trên trang quản lý Tuân thủ, bấm vào eDiscovery and Hold Tại chỗ
 5. Trên trang tên và mô tả , nhập tên cho tìm kiếm (chẳng hạn như tên người dùng bạn đang khôi phục email cho), một mô tả tùy chọn, và sau đó bấm tiếp.

 6. Trên trang hộp thư , bấm xác định hộp thư để tìm kiếm, sau đó bấm Thêm Biểu tượng Thêm .

  Bấm vào Chỉ định hộp thư để tìm kiếm một hộp thư cụ thể
 7. Tìm và chọn tên của người dùng bạn đang khôi phục email đã xóa cho, bấm Thêm, sau đó bấm OK.

 8. Bấm Tiếp.

  Trang truy vấn tìm kiếm được hiển thị. Đây là nơi bạn xác định các tiêu chí tìm kiếm sẽ giúp bạn tìm mục bị thất lạc trong hộp thư của người dùng.

 9. Trên trang truy vấn tìm kiếm , hãy hoàn thành các trường sau đây:

  • Bao gồm tất cả nội dung    Chọn tùy chọn này để bao gồm tất cả nội dung trong hộp thư của người dùng trong kết quả tìm kiếm. Nếu bạn chọn tùy chọn này, bạn không thể xác định tiêu chí tìm kiếm bổ sung.

  • Bộ lọc dựa trên tiêu chí   Chọn tùy chọn này để xác định tiêu chí tìm kiếm, bao gồm các từ khóa, bắt đầu và kết thúc ngày tháng, người gửi và người nhận địa chỉ và các loại thư.

   Tạo một tìm kiếm dựa trên các tiêu chí như các từ khóa, phạm vi ngày, người nhận và loại thư

   Trường

   Sử dụng điều này...

   Số một trong vòng tròn màu hồng

   Xác định từ khóa, phạm vi ngày, người nhận và các loại thư.

   Số hai trong vòng tròn màu hồng.

   Tìm kiếm thư có từ khóa hoặc cụm từ, và dùng các toán tử lô-gic chẳng hạn như AND hoặc OR.

   Số ba trong vòng tròn màu hồng.

   Tìm kiếm những thư đã gửi hoặc nhận được trong một phạm vi ngày.

   Số 4 trong vòng tròn màu hồng.

   Tìm kiếm những thư đã nhận từ hoặc được gửi đến những người cụ thể.

   Số năm trong vòng tròn màu hồng.

   Tìm kiếm tất cả các loại thư hoặc chọn cụ thể nào.

   Mẹo: Đây là một số mẹo về cách tạo truy vấn tìm kiếm để tìm thiếu mục. Hãy thử để nhiều thông tin từ người dùng để giúp bạn tạo một truy vấn tìm kiếm để bạn có thể tìm thấy những gì bạn đang tìm kiếm.

   • Nếu bạn không chắc chắn làm thế nào để tìm thư thiếu, hãy cân nhắc sử dụng tùy chọn bao gồm tất cả nội dung . Kết quả tìm kiếm sẽ bao gồm tất cả các mục trong thư mục có thể khôi phục khoản mục của người dùng, bao gồm thư mục ẩn (được gọi là thư mục thư) có chứa các mục đã được tẩy do người dùng. Sau đó bạn có thể đi đến bước 3, sao chép các kết quả với một hộp thư khám phá, và xem thư trong thư mục ẩn.

   • Nếu bạn biết khoảng khi thiếu thư đã gửi hoặc nhận do người dùng, hãy dùng các tùy chọn xác định ngày bắt đầungày kết thúc xác định để cung cấp một phạm vi ngày. Điều này sẽ trả về tất cả các thư gửi hoặc nhận do người dùng trong phạm vi ngày đó. Chỉ rõ một phạm vi ngày là một cách thực sự hay để thu hẹp kết quả tìm kiếm.

   • Nếu bạn biết ai đã gửi email thất lạc, hãy dùng hộp từ để xác định người gửi này.

   • Nếu bạn muốn thu hẹp kết quả tìm kiếm cho các loại hộp thư mục, bấm chọn thư kiểu, bấm chọn loại thông báo để tìm kiếmvà chọn một thư cụ thể loại để tìm kiếm. Ví dụ, bạn có thể tìm kiếm chỉ mục lịch hoặc liên hệ. Đây là một ảnh chụp màn hình của các loại thư khác bạn có thể tìm kiếm; mặc định là để tìm kiếm tất cả các loại thư.

    Tìm kiếm loại thư cụ thể

  Bấm tiếp theo khi bạn đã hoàn thành trang truy vấn tìm kiếm .

 10. Trên trang thiết đặt giữ tại chỗ , bấm kết thúc đến bắt đầu tìm kiếm. Để khôi phục email đã xóa, bạn sẽ không có lý do để đặt thư của người dùng ở chế độ giữ.

  Sau khi bạn bắt đầu tìm kiếm, Exchange sẽ hiển thị ước tính tổng kích cỡ và số lượng các mục mà sẽ được trả về bằng cách tìm kiếm dựa trên các tiêu chí mà bạn đã xác định.

 11. Chọn tìm kiếm bạn vừa tạo ra và bấm làm mới làm mới Cập nhật thông tin được hiển thị trong ngăn chi tiết. Trạng thái của Ước tính thành công cho biết rằng tìm kiếm đã hoàn tất. Exchange cũng hiển thị ước tính tổng số mục (và kích cỡ của họ) được tìm thấy bởi trình tìm kiếm dựa trên các tiêu chí tìm kiếm bạn xác định trong bước 9.

 12. Trong ngăn chi tiết, hãy bấm xem trước kết quả tìm kiếm để xem các mục phát hiện ra. Điều này có thể giúp bạn xác định (các) mục bạn đang tìm kiếm. Nếu bạn tìm thấy (các) mục bạn đang tìm cách khôi phục, hãy đi đến bước 4 để xuất kết quả tìm kiếm tệp PST.

  Bấm Xem trước kết quả tìm kiếm để xem mục bạn đang cố gắng phục hồi
 13. Nếu bạn không tìm thấy những gì bạn đang tìm kiếm, bạn có thể sửa đổi tiêu chí tìm kiếm của bạn bằng cách chọn tìm kiếm, bấm sửa Biểu tượng Sửa , rồi bấm Tìm kiếm truy vấn. Thay đổi tiêu chí tìm kiếm và sau đó chạy lại tìm kiếm.

Trở về đầu trang

Nếu bạn không thể tìm thấy một mục bằng cách xem trước kết quả tìm kiếm hoặc nếu bạn muốn xem những mục nào trong thư mục của người dùng có thể khôi phục mục, sau đó bạn có thể sao chép kết quả tìm kiếm vào hộp thư đặc biệt (được gọi là một hộp khám phá) rồi mở hộp thư đó trong _z0z _ để xem các mục thực tế. Lý do tốt nhất để sao chép kết quả tìm kiếm là để bạn có thể xem các mục trong thư mục này có thể khôi phục các mục của người dùng. Nhiều khả năng, bạn đang tìm cách khôi phục các mục được đặt trong thư mục con.

 1. Trong Trung tâm quản trị Exchange, đi tới quản lý tuân thủ > khám phá điện tử tại chỗ & giữ.

 2. Trong danh sách kết quả tìm kiếm, hãy chọn tìm kiếm mà bạn đã tạo trong bước 2.

 3. Bấm Tìm kiếm tìm kiếm , sau đó bấm sao chép kết quả tìm kiếm từ danh sách thả xuống.

  Bấm Tìm kiếm rồi bấm Sao chép kết quả tìm kiếm
 4. Trên trang Kết quả tìm kiếm bản sao , hãy bấm duyệt.

  Bỏ chọn các hộp kiểm khi phục hồi các mục đã xóa
 5. Bên dưới Tên hiển thị, bấm Hộp tìm kiếm khám phá, sau đó bấm OK.

  Sao chép kết quả tìm kiếm vào Hộp thư Tìm kiếm Khám phá mặc định

  Lưu ý: Khám phá tìm kiếm thư là một hộp thư khám phá mặc định được tạo tự động trong tổ chức Office 365 của bạn.

 6. Quay lại trang Kết quả tìm kiếm bản sao , hãy bấm sao chép để bắt đầu quy trình sao chép kết quả tìm kiếm vào hộp tìm kiếm khám phá.

  Bấm Sao chép để sao chép kết quả tìm kiếm vào Hộp thư Tìm kiếm Khám phá
 7. Bấm làm mới làm mới Cập nhật thông tin về trạng thái sao chép được hiển thị trong ngăn chi tiết.

 8. Khi sao chép vào hoàn tất, hãy bấm mở để mở hộp tìm kiếm khám phá để xem kết quả tìm kiếm.

  Bấm Mở để đi đến Hộp thư Tìm kiếm Khám phá để xem kết quả tìm kiếm

  Kết quả tìm kiếm đã sao chép vào hộp tìm kiếm khám phá được đặt trong thư mục có cùng tên tìm kiếm khám phá điện tử tại chỗ. Bạn có thể bấm vào một thư mục để hiển thị các mục trong thư mục đó.

  Kết quả tìm kiếm trong Hộp thư Tìm kiếm Khám phá; chỉ người quản trị mới có thể phục hồi các mục trong thư mục Xóa

  Khi bạn chạy tìm kiếm, thư mục này có thể khôi phục các mục của người dùng cũng tìm kiếm. Đó có nghĩa là nếu các mục trong thư mục các mục có thể khôi phục đáp ứng các tiêu chí tìm kiếm, nó được bao gồm trong kết quả tìm kiếm. Các mục trong thư mục hoặc xóa là mục mà người dùng bị xóa vĩnh viễn (bằng cách xóa một mục từ thư mục khoản mục đã xóa hoặc bằng cách chọn nó và nhấn Shift + Delete. Người dùng có thể dùng công cụ khôi phục khoản mục đã xóa trong Outlook hoặc Outlook trên web để khôi phục các mục trong thư mục hoặc xóa. Các mục trong thư mục thư là mục mà người dùng tẩy bằng cách sử dụng công cụ khôi phục khoản mục đã xóa hoặc chúng được tự động tẩy bằng một chính sách được áp dụng cho hộp thư mục. Trong trường hợp, chỉ người quản trị có thể khôi phục các mục trong thư mục thư.

  Mẹo: Nếu người dùng không thể tìm thấy một mục đã xóa bằng cách dùng công cụ có thể khôi phục mục, nhưng mục đó được vẫn có thể khôi phục (nghĩa là rằng nó đã chưa được loại bỏ vĩnh viễn từ hộp thư), nó được nhiều hơn có thể đặt trong thư mục thư. Vậy, hãy đảm bảo tìm trong thư mục thư mục đã xóa bạn đang tìm cách khôi phục người dùng.

Trở về đầu trang

Sau khi bạn tìm thấy mục bạn đang tìm cách khôi phục người dùng, bước tiếp theo là xuất kết quả từ tìm kiếm mà bạn đã chạy trong bước 2 đến một tệp PST. Người dùng sẽ sử dụng tệp PST này trong bước tiếp theo để khôi phục mục đã xóa tới hộp thư của họ.

 1. Trong Trung tâm quản trị Exchange, đi tới quản lý tuân thủ > khám phá điện tử tại chỗ & giữ.

 2. Trong danh sách kết quả tìm kiếm, hãy chọn tìm kiếm mà bạn đã tạo trong bước 2.

 3. Bấm xuất ra tệp PST.

  Bấm Xuất sang tệp PST
 4. Nếu bạn được nhắc để cài đặt khám phá điện tử xuất công cụ, hãy bấm chạy.

 5. Trong khám phá điện tử PST xuất công cụ, bấm duyệt để xác định vị trí mà bạn muốn tải xuống tệp PST.

  Công cụ Xuất PST trong Khám phá Điện tử

  Bạn có thể bỏ qua các tùy chọn bật PC và bao gồm các mục.

 6. Bấm bắt đầu tải xuống tệp PST vào máy tính của bạn.

  Khám phá điện tử PST xuất cụ Hiển thị trạng thái thông tin về quy trình xuất. Khi xuất đã hoàn tất, bạn có thể truy nhập tệp trong vị trí nơi nó được tải xuống.

Trở về đầu trang

Bước cuối cùng là sử dụng tệp PST xuất trong bước 4 để khôi phục các mục được khôi phục hộp thư của người dùng. Sau khi bạn gửi tệp PST cho người dùng, số dư của bước này thực hiện bởi người dùng để mở tệp PST và sau đó di chuyển các mục được khôi phục một thư mục khác trong hộp thư của họ. Để được hướng dẫn từng bước, bạn cũng có thể gửi người dùng nối kết đến chủ đề này: Mở tệp dữ liệu Outlook (.pst). Hoặc bạn có thể gửi cho người dùng nối kết để khôi phục các mục vào hộp thư bằng cách dùng tệp PST đã xóa phần dưới đây và yêu cầu họ thực hiện các bước sau đây.

Gửi tệp PST cho người dùng

Bước cuối cùng mà bạn cần thực hiện đang gửi tệp PST được xuất trong bước 4 cho người dùng. Có một vài cách để thực hiện điều này:

 • Đính kèm tệp PST vào thông điệp email. Nếu Outlook được cấu hình để chặn PST tệp, sau đó bạn sẽ phải zip tệp và sau đó đính kèm vào thông điệp. Đây là cách:

  1. Trong Windows Explorer hoặc File Explorer, hãy duyệt đến tệp PST.

  2. Bấm chuột phải vào tệp, sau đó chọn gửi đến > nén (zip) thư mục. Windows tạo tệp zip mới và cung cấp cho nó một tên giống nhau dưới dạng tệp PST.

  3. Đính kèm tệp PST nén vào thông điệp email và gửi nó cho người dùng, sau đó có thể giải nén tệp chỉ bằng cách bấm vào nó.

 • Sao chép tệp PST vào một thư mục dùng chung mà người dùng có thể truy nhập và truy xuất.

Các bước trong phần tiếp theo được thực hiện bởi người dùng để khôi phục các mục đã xóa tới hộp thư của họ.

Khôi phục mục đã xóa vào hộp thư bằng cách dùng tệp PST

Bạn phải dùng ứng dụng trên máy tính Outlook để khôi phục một mục đã xóa bằng cách sử dụng một tệp PST. Bạn không thể sử dụng Outlook Web App hoặc Outlook trên web để mở một tệp PST.

 1. Trong Outlook 2013 hoặc Outlook 2016, hãy bấm tab tệp .

 2. Bấm mở & xuất, sau đó bấm Mở tệp dữ liệu Outlook.

 3. Duyệt đến vị trí mà bạn đã lưu tệp PST người quản trị của bạn gửi.

 4. Chọn PST và sau đó bấm mở.

  Tệp PST sẽ xuất hiện trong thanh dẫn hướng bên trái trong Outlook.

  Tệp PST xuất hiện trong thanh điều hướng bên trái trong Outlook
 5. Bấm vào mũi tên để mở rộng tệp PST và thư mục bên dưới nó để định vị mục bạn muốn khôi phục.

  Tìm mục bạn muốn phục hồi trong thư mục Xóa

  Mẹo: Hãy tìm trong thư mục thư mục bạn muốn khôi phục. Đây là một thư mục ẩn tẩy mục được chuyển sang. Khả năng là mục người quản trị của bạn được khôi phục còn trong thư mục này.

 6. Bấm chuột phải vào mục bạn muốn khôi phục và sau đó bấm di chuyển > Thư mục khác.

  Bấm Di chuyển rồi chọn Thư mục Khác
 7. Để di chuyển mục tới hộp thư đến của bạn, bấm hộp thư đến, sau đó bấm OK.

  Mẹo: Để khôi phục các loại mục, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để khôi phục một mục lịch, bấm chuột phải vào nó, sau đó bấm di chuyển > Thư mục khác > lịch.

  • Để khôi phục liên hệ, hãy bấm chuột phải vào đó, rồi bấm Di chuyển > Thư mục Khác > Liên hệ.

  • Để khôi phục nhiệm vụ, hãy bấm chuột phải vào đó, rồi bấm Di chuyển > Thư mục Khác > Nhiệm vụ.

  Chọn một thư mục để di chuyển các loại mục khác

  Lưu ý rằng các mục lịch, liên hệ và tác vụ đặt trực tiếp trong thư mục thư, và không phải trong một thư mục lịch, liên hệ hoặc tác vụ. Tuy nhiên, bạn có thể sắp xếp theo loại để nhóm tương tự như kiểu mục.

 8. Khi bạn hoàn tất việc khôi phục các mục đã xóa, bấm chuột phải vào tệp PST trong thanh dẫn hướng bên trái và chọn đóng "tên tệp PST".

Trở về đầu trang

Xem thêm thông tin

Trở về đầu trang

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×